астрономия

астрономия - Червей: история, теория, видове, обучение, пътуване във времето

Червей: история, теория, видове, обучение, пътуване във времето

В астрофизиката и космологията червейната дупка е проход, който свързва две точки в тъканта на пространството-време. Точно както падащата ябълка вдъхнови теорията за гравитацията на Исак Нютон през 1687 г., червеите, които пробиват ябълките, вдъхновяват нови теории, също в рамките на гравитацията. Точно както червеят успява да достигне до друга точка на повърхността на