8 Теми на реализма за разбиране на движението

Темите на реализма се характеризират главно с това, че са много близки до художника и неговия контекст. Това движение, родено между 1840 и 1880 г., се открояваше като отхвърля романтичните идеи на времето и се стремеше да представи реалността по възможно най-обективен начин.

Реализмът произхожда от Франция, в рамките на Просвещението и индустриалната революция. Основните дейци на реализма са мъже и жени, които са представени в ежедневния си контекст; и природата, представена, както е наблюдавана от художниците.

Сред основните представители на реализма са художниците Гюстав Куберт и Хоноре Домие, писателите Гюстав Флобер и Чарлз Дикенс, или скулпторите Пончано Понцано и Жан-Батист Карпо, сред другите художници.

Най-важните теми се разглеждат в реализма

1 - Акцент върху реалността на времето

Като елемент, противопоставящ се на романтизма, изложението на реалността е фундаментална тенденция на реализъм. Художниците бяха решени да се изправят пред реалността, вместо да бягат от нея.

С оглед на романтичната и идеализирана визия за реалността на романтизма, реализмът акцентира върху изразяването си по възможно най-добрия начин към реалността.

В литературата и театъра се отдава по-голямо значение на представянията на реални събития, близки и известни на художниците.

Проблемите, които се разглеждат в реализма, не е задължително да се случват, но те се стремят да се позовават на ситуации или надеждни елементи, които могат да се случат в контекста на времето.

2 - Фантастичният е изпаднал

Темите на фантазията преминаха на заден план. Художниците на реализма се интересуваха от близките личности, правдоподобните ситуации и оформянето на реалността, понякога по възможно най-грубия начин.

Поради това творбите на реализма спряха да се фокусират върху религиозни и митологични елементи.

Вместо това те се съсредоточиха върху човека и неговата реалност. Личните интерпретации за конкретна реалност бяха оставени настрана и ние се опитвахме да изразим тази реалност възможно най-вярно.

3- Социална критика

Реализмът е роден в рамките на важни промени в социалната структура на времето. Типичните за този период произведения на изкуството се фокусират повече върху средната класа и пролетариата с намерението да покажат условията на живот.

Намерението беше да се запишат социалните различия, съществували по това време. Художниците, представляващи различните художествени изрази, станаха хронисти на този исторически момент.

През средата на деветнадесети век, в ерата, в която се заражда реализмът, се провеждат различни реформи с прогресивни намерения, които се стремят да създадат демократични пространства.

Позитивистките идеи имат бум и работниците започват да търсят начини да претендират за правата си.

В този контекст произведенията на реализма стават средство, чрез което на по-малко привилегированите класове се дава по-голямо значение, търсейки техните искания.

Може би се интересувате от много представителни 7 поеми на реализма.

4- символи от ежедневието

Героите на произведенията на изкуството вече не са митологични, фантастични герои, идеализирани герои или божествени представи.

Новите протагонисти на произведенията на реализма са човекът и неговият реален контекст и природа.

Буржоазният клас е представен в творбите на реализма. Целта беше да се представи с голям акцент върху неговата реалност: показаха се както красиви и весели аспекти, така и критични моменти от притеснения или проблеми.

Работната класа също беше широко представена. Те изобразяват условията на труд, нещастието на ежедневието си, желанието си да претендират за правата си, често откъснати от управляващите класове.

5- Социални намерения

На първо място, отразявайки характеристиките и условията на средната и работническата класа по онова време, реализмът изигра важна роля в изразяването на една реалност, която досега оставаше на заден план.

Специфичната рамка на втората половина на деветнадесети век е идеалната среда за изкуствата да имат специфичен социален смисъл.

Красотата за красота не беше най-важното: основната идея беше да се генерира полезно изкуство със социални последици и с реално влияние в контекста на времето.

6 - Интегрирана буржоазия и след това презрение

Появата на буржоазната класа дойде като следствие от разкъсването на предварително определен обществен ред. Буржоазията става доминираща социална класа в рамките на революция, задвижвана от позитивистки идеи.

Възходът на буржоазния клас е съпроводен от увеличаване на индустриализацията, икономическия растеж и появата на пролетарския клас.

Първоначално буржоазният клас често се представяше в реализма, разглеждан като новата преобладаваща класа на момента. Но когато поема властта, тя се отдалечава от претендирането на искания и се превръща в потискаща класа.

С появата на работническата класа и очевидно плачещите условия на живот артистите на реализма фокусираха вниманието си върху това положение, което представляваше силна критика към буржоазната класа, която умилостиви толкова неблагоприятни условия за пролетариата.

7 - Акцент върху настоящето

Идеализацията на миналото е част от романтизма. За разлика от тази концепция, реализмът се стремеше да се съсредоточи върху настоящето, върху реалността, върху конкретното, върху това, което може да бъде наблюдавано и разбрано от самите художници.

Ето защо темите на реализма са свързани със ситуации, близки до художника. Тя се стреми да подчертае целта, а миналото не е част от елементите, които художникът може да брои от собственото си наблюдение.

8- Подробно описание

Изразът на най-реалистичната версия на ситуации и хора накара артистите на реализма да се съсредоточат върху детайлите.

Всички форми на художествено изразяване, като живопис, скулптура, литература, архитектура, наред с другото, насочват усилията си към изобразяване на хора, ситуации и контексти по възможно най-подробен начин.

Ето защо, например, можете да наблюдавате картини за природата, в които всички елементи са подробни, или човешки скулптури, в които характеристиките на тялото са напълно определени.