Топ 10 Примери за изключителни визуални изкуства

Примери за визуални изкуства включват танц, филм, фотография, видео арт, дигитално изкуство, скулптура, архитектура, графика и живопис. Те са артистични изрази, фокусирани върху стимулирането на чувството за зрение в приемника.

Чрез визуалните изкуства художниците демонстрират своята креативност, емоционалност и сръчност чрез използването на естетически ресурси и прилагането на специализирани техники.

Визуалните изкуства могат да бъдат изразявани чрез платна, сценарии, билбордове, аудиовизуални медии, наред с други платформи.

В изобразителното изкуство главните герои са цветът, осветлението, пространството, детайлите, текстурите, плавността на движението и хармонията между изображенията, между другите естетически елементи.

Десетте най-важни примера за визуални изкуства

1- Живопис

Тя се занимава с графичното представяне на творчеството и чувствата на художника чрез използването на картини и спрежението на цвета.

Има различни ресурси и живописни техники, като маслена живопис, фрески, темпера и акварели.

Ходът на четката е основният инструмент на художника да изпрати съобщение чрез своята работа.

2- Рисуване

Свободните рисунки също са част от визуалните изкуства.

В тази категория са карикатуристите на точни реплики, карикатуристи, илюстратори на комикси, наред с други стилове.

3- Фотография

Затворът на камерата прави възможно заснемането на изображения постоянно, както и тяхното бързо и бързо съхранение и възпроизвеждане.

Това е средство за художествено изразяване, чиито изображения вземат под внимание цвета, състава и посланието.

4- Архитектура

Творчеството на архитектите за проектиране на хармонични екстериори със заобикалящата ги среда се обозначава като визуално изкуство.

В основните градове на Латинска Америка и света, архитектурният стил, който ги представя, е широко признат.

5- Танц

Състои се от възпроизвеждане на хармонични движения в ритъма на музиката. Танцът е един от най-атрактивните артистични изрази от естетическа гледна точка, като се има предвид красотата на неговото изпълнение.

6- Видео изкуство

Това е модерен клон, който се основава на създаването на видеоклипове чрез движещи се изображения, с опционално включване на аудио.

Видеоизкуството в момента е на мода, благодарение на популярността на платформите за цифрово излъчване, които улесняват масовото възпроизвеждане на този вид съдържание.

7- Цифрово изкуство

Тази категория обхваща всички артистични прояви, генерирани от компютърни инструменти.

Дигиталното изкуство се основава на използването на специализирани програми за създаване на артистични прояви с нови предложения.

8- Кино

Съвременното кино представлява една от най-мощните и влиятелни индустрии в развлекателната индустрия.

Благодарение на масивните платформи за разпространение, визуалното изкуство може да достигне до хиляди хора за няколко часа.

Тя може също така да предава социални, политически, икономически и актуални съобщения много бързо и ефективно.

9 - Скулптура

Това художествено изразяване се основава на прилагането на техниката на дърворезба, скулптура или моделиране на изображения в порцелан, глина, дърво, камък, метал или бетон.

Идеята е да се възпроизведе релефът на изображенията с триизмерен ефект.

10 - Гравиране

Тя се състои в прилагане на техниката на печат и дърворезба с по-малко дефиниция от скулптурата, върху подобни повърхности. Обикновено гравирането се извършва на хоризонтални равнини.