Какво и какви са метакогнитивните нива?

Метакогнитивните нива се отнасят до различните нива, на които човек може да мисли за своите процеси на обучение. Те са нивата на "знание за това как се учиш".

Като цяло индивидите с високи метакогнитивни нива са по-добри при планиране, управление на информацията, мониторинг, преглед и оценка.

Познаването на метакогнитивните процеси и техните различни нива е важно в процесите на обучение, тъй като те засягат процесите на придобиване на знания, разбиране, памет и приложение.

Разбирането на различните метакогнитивни нива улеснява техния контрол и регулиране на операциите, които водят до по-добро учене.

Въпреки че има консенсус относно факта, че метакогнитивният процес протича на различни нива, тези нива не са добре установени. Различните автори могат да променят определението на нивата, но уменията са практически еднакви.

Метакогнитивни нива

Въз основа на различни изследвания могат да бъдат намерени четири различни метакогнитивни нива:

Ниво 1. Тацит

Хората на това ниво се характеризират с липса на метапознание или с лека загриженост относно повърхностните елементи на текстове, математически проблеми или други въпроси, които трябва да бъдат научени.

На това ниво хората обикновено приемат нещо или го отхвърлят според това, което те разбират или не го разбират.

Често хората на това ниво не искат нищо за знанието, за да придобият и използват фрази като „Аз не знам много за математиката, така че да полагам усилия”.

Ниво 2. Замислено

На това ниво хората знаят, че съществуват стратегии за учене, които могат да улеснят техния процес, но те не ги прилагат ефективно.

Що се отнася до тема, която трябва да бъде разбрана, хората на това ниво са склонни да се фокусират върху местната съгласуваност на темата, но не знаят как да гледат на глобалното.

Често в хората на това ниво се чуват фрази като "Тази тема е лесна" и "тази тема е трудна".

Ниво 3. Стратегически

На това ниво хората знаят, че съществуват стратегии за изучаване на определена тема и те също могат да ги използват.

Тези хора могат да изпълняват повечето от задачите, които са им възложени в клас или работа, с които са запознати.

Хората на стратегическо ниво разполагат с инструментите, от които могат да избират подходящите за тълкуване и придобиване на знания и тяхното използване.

Способността за наблюдение и разбиране на цялостната съгласуваност на дадена тема е характерна за хората на това ниво.

Хората на това ниво могат да правят коментари като „Дали тази тема е включена в изпита? Ако не, защо да го изучаваме?

Ниво 4. Отразяващо

На най-високото метакогнитивно ниво хората успяват да се замислят за цялостната съгласуваност на дадена тема и не само да я разбират.

По същия начин тези хора могат да променят това знание и да играят с него, за да го свържат с други знания.

На рефлективно ниво хората са добри в разбирането на въпроси, с които не са запознати и да учат в контексти, различни от тези, които обикновено им се показват.

Хората на това ниво поставят под въпрос всички знания, които придобиват. Често ги чуваме да казват „Защо е така?” Или „Ако го поставим в различна ситуация, все още ли работи?”.