Какво е доктрината на Carranza?

Доктрината Carranza се отнася главно за външната политика на бившия мексикански президент Venustiano Carranza, който управлява САЩ между 1917 и 1920 година.

Venustiano Carranza, освен че е президент, е важна фигура за Мексико във военната и икономическата област. Поради влиянието си, предложената от него доктрина оказва голямо влияние върху развитието на страната и нейните международни отношения.

По-конкретно, доктрината на Carranza е изпратена в официален документ, чрез който Carranza ясно поставя чувството за подчинение, че Мексико живее към външни сили. Документът е отпечатан от Министерството на външните работи на Мексико.

Документът е резултат от президентски послание, представено от Carranza на 1 септември 1918 г. В него са формулирани законопроекти, които търсят по-голямо достойнство и независимост.

Основни идеи на доктрината Каранса

Основните подходи на доктрината Carranza могат да бъдат обобщени в 7 точки:

1-Справедлив суверенитет за всички държави от всички правителства.

2 - Зачитане на суверенитета и законите на други страни и зачитане на самоопределението.

3 - Никаква намеса, по някаква причина, от една страна в делата на друг.

4 - Дипломацията, използвана от интересите на цивилизацията и изграждането на братство, а не като инструмент на потисничество срещу по-слабите страни.

Всяка държава трябва да поддържа строг неутралитет по отношение на споровете между други държави.

6 - Конфликтите между нациите трябва да се разрешават мирно

7 - Абсолютно равенство в третирането съгласно националните закони, както за гражданите, така и за чужденците.

появяване

Доктрината Carranza възникна в контекста на нова конституция, която влезе в сила през 1917 г., нарастващ търговски натиск върху президента Carranza и последствията от революционното движение от онова време.

В този контекст политическите и търговски интереси на САЩ в Мексико бяха сериозно засегнати, което доведе до натиск от страна на правителството на САЩ върху правителството на Carranza.

Това предизвика произношението на мексиканския президент, което ще доведе до документа, известен като доктрината на Карранса.

Конфликтът от 1917-1918 г., довел до доктрината на Carranza, имаше важен прецедент през 1914 г., когато Carranza отговаряше за изпълнителната власт и имаше разногласия с бившия американски президент Woodow Wilson.

Този инцидент се дължи на действията на мексиканските революционни въоръжени групировки, които засегнаха Съединените щати и които почти доведоха до въоръжено противопоставяне между двете страни.

въздействие

Доктрината Carranza имаше силно и трайно въздействие върху външната политика на Мексико. Най-известният случай е подравняването на Мексико с Куба през 1961 г., когато Колумбия свика среща в ОАГ, за да обсъди кубинския въпрос.

Мексиканската подкрепа на Куба не хареса много в Съединените щати и санкции дойдоха от тази страна.

Мексико обясни, че действията му вървят ръка за ръка с нейната отдаденост на принципите на невъзприемане и самоопределение, повдигнати в доктрината на Карранса.

При изказването на доктрината Каранза се надява, че нейните принципи ще бъдат приети от други страни, особено от Латинска Америка.

Въпреки че доктрината постигна важно признание, нейното реално прилагане от повечето страни е под въпрос.