изкуство

изкуство - Реализъм: исторически контекст, характеристики, представители и техните произведения

Реализъм: исторически контекст, характеристики, представители и техните произведения

Реализмът е художествено движение, възникнало във Франция през средата на XIX век, след романтизма и преди натурализма. Това движение възниква около 1850 г., след Революцията на 48-те, под формата на протести от страна на условията на труд и качеството на живот, с които се сблъскват по онова време. Този ток има тясна връзка с романтизма, защото, въпреки че артистите, които са реалистични, се появяват, предишният ток е вдъхновение, основата на това е напълно противоположна на романтизма: артистите са против въвеждането на реалн

изкуство - 15-те най-важни театрални функции

15-те най-важни театрални функции

Най -важните характеристики на театъра са тясно свързани с елементите, общи за всяка работа или изпълнение. Терминът "театър" произхожда от гръцката дума theatron , което означава "място за гледане". Следователно, първоначално театърът се отнася както до място, така и до определена форма на възприятие. В днешно време понятието за театър може да се от

изкуство - Танцът на Guacamayas: произход и характеристики

Танцът на Guacamayas: произход и характеристики

Танцът на гуакамаите е едно от онези артистични прояви на Гватемала, които са надхвърлили графика, отказвайки да премине прага на модерността. Подобно на танца, музиката или картината, които можем да намерим в големите конструкции на маите, те са пример за тази любов към хилядолетието. В периода преди Колумбия Верапаз е бил част от територията на цивилизацията на маите, запазвайки испанските преследвания. Известно е, че въпреки голямата съпротива, маите не успяват да се справят с работата на мисионерите, които непре

изкуство - 15-те най-важни композитори от Гватемала

15-те най-важни композитори от Гватемала

Гватемалските композитори са важна част от културата на тази страна. Най-важните са Марта Боланьос или Хосе Кастанеда. Гватемала е нещо повече от наследството на маите и нейното кастилско влияние. Това е неговата география, флора, фауна, религия, гастрономия, също партии, писатели, художници и, разбира се, музика. Гватемалската музика е чудесен хибрид между

изкуство - 8-те най-важни авангардни характеристики

8-те най-важни авангардни характеристики

Авангардът се характеризира с излизане извън неговото време; изследване на нови художествени техники и материали, които преди времето им не са били изследвани (Образование, 2017). Темите, избрани в авангарда, се опитват да обхванат използването на нови техники и артистични методи, които да помогнат на артистите да произве

изкуство - Какво е театрална работа?  (функции)

Какво е театрална работа? (функции)

Пиесата е литературна форма, която служи за театралната постановка. По отношение на писмената част, пиесата има структура, предназначена за поставяне на ситуация, която писателят иска да направи чрез изпълнения и сценография. Писателите на пиеси се наричат ​​драматурзи. В него драматургът пише всички диалози, които героите ще кажат. Това могат да бъдат разговори, декламации, монолози, песни или нещо, което вкл

изкуство - Как да намерим филм, без да знаем името: 10 съвета

Как да намерим филм, без да знаем името: 10 съвета

В момента е възможно да търсите филм, без да знаете името му . С малка и много неясна информация можете да откриете, че този филм, който ви интересува, благодарение на развитието на системи със сложни алгоритми, които успяват да дешифрират детайлите по-бързо и по-ефективно от най-популярните търсачки в мрежата. Въпроси като неясни, какъв беше този филм, в който се срещнаха стари мъжки звезди на екшъни? Или какъв беше този филм, в който едно момиче имаше терминална болест и се ожени за популярното момче в училището й? В следващите редове ще намерите някои идеи

изкуство - Какво е органична абстракция?

Какво е органична абстракция?

Органичната абстракция е изтънченост на абстракцията, контраст на фигуративното изкуство, което е голямата тенденция в средата на ХХ век. Тя се характеризира със схематизиране на форми, без да прибягва до обекта, като го замества с неопределени и / или двусмислени форми. Някои от тези подтици на абстракция бяха геометричната абстракция, възникнала в Париж през 1912 г. с изложба на кубисти; неорганичната абстракция или информализъм и органичната абстракция, която произтича от формите, присъ

изкуство - Какви са естетическите ценности?  20 Основни критерии

Какви са естетическите ценности? 20 Основни критерии

Естетическите ценности са добродетелите на обект, събитие или човек, които могат да генерират различни преценки или да вдъхновяват положителни или отрицателни реакции. Характеристиките на едно произведение на изкуството, естествен пейзаж, човек или ситуация, могат да ни позволят да правим преценки, вербални

изкуство - Какъв беше дрехата на Zapotec?

Какъв беше дрехата на Zapotec?

