Популярни Публикации

70 Кока-кола фрази и лозунги (реклами)

70 Кока-кола фрази и лозунги (реклами)

След това ви оставям фрази и лозунги на кока-кола , реклами, показвани от 1886 г. на най-известното питие в целия свят. Тя е известна на 94% от цялото световно население. Преди фразите знаехте ли тези любопитства? Ако цялото производство на Coca-Cola досега е заменило потока на водата от Ниагарския водопад, този поток ще тече почти 37 часа, повече от ден и половина. В норм

Социокритична парадигма в изследванията: история, характеристики, примери

Социокритична парадигма в изследванията: история, характеристики, примери

Социокритическата парадигма в изследването е един от четирите основни модела на изследване, заедно с позитивистката парадигма, историческата херменевтика и квантовата. В частност, социокритическата парадигма се появява в отговор на позитивиста, насърчавайки индивидуалното действие и размисъл. Основната цел на

Homo Sapiens: произход, характеристики, храна

Homo Sapiens: произход, характеристики, храна

Homo sapiens е един от видовете, принадлежащи към рода homo. Въпреки че съществуват различни номенклатури, повече или по-малко използвани, обикновено се счита, че съвременното човешко същество е в тази категория. Някои специалисти разграничават архаичното Homo sapiens, Homo sapiens и Homo sapiens sapiens. Въпреки че първият, разбираем като предшественик, най-близък до ч

Интересни Статии

14-те най-добри образователни уебсайта за деца (с връзки)

14-те най-добри образователни уебсайта за деца (с връзки)

Оставям ви списък от 14 образователни уеб страници, препоръчани за деца в начални, средни, университетски студенти и учители, които ще ви помогнат да преподавате уроци по всякакъв предмет. Търсите ли ресурси в интернет за преподаване или за вашите деца? Може да се чувствате разочаровани или претоварени от количеството уебсайтове, които същ

Какво представлява химическият състав на живите същества?

Какво представлява химическият състав на живите същества?

Химичният състав на живите същества се основава на органични елементи като въглерод, кислород, водород, азот, сяра и фосфор. Основните елементи са тези, които позволяват образуването на биомолекули, създадени от дълги вериги от атоми. Въглерод, кислород, водород, азот, сяра и фосфор са част от тази група. Те съставляват приблизително 98% от състава на всички организми. Вторичните компоненти имат подразделение. Необходимите

Какво е вътрешноличностна комуникация?

Какво е вътрешноличностна комуникация?

Вътрешноличностната комуникация е вътрешният диалог, който се случва постоянно в съзнанието на всеки индивид. Това е частен аналитичен процес, при който лицето е изпращачът и получателят на съобщението. Този интимен диалог оказва влияние върху вярванията на хората и пряко върху емоционалните състояния и нагласи. Този тип комуникация се случва главно чрез мисли, а също и

Меден сулфид: свойства, рискове и употреба

Меден сулфид: свойства, рискове и употреба

Медните сулфиди описват семейство химически и минерални съединения с формулата Cu x S y . Тези съединения съдържат икономически важни минерали и синтетични материали. Най-изявените минерали от меден сулфид включват меден сулфид (I) или меден сулфид, с химична формула Cu 2 S, намираща се в минералния

Наземна хранителна верига: роли, мрежи и значение

Наземна хранителна верига: роли, мрежи и значение

Наземната хранителна верига е поредица от организми, които се хранят един друг, така че енергията и хранителните вещества преминават от едно към друго. И това е, че тези организми могат да се съревновават, да бъдат симбиони, дългосрочни партньори с близка асоциация или, разбира се, един от тях може да изяде другия в една хапка! Това означава, че те могат да образуват една от връзките в хранителната верига. Не винаги е възможно напълно да се опише какво организъм - като човек - яде с линеен път. За някои ситуации може да искате да използвате хранителна мрежа, която се състои от много храни

Какви са частите на доклада?

Какви са частите на доклада?

Частите на доклада са собственикът, първоначалният параграф или вписването, тялото на доклада и последния параграф. Докладът е информативен текст, в който се разработва конкретна тема. Това е журналистически жанр, който разказва събития или събития от всякакъв вид действие. Това е документална работа, планирана и организирана в ясно раз