Какво е вреден агент?

Вреден агент е физичен, биологичен или химичен агент, който при влизане в контакт с всеки жив организъм може да бъде много опасен.

Тези агенти имат химично-физическо съединение, което е вредно за всяка биологична система и за съжаление може да бъде намерено и развито на различни места.

Като цяло, те са подготвени или вещества, които при поглъщане, вдишване или абсорбиране през кожата могат да причинят смърт и дори да предизвикат остри и хронични странични ефекти за здравето.

Класове на вредни агенти

Физичен агент

Физическият агент е проява на енергия, която може да причини увреждане на клетъчната и молекулната система на хората. В някои случаи той може да се прояви по различни начини, като лъчение, като лазер, рентгенови, инфрачервени, ултравиолетови, йонизиращи и др.

Инфрачервените излъчвания са топлинни вълни с висока температура, излъчвани от външно тяло, пораждащи смущения в човешкото тяло. Има и ултравиолетови лъчения, способни да осигурят изгаряния на кожата и очите.

Друг пример е йонизиращо лъчение като рентгенови лъчи, които се излъчват от радиоактивни елементи, които произвеждат йони, за да преминат през материята. Високите дози радиация могат да причинят сериозни увреждания на човешкото тяло.

Биологичен агент

Биологичните агенти се различават от останалите, защото са единствените, които могат да се възпроизвеждат. Когато влязат в контакт с човек или животно, те могат да генерират инфекциозни или паразитни болести.

Някои видове биологични агенти, вредни за здравето, са вируси, бактерии, гъбички и паразити. Начинът за контакт с тези средства е чрез дермална (кожа), очна (лигавица), парентерална (кръвна), храносмилателна (орална) и дихателна (инхалационна).

За химически хора

Химичен агент е всеки химичен елемент в естествено или обработено състояние, който се получава чрез различни елементи. Мнозинството от тях са разработени чрез трудова дейност за нейната комерсиализация.

В някои случаи те имат добавки и примеси, които са вредни, когато влязат в контакт с всеки жив организъм.

Ефектите на този агент в организма зависят от времето на експозиция, близостта на вредния агент с органичните частици, разтворимостта, неговата концентрация и личната чувствителност по отношение на химичните вещества.

въздействие

Излагането на вреден агент може да генерира широк спектър от фатални реакции към тялото, като смърт в най-лошия случай. Причина, поради която е важно да се класифицират, за да се определи степента на токсичност на същото в зависимост от случая.

Един от ефектите, които вредният агент може да генерира върху здравето, е неговата еволюция в мутагенно средство. Това се случва, когато вредният агент мутира в организма и е способен да промени последователността и структурата на ДНК.

Въпреки че всеки вреден агент действа в организма по различен начин, препоръчително е да се вземат необходимите предпазни мерки и да се определят по-големи мерки за безопасност по отношение на тези агенти, за да се намали рискът от контакт.