Роклята на сапотеките се променя с времето. Въпреки че са повлияни от други народи, сапотеките се чувстват дълбоко горди от своите традиции, така че техните културни прояви все още се поддържат и празнуват. Сапотеките са коренно население от Мексико, което обитава състоянието на Оахака и част от околните държави; особено в провинцията на Tehuantepec. Археологическите доказ

изкуство - 9-те елемента на главния театър

9-те елемента на главния театър

Основните елементи на театъра са актьорите, текста или сценария, публиката, костюми, грим, сценография, осветление, звук и режисьор. " Театърът " може да бъде концептуализиран по два начина. Първият е литературният жанр, написан от драматуристи, чиято основна цел е да предлага диалози между героите с цел да бъдат представени пред публика. П

изкуство - Съвременна трагедия: произход и характеристики

Съвременна трагедия: произход и характеристики

Съвременната трагедия е форма на драматично изразяване, написана в проза или стих, считана за актуална след класическата трагедия, присъстваща в множество артистични изрази, главно в театъра, поезията и литературата. Трагедията като жанр произхожда от Древна Гърция, измислена и разработена за първи път от Аристотел, и оттогава се развива в различни течения заедно с напредъка на човешката истори

изкуство - 7-те характеристики на най-забележителния импресионизъм

7-те характеристики на най-забележителния импресионизъм

Характеристиките на импресионизма , приложени към живописта като на най-референтното изкуство, се открояват за светлината, цвета и щриха на четката. За много хора само споменатото по-горе живопис и фотография и кинематография са артистични техники, при които този феномен може да бъде отразен. Импресионизмът е артистично движение, което се проявява предимно в живописта, получавайки името на импресионистката живопис . Това движение възниква в Европа, особено във Франция, и придобива специално значение за прекъснатите си черти и тран

изкуство - Какво е колективно изкуство?

Какво е колективно изкуство?

Колективното изкуство е съюз между двама или повече художници, които споделят идеологии и гледни точки и работят самостоятелно за постигане на общи цели; Тези цели могат да варират в зависимост от намеренията за изразяване. Характерна черта на колективните творчески групи е, че в много случаи те могат да бъдат взаимосвързани по естетически език. Т.е. макар да се разбира, че в колективната работа имаше прин

изкуство - Какво е културен пейзаж?

Какво е културен пейзаж?

Културният пейзаж е изкуствено произведение на изкуството, изградено от човека, от естествено пространство. ЮНЕСКО го определя като „комбинирано представяне на работата на Природата и Човека”. Докато в Европейската конвенция за ландшафта на Съвета на Европа през 2000 г., тя се определя като „резултат от действието и взаимодействието на природни и / или чо

изкуство - Какви са танцовите жанрове?

Какви са танцовите жанрове?

Танцовите жанрове са всички тези прояви или форми, които произлизат от танца, всеки със своите специфични характеристики, и които са дали на това изкуство цяла гама от вариации, които я поставят като една от най-популярните форми на художествено изразяване в световен мащаб., Подобно на други изкуства, танцът се е развивал с историята, а човекът също го е направил важна част от живота в обществото, културно и много повече. Смята се, че танцът е роден преди повече от 9000 години като ритуално проя

изкуство - 3-те етапа на барока: рано, пълно и късно

3-те етапа на барока: рано, пълно и късно

Бароковите етапи са отделните периоди, характерни за това художествено и културно движение с такова присъствие в историята на изкуствата. Барокът е роден в Европа, развивайки се основно в Италия в началото на 17-ти век, който се простира до средата на 18-ти век. Макар и от европейски произход, това движение има голямо влияние върху съществуващите за времето американски колонии. Бароковото движение обхваща практики и изрази като архитектура, музика, живопис, скулптура

изкуство - Какво е образното изображение?

Какво е образното изображение?

Фигуративният образ е визуално представяне, чиито форми могат да бъдат идентифицирани чрез едно от нашите сетива, поставяйки ги във връзка с цифри, които съществуват в действителност; фигуративните изображения са представите, които са най-близо до средата, възприемана от човека. В образа са представени емоции, пейзажи, предмети и най-вече хора, чието верно представяне е една от основите на фигуративния образ и изкуство. В фигуративните изображения всички контури и силуети са ясно разпознаваеми и диференцира

изкуство - 8 Теми на реализма за разбиране на движението

8 Теми на реализма за разбиране на движението

Темите на реализма се характеризират главно с това, че са много близки до художника и неговия контекст. Това движение, родено между 1840 и 1880 г., се открояваше като отхвърля романтичните идеи на времето и се стремеше да представи реалността по възможно най-обективен начин. Реализмът произхожда от Франция, в рамките на Просвещението и индустриалната революция. Основните дейци на реализма са мъже и жени, които са представени в ежедневния си контекст; и природата, представена, както е наб

изкуство - 3-те основни модернистични жанра

3-те основни модернистични жанра

Сред жанровете на модернизма са поезията, прозата и драмата. Всеки от жанрите включва различни подкатегории литературни изрази. По този начин поезията включва текстове на песни и оди; прозата може да включва истории и романи; драматичният на свой ред включва театъра. Всички жанрове на модернизма са литературни жанрове. Литературните жанрове са експресивни техники. Те са отговорни за класифицирането на всички литературни произведения в рамките на определени категории. Всеки литературе

