7 Примери за основни изследвания

Основни или фундаментални изследвания осигуряват широк поглед върху много различни научни области. Целта на тази изследователска модалност е да се намерят отговори на основни въпроси.

За разлика от приложните изследвания, това знание не трябва да се използва за нещо конкретно. Важното е да се разшири разбирането на човешкото същество и на феномените на света.

Само по себе си това се извършва като всяко друго научно изследване. На първо място, учените имат хипотеза и го тестват, като проектират експерименти и правят наблюдения. След това те разработват предложения за обяснения чрез своите теории.

Може да се интересувате и от тези примери за приложни изследвания.

Описание на 8 примера за основни изследвания

Психична дейност след смъртта

Сред ясните примери за фундаментални изследвания са изследванията на мозъчната активност след смъртта. Такъв е случаят с разследване от университета в Саутхемптън, което потвърждава, че мислите продължават след спиране на сърцето.

Това показва, че хората все още изпитват съзнание до три минути след като са били обявени за мъртви.

Влияние на консумацията на определени храни

Примерите за основни изследвания включват тези за ефектите от консумацията на определени храни. Един от продуктите, които са широко изучавани, е кафето.

Едно скорошно проучване в Испания установи, че пиенето на две до четири чаши на ден е свързано с по-нисък общ риск от смърт, особено сред хората на средна възраст.

Как работи човешкият мозък

Мозъкът е орган, който предизвиква голям интерес от страна на учените. Фундаменталните изследвания позволиха да се постигне по-голямо разбиране за неговата работа.

Например едно скорошно проучване показва, че степента, до която мозъчните сигнали се придържат към мрежите на бялата материя, се свързва с когнитивната гъвкавост. Това предполага, че някои мозъци имат естествено предимство при справянето с промените.

Фактори, които засягат отношенията между двойки

Взаимоотношенията са изследвани и в основните изследвания. Така през 90-те години голям брой творби се стремят да разберат факторите, които влияят на тези взаимоотношения. От тях бяха разкрити редица изследвания, които продължават да бъдат изследвани.

Влияние на технологията

Напредъкът на новите технологии е плодородна почва за фундаментални изследвания, особено по отношение на неговото въздействие.

За да илюстрираме това, можем да споменем изследване, което се фокусира върху разликите между печатни и цифрови медии. Това показва, че учениците учат по-ефективно от печатните учебници, отколкото от екраните.

Изследвания на човешкото поведение

Човешкото поведение е предмет на анализ от фундаментални изследвания. Проучването на физическите упражнения може да бъде пример за този вид работа.

По-специално, разследване от Масачузетския технологичен институт разкри, че навиците на упражненията могат да бъдат заразни.

Ефекти на стреса

Стресът е част от съвременния живот. Много теоретици се отдадоха на задачата да изучат това явление. Проучване на Университета на Охайо, например, свързва стреса и здравословното хранене. Сред резултатите подчертава, че първата елиминира ползите от втората.