8-те най-важни елемента на изкуството

Елементите на изкуството са талант, концепция, среда, контекст, референция, стил, стойност и естетика. Всички предишни влияят върху конформацията на изкуството в нейните различни проявления.

Художественото творчество присъства в живописта, скулптурата, театъра, танца, литературата, архитектурата, рисуването, киното, фотографията и музиката.

Във всички художествени прояви има творчески процес, в който е показано влиянието на художника, контекста, в който той е потопен, и механизма, който той използва, за да проектира идеите си.

Изкуството, в различните си ръбове, представлява начин на изразяване, в който комуникират няколко променливи, които генерират разнообразие, ритъм, текстура и движение; накратко, в наблюдателите се генерират усещания и емоции.

Всяко художествено проявление е резултат от сборник от елементи, които произвеждат това, което се разглежда като краен резултат или произведение на изкуството.

8-те основни елемента на чл

1- Талант

Художествената суровина е в таланта на авторите или преводачите. Този дар предполага лекота на учене или знания, придобити чрез работа по определени дисциплини.

Не всички хора имат естествения талант да функционират с лекота, когато се изразяват чрез изкуството.

От друга страна, друга група развива този потенциал въз основа на постоянна и постоянна подготовка.

2- Концепция

Тя се състои от темата или идеята, която художникът желае да предаде; това е посланието на неговата работа. Изкуството е кухо, ако не е свързано с интелектуален или емоционален фон.

Произведение на изкуството без смисъл не предава емоционалност на зрителите си и следователно не оказва влияние върху обществото.

3 - Среден

То се разбира като механизъм, избран да материализира идеята или концепцията на работата.

Например, в чертежа средствата за изразяване ще бъдат молив или въглен и лист хартия.

4- Контекст

Художникът е потопен в специфичен социален, политически, икономически и културен контекст. Следователно, личността на художниците е предубедена от тази разнообразна среда. Това влияние е силно възприемано в неговите творби.

Важно е да се подчертае, че контекстът обхваща ситуацията, мястото и времето, в което художникът развива творческия си процес.

5- Референтен

Позоваването се отнася до първоначалното вдъхновение на художника. Много творчески гении са били повлияни от стила, техниката, концепцията или изпълнението на големи артистични изложители.

Отличното произведение на изкуството често се влияе от друга работа, която от своя страна се интерпретира отново; от този нов анализ може да се появи още по-добро творческо предложение.

6- Стил

Артистичният стил, който всеки художник отпечатва в творбите си, е мокър печат върху крайния резултат.

Стилът се дава от съвпадението на интелектуални, философски, духовни и дори географски понятия.

В зависимост от художествената дисциплина има различни стилове. Например, ренесансовото изкуство бележи крайъгълен камък в историята на живописта и скулптурата през XVI век.

8 Стойност

Този елемент се отнася до добавената или отличителната стойност на всяко произведение на изкуството. Стойността е фактор, който се възприема от зрителя, което го прави субективно и зависи от преценката на наблюдателя.

9- Естетика

Естетиката е присъща характеристика във всички художествени проявления, по един или друг начин.

Този вид изрази обикновено се оформят в областта на красотата и хармонията. Заслужава да се отбележи, че възприемането на красотата варира в зависимост от всеки наблюдател.