Атаксофобия: симптоми, причини и лечение

Атаксофобията е прекомерен и ирационален страх от разстройство. Тоест, това е фобията на неподредените и / или изместените елементи.

Хората, които страдат от това разстройство, изпитват повишени чувства на безпокойство, когато нещата не са организирани по свое желание. Поради тази причина е много често за тях да не позволяват на другите да подхождат към личните си дела.

Също така, субектите с атаксофобия имат твърдо убеждение, че само те могат да организират. Тоест, когато нещо е разрушено, то трябва да е човекът, който я организира.

Следва също така да се отбележи, че страхът от разстройство на това изменение може да засегне както физическите елементи (неподредена стая), така и функционалните елементи (изпълнение на дейност, уточняване на личния дневен ред и др.)

Атаксофобията може значително да ограничи ежедневния живот на човека. Това може да участва само в дейности, които са правилно организирани и може да представлява огромна нужда от постоянен ред.

В настоящото изследване ще анализираме характеристиките на атаксофобията. Ще обясним техните симптоми, техните причини и лечения, които са полезни за преодоляване на страха от разстройство.

Характеристики на атаксофобията

Атаксофобията е част от известната група нарушения, известни като специфични фобии. Тези промени се характеризират със страх от нерационален елемент или конкретна ситуация.

В случая на атаксофобия, страшната ситуация е безредие. Така че това разстройство може да се разбира като "разстройство фобия".

Специфични фобии съставляват вид тревожно разстройство. Този факт се дължи на отговора на хората, които страдат, когато са изложени на опасните им елементи.

По този начин, човек с атаксофобия ще изпита изключително интензивна реакция на тревожност всеки път, когато бъде изложен на ситуация на разстройство. Да бъдете тревожност, която изпитвате в тези ситуации много по-висока, отколкото можете да изпитате по всяко друго време.

Атаксофобията се счита за персистиращо разстройство. По този начин страхът от разстройство не изчезва, ако не се намеси правилно.

Атаксофобия или мания с ред?

Атаксофобията не е същата като манията на реда, но и двата елемента могат да се съгласуват в едно и също лице.

Манията на реда не предполага страх от безредие. По този начин и двете изменения се различават по фобия.

Ирационалният и прекомерен страх от разстройство е специфичен елемент на атаксофобията. Наличието на фобичен страх определя съществуването на атаксофобия, а отсъствието му показва липсата на разстройство.

Много често обаче има ясна мания за реда при пациенти с атаксофобия. По този начин и двете понятия могат да съществуват едно и също лице, но те не са синоними.

Човек може да преживее мания с ред, но не и да се страхува от това разстройство и да не представя атаксофобия. По същия начин, както субектът може да преживее атаксофобия, без да представя ясна мания на реда.

Страх от разстройство

Както при всички видове фобии, страхът от разстройство, който има опит в атаксофобия, представлява серия от характеристики.

Всъщност емоцията на страха е много често срещан отговор сред хората, а опасените елементи могат да бъдат многобройни, включително и елементарно.

Така че, не всички страх от разстройство предполага наличието на атаксофобия. За да се установи наличието на това разстройство, изпитаният страх трябва да представи следните изисквания.

1 - Непропорционално

Страхът от разстройство трябва да бъде непропорционален на изискванията на ситуацията.

Само по себе си това разстройство не означава никаква опасност за хората, така че страхът от този тип ситуации обикновено се определя бързо като фобия.

Изпитаният страх обаче трябва да бъде прекалено интензивен и силно непропорционален. Неутрален елемент трябва да се тълкува като силно страшен и да предизвика висока реакция на безпокойство.

2 - Нерационално

Страхът от безредието също трябва да бъде ирационален, т.е. не може да се обясни с причина.

Индивидът е наясно, че страхът му не се основава на никакво доказателство, което оправдава неговото присъствие, и е напълно неспособен да разсъждава защо го изпитва.

3 - Неконтролируем

Субектът с атаксофобия знае, че страхът му от разстройство е ирационален. Много е неприятно да имаме такъв страх и вероятно бих предпочел да не го изпитвам.

Въпреки това, той не е в състояние да управлява фобията, тъй като страхът му от разстройство е извън неговия доброволен контрол.

4 - Дезадаптивна

Нефобичните страхове изпълняват ясна адаптивна функция, т.е. позволяват на индивида да се адаптира по-добре към околната среда.

За да бъде страхът адаптивен, е необходимо той да отговаря на реална заплаха. Поради тази причина страхът от атаксофобия не се счита за адаптивен.

Всъщност фобийният страх от безредието е неадаптивна, тъй като не само не позволява на субекта да се адаптира по-добре към средата си, но го прави трудно да се адаптира. Атаксофобията може да ограничи функционалността на човека и да има отрицателни последствия.

5- Олово за избягване

Когато човек с атаксофобия е изложен на ситуации на разстройство, изпитва високи чувства на тревожност и дискомфорт, поради интензивността на страха, който страда.

Този факт мотивира избягването на опасни ситуации, тъй като това е начинът, по който пациентът с атаксофобия трябва да избегне дискомфорта, който те предизвикват.

По този начин човек може да избягва изцяло да се излага на ситуации, в които има неподредени елементи.

По същия начин, атаксофобията може да предизвика множество организационни поведения, тъй като по този начин субектът успява да елиминира неупотребените елементи и следователно техните фобични стимули.

6- Постоянно

Страхът от атаксофобия е постоянен и постоянен. Това означава, че тя се появява във всяка ситуация, в която индивидът интерпретира наличието на разстройство.

Няма ситуации с безредие, в които да не се появява фобичен страх, тъй като това винаги се появява неизменно.