изкуство - Архитектура на Чавин: Характеристики и най-забележителни произведения

Архитектура на Чавин: Характеристики и най-забележителни произведения

Архитектурата на Чавин е била праисторическа архитектура, извършена в Андите в Перу, която демонстрира определени строителни техники с висок артистичен и духовен фокус. Основният археологически обект, в който са открити техните реликви, е известен като Древният храм. Архитектурата на Чавин е развита в северни

изкуство - 14 Важни еквадорски художници и тяхното наследство

14 Важни еквадорски художници и тяхното наследство

Еквадорските художници са важна връзка в националната култура, благодарение на великото живописно наследство. От неговите експонати на барока като Мануел Саманиего до представители на нео-образния образ като Освалдо Витери, всички те са имали своето значение в изкуството на Еквадор. Забележете, че по време на колониалния период се развива училището Quiteña, което е получило голям престиж през седемнадесети и осемнадесети век. Такава беше славата му, че крал Карлос III увери, че това училище няма какво да завижда на и

изкуство - Какво представляват мембранните инструменти?  (Класификация)

Какво представляват мембранните инструменти? (Класификация)

Мембранофоните са всички онези музикални инструменти, в които звукът е продукт на вибрацията на напрегнатата мембрана. Терминът "мембранофон" е съставен от два корена: мембрана и фоно. Думата "мембрана" идва от латински и означава "тънка кожа като пергамент". От друга страна, думата "phono" идва от гръцки

изкуство - Облекло Хуайно: характеристики и съвременни влияния

Облекло Хуайно: характеристики и съвременни влияния

Huayno облекло , един от най-популярните видове популярна музика в Андите, има широка история и много специфични характеристики. Хуайно е музика, която се представя главно в Перу и Боливия, въпреки че присъства и в някои части на Аржентина, Еквадор и Чили. Роклята на техните танци е силно повлияна от културите на тези страни. В Перу има редица правила за фолклорните групи, които настояват да се избегне объркване и неточности в традиционната музика, като

изкуство - 5 Известни еквадорски карикатуристи

5 Известни еквадорски карикатуристи

Еквадорските карикатуристи са маркирали историята чрез своите изкуства и послания. Това са Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro и Roque Maldonado. Карикатуристите са тези художници, които рисуват анимационни филми, за да генерират хумористичен ефект. Кралската испанска академия (RAE) определя термина карикатури като: " Рисунка, която преувеличава и деформира физическите характеристики на човека ". Те се

изкуство - Защо се казва, че Красотата е неопределена?

Защо се казва, че Красотата е неопределена?

Казва се, че красотата е неопределима, тъй като различни философи и учени не могат да заключат в една и съща дефиниция. Сред тях са Платон, Сократ и Ницше. Всеки е дал своята гледна точка на обществото. Например, в едно от най-великите произведения на Платон, Хипиас Майор (390 г. пр. Хр.) Се е опитал да даде определение за красота. От негова гледна точка обаче

изкуство - Какво и какво са авангардните движения?

Какво и какво са авангардните движения?

Авангардните движения са течение на промените, направени в литературата, изкуството и политиката. Те са извършени след Първата световна война (1914-1918 г.). Има няколко авангардни движения. В литературата се откроява ултраизъм; а в изкуството се открояват футуризъм и кубизъм. Според историците авангардът е бил мислител, който от 1910 г

изкуство - Какво представлява театралният парламент?  Видове и значение

Какво представлява театралният парламент? Видове и значение

Театралният парламент е раздел на сценарий, който ще бъде интерпретиран от един от актьорите на пиесата. Според Кралската испанска академия, парламентът в пиесата е устна интервенция и доста обширен характер. Парламентите също могат да бъдат тълкувани от разказвач от трето лице (например глас-over). Всяка интервенция отбелязва модела на събитията, придавайки смисъл на сюжета на и

изкуство - Какво представлява Оствалдската звезда или хроматичния кръг?  Основни характеристики

Какво представлява Оствалдската звезда или хроматичния кръг? Основни характеристики

Звездата на Оствалд или хроматичен кръг е начин на цветово представяне, основано на теория, разпространена от немския учен и философ Уилхем Оствалд. Днес, въпреки че има нови модели като RGB или нов хроматичен кръг, съставен от дванадесет цвята, звездата на Ostwald все още се използва в някои сектори, като боя за коса. Уилям Оствалд е химик, роден през 1853 г. в Рига, Латвия. Той също така се откроява за работата си в областта на философията. Това е неговата работа в областта на химията, която му позволява да спечели Нобелова награда през 1909. Той също така разра

изкуство - 18-те най-подходящи вида театрални произведения

18-те най-подходящи вида театрални произведения

Има различни видове пиеси , традиционна трагедия, комедия и сатира; тези три форми са наследство на гръцкия театър. Съществуват и опери, зарусела, мелодрама и монолог. Произходът на типовете традиционни произведения е загадка дори и в наши дни. Известно е обаче, че през пети век преди новата ера те са