Какво е извънклетъчно храносмилане?

Екстрацелуларното храносмилане е процес, при който клетките използват ензими, които освобождават средата, в която се намират, за да разграждат външни молекули главно с цел достъп до хранителни източници или унищожаване на специфични клетки или тъкани.

Сред най-важните ензими за извънклетъчно разграждане са тези, произведени от лизозоми.

Лизозомни ензими като протеази и други хидролази позволяват разграждането на протеини, въглехидрати и други компоненти, които могат да бъдат вътре или извън клетката.

Обикновено терминът екстрацелуларно храносмилане се използва само за процеса, който се случва извън клетките на храносмилателната система на няколко многоклетъчни животни.

Обаче, много микроорганизми като бактерии и гъбички също извършват процеси на извънклетъчно храносмилане.

Извънклетъчно храносмилане за храна

При човека процесът на извънклетъчно разграждане се извършва главно в червата за деградация на хранителни източници.

Установено е, например, че хидролизата на нишесте до дизахариди и олигозахариди се извършва по този начин.

Други многоклетъчни организми също извършват извънклетъчни процеси на храносмилане в храносмилателните си системи.

Такъв е случаят с двучерупчестите мекотели, вид мекотели, сред които са стридите и мидите. Двучерупчестите дробове могат бързо да усвоят много източници на въглерод чрез извънклетъчно храносмилане, което се случва по пътя на техните черва.

Някои едноклетъчни организми, като динофлагелати от рода Protoperidinium, извършват извънклетъчно разграждане на водорасли и някои органични съединения, отделени от фитопланктона.

Тази характеристика се развива като опортюнистична хранителна система и им дава достъп до източници на храна, които иначе не биха могли да се възползват.

Други функции на извънклетъчното храносмилане

Един от най-често срещаните процеси на вътреклетъчно храносмилане е свързан с разрушаването на живата тъкан.

Екстрацелуларните ензими са отговорни за процесите на "самоунищожение", което се среща в много организми като защитен механизъм.

При хората, в допълнение към функциите в храносмилателната система, извънклетъчното храносмилане се проявява в деградацията на яйчниковите тъкани при жените.

Също така в унищожаването на старите клетки на кръвта и кожата за постоянното възстановяване на тези тъкани.

Извънклетъчното храносмилане е важно и при други организми. Пример за това е процесът на регресия на опашките на поповите лъжички по време на тяхната метаморфоза.

Други организми, като Microsporum canis, също използват извънклетъчни ензими за разграждане на молекули като кератин, еластин и колаген.

Приложения на извънклетъчно храносмилане

Екстрацелуларното храносмилане е процес, който се използва за биотехнологични приложения в промишлеността.

Сред най-често срещаните приложения е разграждането на непокорната биомаса, използвайки гъби, които освобождават ензими, които разграждат молекули като лигнин и целулоза.

Тази разградена биомаса може да се използва за няколко ферментационни процеси, които произвеждат алкохол или други интересни съединения.

Други често срещани приложения са използването на извънклетъчно храносмилане за подпомагане на третирането на замърсени водни източници и във фиторемедиационни процеси.