Освен това, страхът от нарушението на атаксофобията не се ограничава до конкретен етап или етап. Когато заболяването се развие, то продължава с времето и не изчезва.

По този начин става очевидна необходимостта от лечение, показващо атаксофобия. Ако не се намеси правилно, промяната не е разрешена и фобийният страх от безредието остава.

симптоми

Атаксофобията произвежда ясна тревожна симптоматика, която винаги се появява, когато субектът е изложен на страховитите си елементи, т.е. на разстройството.

Проявите на тревожност на атаксофобия могат леко да варират във всеки отделен случай.

Въпреки това, всички симптоми, които могат да причинят атаксофобия, са включени в рамките на типичните признаци на тревожност. По същия начин във всички случаи физическият компонент, както и умствените и поведенчески компоненти са засегнати.

Физически компонент

Атаксофобията предизвиква повишаване на активирането на автономната нервна система. Това повишаване на активността се причинява от страх и алармен сигнал, който идва, когато субектът е изложен на разстройство.

Физическите симптоми, причинени от атаксофобия, могат леко да варират във всеки отделен случай. Въпреки това, винаги има някои от следните прояви.

 1. Увеличаване на дихателната честота.
 2. Увеличаване на сърдечната честота
 3. Тахикардията.
 4. Увеличено увеличаване на изпотяването.
 5. Зъбна дилатация
 6. Стрес и / или скованост на мускулите.
 7. Болки в стомаха и / или главата
 8. Усещане за задушаване
 9. Гадене и / или замаяност
 10. Чувство на нереалност

Когнитивни симптоми

Когнитивните симптоми се отнасят до всички мисли, които индивидът с атаксофобия преживява, когато е изложен на ситуации на разстройство.

Мислите могат да бъдат много променливи, но те винаги съдържат негативни аспекти, както за заплахата от ситуацията, така и за личните способности да се справят с нея.

Мислите за катастрофалните последици от това безредие, властната нужда от ред или изискването да останат в организираното пространство са някои примери за познанията, които човек с атаксофобия може да изработи.

Тези мисли увеличават състоянието на тревожност и обратна връзка с физически усещания за увеличаване на страха и нервността около разстройството.

Поведенчески симптоми

Тревогата, причинена от излагането на страх, предизвиква незабавна промяна в поведението на субекта.

Поведението вече няма да се ръководи от разума и ще започне да функционира чрез изискванията, продиктувани от емоциите на страх и тревожност.

Сред най-често срещаните поведения, които може да причини атаксофобията са:

 1. Избягване на ситуации с разстройство.
 1. Организационно поведение
 1. Силно щателен и организиран начин на живот.
 1. Осъществяване само на добре подредени дейности.
 1. Избягване на възможността други хора да контролират или променят личните си въпроси, така че те да не се разстройват.
 1. Изолация за поддържане на реда.

каузи

Понастоящем се разследват елементите, които водят до специфични фобии.

Това, което изглежда ясно, е, че няма единна причина, която мотивира развитието на специфична фобия. Понастоящем съществува висок консенсус в потвърждаването, че много фактори участват и се връщат обратно във формирането на фобии.

В случая на атаксофобия, факторите, които изглежда играят по-важна роля в етиологията на заболяването, са:

Класическа климатизация

Да бъдеш изложен като дете на образователни стилове и родителски референти, в които се отдава голямо значение на реда и организацията, може да бъде от значение.

Отхвърлянето на дезорганизацията и ясните предпочитания за ред изглеждат елементи, които се развиват през първите години от живота. Поради тази причина обусловеността на страха към разстройството може да придобие особено значение през първите етапи от живота.

Кондициониране на викария

По същия начин, който се случва с класическото кондициониране, визуализирайки поведения с висока мания с ред, също могат да участват в развитието на атаксофобия.

По същия начин, получавайки постоянно информация за негативните аспекти, които разстройството представя, също може да повлияе.

Когнитивни фактори

Нереалистичните убеждения за щетите, които биха могли да бъдат получени, ако бъдат изложени на опасен стимул, предубеждения към вниманието към заплахи, свързани с фобия, ниско възприятие за самоефективност или преувеличени възприятия за опасност, са елементи, които могат да участват в развитието на фобиите.

По конкретен начин се счита, че тези фактори, свързани с мисълта, биха били особено важни за поддържането на атаксофобия, а не толкова в генезиса на разстройството.

лечение

Атаксофобията може да причини значителна промяна в поведението на пациента. Тя може да ви лиши от изпълнението на множество дейности, да ограничи пространствата, в които сте удобни и да изискват постоянно провеждане на ред.

Тези елементи могат значително да намалят качеството на живот на субекта, както и да произведат високо чувство на дискомфорт, когато са изложени на страховити стимули.

Поради тази причина е много важно да се лекува разстройството, за да се преодолеят страховете и да се разреши атаксофобията.

Лечението на първия избор за този вид промени е психологическата терапия, която е много по-ефективна от психотропните лекарства.

По-специално, когнитивно-поведенческото лечение има много високи показатели за ефикасност и е най-доброто решение за заболяването.

Този тип психотерапия се фокусира върху излагането на субекта на неговите страховити елементи. Изложбата се осъществява постепенно и контролирано, като целта е да се накара индивидът да остане в ситуации на безредие, без да избяга от него.

Чрез постепенно излагане на въздействието, човек постепенно ще свикне с техните страховити елементи и ще загуби страха си от безредие.

От друга страна, обикновено се прилагат техники за релаксация, за да се намали тревожността и да се улесни излагането на заболяването. Когнитивните техники също позволяват да се елиминират изкривени мисли за безредие.

Смятате ли, че сте твърде идентифицирани с това разстройство? Кажете ни ежедневните си преживявания и как те се отразяват на вас!