15-те най-важни правила за учтивост

Правилата на учтивост се развиват с човешкото същество, въпреки че в много общества тези норми са били изведени на заден план, комуникацията и всичко, което предполага, са основата, върху която се основават повечето от дейностите на нашето общество. социален живот

В този смисъл, комуникацията се материализира чрез език, обаче, за да се направи добра интерпретация на онова, което се съобщава, думите не са достатъчни.

Извършването на добра интерпретация се подхранва не само от превода на семантичното значение на думите, но и изисква умствен процес, основан на аспекти като думи, жестове, кодове, лечения и преди всичко учтивост.

Последното е съвкупност от социални норми, установени от членовете на общността и чиято цел е да регулират поведението на индивидите в полза на някои форми на поведение и да коригират другите.

В настоящата епоха е невероятно да наблюдаваме контраста между липсата на добри нрави и любезността на някои хора, който често се предоставя от обидни или гротескни начини, както и от привлекателността на добре образованите, които знаят как да се справят с други хора в една обща среда. Ето защо да живеем в хармония с нашите връстници в средата, в която живеем.

15 основни, но важни правила за учтивост

1- Поздрав

Както всички знаем, поздравът е, освен форма на учтивост, демонстрация на обич и доброта.

Когато човек се намира на натоварено място, правилно е да се каже добро утро или добър ден, дори ако не познавате присъстващите, на улицата, вместо това е обичайно да поздравявате познатите и видът на поздрава ще зависи от степента на приятелство или лични или професионални отношения и този поздрав трябва винаги да се отговаря.

2- Точност

Това е едно от най-елементарните правила на учтивост, тъй като като човешки същества сме неразбираеми в това да държим другите хора да чакат.

Когато тази грешка се случи, тя създава усещането за кражба на времето на другите, които биха могли да бъдат експлоатирани по много по-продуктивен начин.

Що се отнася до точността и нейната стойност, ние също трябва да избягваме да създаваме чувството, че бързаме, в случай, че трябва да напуснем, трябва да общуваме без нервност и простота.

3- Знаете как да слушате

За да поддържаме добър разговор, не само трябва да знаем какво да говорим, но едно от най-важните неща е да слушате внимателно и да избягвате да участвате в разговора, когато мислите са наистина далеч.

Трябва да се помни, че евентуално това, което не сте чули по време на мислите си, може да бъде най-важната част от разговора или фундаментален фактор, когато събеседникът пита за нашето мнение или, в по-лични случаи, за нашите съвети.

Лош събеседник прекъсва и отклонява разговора с различни теми, а социалните им отношения скоро ще станат повърхностни и празни. За да се избегне това, е необходимо да бъдете съпричастни и да имате добра ефективна комуникация.

4 - Простота

Простото поведение и отношението на доверие към другите е един от най-съществените елементи за изграждане на сделката с обществото; обикновен човек се обича и уважава много лесно, защото няма нищо, което да пречи на личните отношения повече от арогантно и празно отношение на уважение.

Арогантните хора очакват да получат комплименти и специално отношение от другите, докато простите хора се отнасят към другите като към равни, без да чакат да бъдат обслужени или да получат специални съображения.

5 - Хигиена

Въпреки че не много хора смятат това за правило, домашната хигиена, както и личната хигиена са важен фактор в човешките взаимоотношения и живота в обществото. Не е желателно да се представяте на едно събитие, в дом или на всяко място с лош външен вид и дори лоша миризма.

6 - Ostentation

Освен че представлява голям риск за нашата сигурност, излагането на нашите материални блага на света ни прави напразни и материалистични. Ако има неща в живота, които трудно могат да се скрият, са пари, любов и образование, затова няма да е необходимо да го изразявате, хората ще го забележат сами.

Показването на лицето го поставя в нежелано и опасно място, много пъти ще стане жертва на завист или дори може да се счита за неприятен човек.

7. Дискретност

Това е качество, което няма цена. Човек, който е недискретен, винаги е заплаха за съвместното съществуване и всъщност може да се превърне в голям проблем.

Ако за дискретността се погрижа с лични въпроси, много повече трябва да се направи с делата на другите, например, за предпочитане е да се заглушат чужди или лични въпроси, отколкото да се говорят без нужда.

8- Самоконтрол

Като човешки същества ние трябва да изразим чувствата си, но в живота има време за всичко. Въпреки, че темпераментът ни влияе върху начина, по който трябва да изнасяме чувствата си, трябва да имаме самоконтрол, за да знаем как да го изразяваме правилно

9 - Съгласуване

Няма по-добър пример за учтивост, отколкото за уважение към времето на някой друг, т.е. човек, който се опитва да бъде кратък и сбит, е обратното на тези тежки хора, които използват нечия чужда време с пренебрежение. Правилно е да се справим с проблемите с минимално време и след това, ако искате да удължите интервюто, което е за удоволствие.

10. Предпазливост

В социалните отношения е от съществено значение да се знае как да се оценяват и наблюдават всички фактори, за да се поддържа съчувствено отношение към мненията на другите.

Избягвайте жестове или коментари, които са нежелани или които могат да дразнят хората за простия факт, че не са съгласни с мнението си, е пример не само за незрялост, но и за липса на уважение.

11 - Сърдечност и доброта

Това са само плодове на добро образование. Знанията за намиране на точните думи и подходящите моменти са характерни за добрите хора. Това се демонстрира от думи, жестове и действия, а фраза, която я описва добре, е "да се третират хората, както искате да се лекувате".

12 - Моля и благодаря

Две изключително мощни думи, които имат дарбата да отворят вратите на всяко място. Това са две думи, които всеки човек трябва да научи и използва в обществото на хармонията, тъй като никой не иска да бъде налаган, а още по-малко да се занимава с неблагодарни хора; накратко, те са характеристики на любезни хора.

13- Въллгарност

Езикът на човек не само означава тяхното ниво на интелигентност, но и степента им на образование, така че ексцентричните хора, които използват измамни, сиречни или вулгарни изрази, рядко заслужават възхищение.

Подобно на грубостта, използването на думи с двойно значение показва много лош вкус, когато втората му равнина е вулгарна тема. Тя показва любезност да говорим откровено, като използва подходящ език за всяка ситуация и е предпазлив, когато говори пред всеки тип слушател.

14 - Спокойствие

Поддържането на добри пътища надхвърля това, което казваме, но също така и демонстриране, че в някои моменти са необходими спокойствие, яснота и стабилност, което означава, че когато един разговор придобие нюанс на дискусия или дебат, образованият човек ще знаят как да променят темата или дори да отговорят по подходящ и спокоен начин за получаване на полезно решение.

15 - Разбиране

Когато човек има способността да разгледа и разбере другите, човек трябва елегантно да пренебрегне грешките на другите, без да ги прави трансцендентални.

Също така е важно, ако осъзнаем, че човекът, който води разговор с нас, не ни е разбрал, избягвайте да използвате изрази, които по някакъв начин биха могли да унищожат тяхната самолюбие. Това е, въпреки че ние вярваме, че ние обясняваме себе си с достатъчна яснота, че е учтиво да използваме фрази като "Не съм имал щастието да се обясня добре" или "Аз със сигурност не съм знаел как да се разбера", вместо да правим възклицание, което да ни съпътства.,