Какво представлява проектът за личен живот и за какво е той?

Проект на личен живот служи така, че човек може да постигне поредица от стремежи или цели, които се предлагат за подобряване или промяна на начина им на живот. Тази практика на планиране за бъдещето може да бъде умишлена и организирана, но може да се прояви и имплицитно.

През цялата история човешките същества проявяват интерес към познаването и контролирането на бъдещето. Поради тази причина част от човешката природа се стреми да разработва планове, особено в онези области на живота, които зависят от техните собствени решения.

Подходът на жизнения проект зависи от личността и социалния контекст на всеки индивид. Всяко човешко същество, според опита си и възприятието, което притежават за собствените си способности, разглежда тези цели, които смятат, че могат да постигнат.

Проектът за живот се основава на следните характеристики:

  • Личностна ориентация: отнася се до ценности, вкусове и р
  • Програмиране на цели: отнася се за бъдещи цели.
  • Лично самонаправление: отнася се до стратегиите, които всеки човек използва за своето развитие. Например, дисциплина, социални отношения и т.н.

Каква е целта на жизнения проект?

Проектът за живот е много важен ресурс за човешкото развитие. Яснотата, която човек има за целите, които иска да постигне, допринася за изпълнението им. Въпреки това ползите от проекта за живот продължават:

Помогнете за определяне на стратегии

Планирането на житейски проект включва не само целите, които искате да постигнете, но и стратегиите, необходими за постигането им.

Да се ​​изясни какви са стъпките, които трябва да се следват, за да се постигне определена цел, е най-точният начин да се достигне до него.

Например, ако проектът за живот включва влизане в университета, те трябва да разглеждат стъпка по стъпка дейностите, които трябва да се извършват, за да се постигне прием в кариера, като например изпити, добра средна оценка и дори анализ на икономическите и образователните условия. наличните стипендии.

Това е форма на самопознание

Подходът на житейския проект е в същото време процес на самопознание. Когато някой повдигне плановете си за бъдещето, те трябва да започнат от признаването на личния си контекст, техните умения и ценности.

По същия начин, когато се планира бъдещето, се проучват желанията, вкусовете и стремежите. В този смисъл това е преживяване, което ни позволява да се свържем с призванието на всяко човешко същество.

Развивайте отговорност

Обучението за планиране включва и развиване на отговорност. Изграждането на план помага да се разбере, че бъдещето е обусловено от решения и ежедневни действия.

Затова, въпреки че проектът за живот се отнася до големи цели като кариера, работа или работа, той също ни позволява да разберем важността на малките решения.

Когато човек осъзнае малките стратегии или големите действия, които трябва да бъдат разработени, за да постигне определена цел, той или тя може да усвои идеята, че всички действия имат последствия.

Избягвайте рисково поведение

Съществуването на проект за живот води до избягване на рисково поведение, като например безотговорното потребление на алкохол, наркотици или незащитен секс.

Това се случва, защото когато хората са наясно със своите планове за бъдещето, е по-малко вероятно те да се включат в поведение, което би могло да застраши техните цели и стремежи.

Ето защо, планирането на житейски проект, не само помага за постигане на предложените цели. Той е и инструмент, който може да допринесе за благосъстоянието и стабилността на хората в различни области на живота им.

Улесняване на вземането на решения

За човек, който няма ясен жизнен проект, е обичайно да се бърка, когато взема важни решения за живота си.

Започнете кариера в университета, започнете работа или си вземете пътуване, са опции, които изглеждат много по-ясни, когато сте определили хоризонта, към който искате да напреднете.

Все пак, проектът за живота не засяга само големи решения. Определяйки пътя, който следва, също допринася за ежедневните дейности.

Например решението дали да се инвестира свободното време в спорт или в развитието на хоби е много по-лесно, когато е ясно коя от тези дейности може да допринесе за бъдещи планове.

Потенцирайте уменията

Изграждането на житейския проект е изходна точка на знанието, което хората имат за себе си. Всеки човек планира бъдещето си според собствените си качества и способности.

Когато имате ясен жизнен проект, е възможно да изберете тези дейности, за които всеки човек е по-квалифициран.

Развитието на тези дейности от своя страна ще помогне на индивида да развие все повече и повече онези способности, които е идентифицирал.

Например, когато човек, който избира спортна кариера като житейски проект, прави това въз основа на признаването на собствените си физически способности. Тези качества обаче са само отправна точка.

Напредъкът към спортна кариера включва обучения, които ще позволят на човека да развива своите умения.

Следователно, проектът за живот не само позволява да се избират целите, но и стимулира необходимия капацитет за постигането им.

Улесняване на устойчивостта

Когато се движите към лична цел, колкото и малка или голяма да е, неизбежно е да правите грешки или да откривате пречки.

Но един ясен жизнен проект улеснява устойчивостта, т.е. способността да се преодолеят негативните преживявания, които възникват по пътя.

Когато има яснота за дейностите и стратегиите, които трябва да се следват, е много по-възможно да се разберат грешките и да се намерят алтернативи за тяхното преодоляване.

Например, един млад човек, който не е бил допуснат до университетска кариера, може да анализира стъпките и да разбере какво не е наред. Този анализ ви позволява да разберете и разрешите неуспехите си да се върнете в релси.

От друга страна, яснотата на целите осигурява допълнителна мотивация. Благодарение на това е възможно по-лесно да се възстанови от малък провал, за да продължи напред.

препратки