Трите основни вида торене и техните характеристики.

Натрупването е механизмът, чрез който две гамети се сливат, за да предизвикат зигота или яйцеклетка. В края на този процес, клетката ще стане нов организъм или индивид.

Като цяло може да се каже, че този процес е подобен във всички живи същества. Възможно е обаче да възникнат някои различия в зависимост от организмите, които го извършват.

Поради тази причина можем да разграничим няколко вида торене: кръстосано оплождане и самооплождане. Съществуват и два вида торене в зависимост от средата, в която се извършва, както е обяснено по-долу:

Най-важните видове торене

1 - Кръстосано оплождане

Кръстосаното оплождане е най-често срещаната модалност сред живите същества. Състои се от сливането на две гамети, които идват от генетично различни индивиди.

Целта е да се създаде зигота, която ще има генетична информация от двамата родители. Това е характерният за животните тип оплождане, но не е изключителен за тях. Кръстосаното оплождане е често срещано и в растенията и растенията.

В този смисъл, гаметите, които участват в сливането, могат да бъдат еднакви или различни. И в зависимост от този фактор се установяват два вида взаимно обогатяване: изогамика и анисоогамика.

isogamy

Този клас на оплождане е този, който се произвежда, когато гаметите, които се намесват, както мъжки, така и женски, са морфологично равни. Това означава, че те имат същия размер като външна форма и еднаква физиология.

В този случай е невъзможно да се разграничат гаметите като женски или мъжки. Изогамичното оплождане се среща в водорасли, в някои гъби и протозои.

anisogamia

От друга страна, анизогамичното оплождане се случва, когато и двете гамети са различни, по размер и / или поведение. Обикновено мъжката гамета е най-малката и е тази, която се движи, за да посрещне жената.

Този процес е това, което обикновено се случва в многоклетъчни организми като висши растения и животни. Този тип оплождане заедно с предишното са част от петте вида сексуално оплождане.

2- Самооплождане

Самооплождането се характеризира с факта, че двете разтопени гамети идват от един и същ индивид. Това е възможно, защото има хермафродитни организми, т.е. те имат както мъжки, така и женски органи.

В този случай мъжките гамети се образуват в мъжките органи и след това се откриват в женския орган. Така се получава това, което се нарича самооплождане.

От гледна точка на еволюцията на вида, този механизъм представлява проблем. И това е, че като няма обмен на ген с друг организъм, процесът не произвежда генетична вариабилност в потомството, което означава, че няма да има значителна промяна между следващите поколения и следователно видът не може да се развива.

3 - Според мястото, където се случва

В животинското царство съществуват два вида торене в зависимост от мястото на сливане на гаметите. Става въпрос за вътрешно торене и външно торене.

Вътрешно оплождане

Това оплождане се извършва от всички сухоземни животни в органите на един от родителите, което е анатомично подготвено за този процес.

В повечето видове процесът е един и същ, т.е. мъжът въвежда сперматозоидите си в репродуктивната система на женската чрез копулация. По време на този процес сперматозоидите ще се опитат да намерят яйцеклетката и за това ще трябва да се придвижат към вътрешността на яйцепроводите.

Трябва да се отбележи, че изместването на спермата трябва да се извърши бързо, тъй като оцеляването на яйцеклетката е ограничено.

В случая на бозайници, например, яйцеклетката може да оцелее до един ден след овулацията. А що се отнася до спермата, те имат време за оцеляване, което не надвишава няколко часа. В конкретния случай на хора тя не превишава три дни.

Вътрешното оплождане показва, че сливането на гаметите се случва вътре в тялото на един от предците, който обикновено е женски. Това оплождане обикновено е това, което се използва от животни, които са се приспособили към земната среда.

В конкретния случай липсата на вода би засегнала гаметите, а също и те биха били опасно изложени на условията на околната среда.

Забележителен момент е, че този тип оплождане е по-вероятно да има репродуктивен успех. По време на този процес има значително спестяване на енергия, тъй като се произвеждат по-малко гамети.

Обикновено, когато става въпрос за вътрешно оплождане, оцеляването на гаметите е по-голямо. Това е така, защото зиготата е защитена в тялото на прародителя.

Външно торене

Външното торене е това, което се случва във водната среда. Процесът му е различен от предишния, тъй като в този случай няма пряк контакт между родителите.

В този механизъм двойките, т.е. мъжките и женските, освобождават едновременно своите яйцеклетки и сперматозоиди във водата. По този начин се осъществява сливането между гаметите.

Като цяло, течната среда се оказва доста благоприятна за оцеляването на гаметите и особено за изместването на сперматозоидите. В този случай времето на освобождаване на гаметите трябва да съвпадне.

Това е така, защото времето им на живот е много кратко. Това обаче е проблем, който организмите решават, като прилагат на практика определени модели на поведение, известни като сексуално ухажване.

От друга страна, важно е да се има предвид, че гаметите обикновено са податливи на промени в температурата, рН2 и хищниците.

Това означава, че степента на оцеляване не е много висока. Ето защо, поради тази причина, животните, които използват външно торене, освобождават голям брой гамети по време на репродукцията. Това поведение увеличава възможността им за съществуване.

Най-общо казано, това е видът на торене, характерен за водните безгръбначни животни, както и за рибите.