Какво представлява дължината на разместване на шестоъгълника?

Дължината на изместване на шестоъгълника представлява дължината на страничните повърхности на призмата. За да разберем това твърдение, първото нещо, което трябва да знаем е, че шестоъгълникът е многоъгълник, състоящ се от шест страни.

Това може да бъде редовно, когато всички страни имат една и съща мярка; или може да бъде нередовен, когато поне едната страна има различна мярка от останалите.

Най-важното, което трябва да се отбележи, е, че имате шестоъгълник и трябва да бъде преместен, т.е. преместен по линия, която минава през центъра му.

Въпросът е какво представлява дължината на предишното изместване? Важно наблюдение е, че размерите на шестоъгълника не са от значение, има значение само дължината на движението.

Какво представлява изместването?

Преди да отговори на въпроса за заглавието, полезно е да се знае какво представлява изместването, свързано с шестоъгълника.

Тоест, тя се основава на предположението, че има правилен шестоъгълник и това е изместено с определена дължина нагоре по линия, която минава през центъра. Какво генерира това изместване?

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че се образува шестоъгълна призма. Следващата фигура най-добре илюстрира този проблем.

Какво представлява дължината на изместване?

Както бе споменато по-горе, изместването генерира шестоъгълна призма. И чрез детайлизиране на предишното изображение можете да видите, че дължината на изместване на шестоъгълника представлява дължината на страничните повърхности на призмата.

Дължината зависи ли от посоката на преместването?

Отговорът е не. Преместването може да бъде с някакъв ъгъл на наклон и дължината на изместване все още ще представлява дължината на страничните повърхности на шестоъгълната призма.

Ако изместването е направено с ъгъл на наклон между 0º и 90º, ще се образува наклонена шестоъгълна призма. Но това не променя тълкуването.

Следващата фигура показва фигурата, получена чрез преместване на шестоъгълник по наклонена линия, която минава през неговия център.

Отново дължината на изместването е дължината на страничните повърхности на призмата.

наблюдение

Когато изместването е по линията, перпендикулярна на шестоъгълника и минаваща през неговия център, дължината на изместване съвпада с височината на шестоъгълника.

С други думи, когато се образува права шестоъгълна призма, тогава дължината на изместване е височината на призмата.

Ако, напротив, линията има различен наклон при 90 °, тогава дължината на изместването става хипотенуза на правоъгълен триъгълник, където крак на споменатия триъгълник съвпада с височината на призмата.

Следното изображение показва какво се случва, когато шестоъгълник се движи диагонално.

И накрая, важно е да се подчертае, че размерите на шестоъгълника не влияят на дължината на преместването.

Това, което уникално варира е, че може да се образува права или наклонена шестоъгълна призма.