11-те най-важни приложения на тригонометрията

Има различни приложения на тригонометрията в науката и в ежедневието. Един от най-забележителните примери за това е в математиката, тъй като се намесва във всичките му области.

Други от най-забележителните му приложения са показани в навигацията, географията, астрономията, архитектурата и във всички области на техниката.

Използването на тригонометрията в науката и в ежедневието се дължи на факта, че чрез нея се получават точни измервания.

Измерванията се получават чрез изследване на връзките между страните на триъгълниците по отношение на ъглите.

За тази цел е необходимо да се прилагат тригонометричните функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, секантен и косекант.

Тригонометрията е клон на математиката, който е необходим както за геометрично изследване, така и за изчисление и математически анализ.

Използването на тригонометрията в науките и в ежедневието датира от около 4000 г. пр. Хр. C.

Според историческите данни, използването на тригонометрията започва във Вавилон и Египет, тъй като е необходимо да се извършат големи изчисления за извършване на неговите конструкции.

11-те приложения на тригонометрията в науката и в ежедневието

1 - Приложения в астрономията

Тригонометрията се използва в астрономията за изчисляване на разстоянието от планетата Земя до Слънцето, до Луната, радиуса на Земята и за измерване на разстоянието между планетите.

За да направят тези измервания, те използват триангулация, която се състои в вземане на различни точки от това, което искате да измерите, и разглеждането на всяко едно като върхове на триъгълници; оттам се прави разстоянието между една точка и друга.

Египтяните установили мярката на ъглите в градуси, минути и секунди и я използвали в астрономията.

2- Приложения в архитектурата

Прилагането на тригонометрията в архитектурата е нещо, което никога не бива да се пропуска. Създаването на плановете и последващото им изпълнение зависи от тяхната употреба.

Създаването на къща или сграда трябва да отговаря на специфични параметри. Например: всеки ъгъл на всички стени и колони трябва да се измерва, за да се избегне деформация, която би могла да доведе до срутване на сградата с времето.

Ясен пример за използването на тригонометрията в архитектурата се наблюдава в египетските пирамиди и в конструкциите, направени от цивилизациите, населявали американския континент преди пристигането на испанците.

Поради приложението на тригонометрията, тези конструкции остават почти непокътнати с течение на времето.

3- Приложения в навигацията

Тригонометрията е била използвана в навигацията в продължение на много години и за това те са създали това, което сега е известно като секстант, инструмент, с който разстоянието може да бъде измерено чрез триангулиране със Слънцето или звездите.

Секстантът се използва по следния начин: ъгловата височина на Слънцето (или на звездите или на всяка звезда, която може да служи като отправна точка) трябва да се определи над хоризонта.

По-късно могат да се направят математически изчисления, за да се определи точката, в която наблюдателят е, т.е. човекът, който използва секстанта.

Знаейки две точки на крайбрежие или остров, секстантът може да се използва и за измерване на разстоянието, на което са били корабите на брега.

Секстантът ръководеше капитаните на корабите. Понастоящем секстантът е заменен със сателитни системи. Те използват и тригонометрията.

4- Приложения в географията

В географията, тригонометрията се използва за изчисляване на разстояния на картата; това означава, че използва паралели и меридиани за изчисляване на дължината.

5- Приложения в видеоигри

Тригонометрията се използва за програмиране на видеоигри. Затова всичко, което е представено на екрана, изисква тригонометрия.

6- Приложения в гражданското строителство

Пример за използване на тригонометрията в строителството се наблюдава чрез изграждането на мостове, пътища, сгради и в устройството на земята, наред с други.

7- Приложения в машиностроенето

Тригонометрията се използва в машиностроенето за проектиране и измерване на части в серия. Той се използва и за проектиране на сили.

8- Приложения в електронното инженерство

Тригонометрията се използва в електронното инженерство за идентифициране на поведението на сериите и сигналите.

Тригонометрията помага за установяване на връзки и локализиране на позиции, които благоприятстват процеса на разпределение на електрическата енергия.

9 - Приложения за билярд

Тригонометрията се прилага в тази настолна игра. Въз основа на сблъсъка между топките, той кара всеки от тях да се движи в определена посока, създавайки специфични ъгли.

Тези ъгли се използват от всеки играч, за да определят какъв ще бъде следващият им ход.

10. Приложения във физиката

За измерване на траекторията на даден обект се използва тригонометрията. Например: когато искате да направите въздушен проход във футболен мач, трябва да потърсите ъгъл и да имате точно определена точка, където е насочена.

Като се вземат предвид всички тези точки, може да се изчисли траекторията на топката. Това може да се приложи и за измерване на траекторията на снаряд, ракета, наред с други елементи.

11- Приложения в медицината

Тригонометрията се прилага в медицината за четене на електрокардиограми, изследване, което графично записва електрическата активност на сърцето като функция на времето.

В тези проучвания се появяват функции на гърдата и косинуса. Според начина, по който те се появяват, им се дава писмо, което дава значение на вълната. Това позволява на лекарите да я прочетат и да дадат навременна диагноза.