Каудатен ядро: характеристики, функции и свързани болести

Задъното ядро е структура на мозъка, която е част от базалните ганглии. Тя представлява маса от сива субстанция.

Тази маса е в дълбочината на мозъчните полукълба. Този енцефаличен регион е особено свързан с процесите на движение.

Тези дейности се извършват по непряк начин, т.е. получава импулси от мозъчната кора, за да върне впоследствие информацията към моторната кора през таламусните ядра.

Зародишното ядро ​​е разположено в централния участък на мозъка, в район, близък до таламуса. По същия начин трябва да се отбележи, че всеки човешки мозък съдържа две каудални ядра, едно в дясното полукълбо и едно в лявото полукълбо.

Характеристики на опашното ядро

Острото ядро ​​е един от компонентите, които образуват базалните ганглии. Тези ганглии се характеризират с поредица от масиви сиви вещества, които лежат в основата на мозъка, между възходяща и низходяща пътека на бялата материя.

Тази група ядра, заедно с малкия мозък, развиват основна роля в модулацията на движението по непряк начин.

Тази активност се осъществява чрез двойна връзка между мозъчната кора и опашното ядро. Първо, опашното ядро ​​събира информация от мозъчната кора относно движението и след това изпраща нервните импулси обратно в моторната кора.

В процеса, извършван от каудалните ядра, активно се включват и таламусните ядра. По-конкретно, когато компонентът на базалните ганглии връща информация към моторната кора, той първо преминава през таламуса.

Въпреки че основната функция на опашното ядро ​​е свързана с движението, тази структура представлява важен компонент на мозъка, който контролира други дейности, като например обучение.

Накрая, трябва да се отбележи, че не само човешките същества съдържат тази мозъчна структура в мозъка си, тъй като други животински видове също го представят.

Анатомични свойства

Задните ядра се намират в центъра на мозъка, много близо до таламичните структури. Всяко едно от мозъчните полукълба съдържа вдлъбнато ядро ​​вътре.

По-конкретно, тези структури са разположени в район, много близо до средната линия. Морфологично те се характеризират с представяне на форма С с три части: главата (която е в контакт със стената на страничните вентрикули) тялото и опашката.

Каудаутът също се откроява, че е свързан с много различни области на мозъка, като бледото глобус и путамените. Съединението между ядрото на путамена, опашното ядро ​​и nucleus accumbens образува структура, известна като стриатум.

Както главата, така и тялото на опашното ядро ​​се формират от предния рог на латералния вентрикул (една от частите на вентрикуларната система на мозъка).

Нервните влакна на това ядро ​​на базалните ганглии произлизат от компактната черна субстанция на централната нервна система и в областта на коремната тъкан. Резултат от допаминергичните клетки и могат да се образуват в свързаните кортикални области.

функции

Класически функционалните свойства на опашното ядро ​​са свързани единствено и изключително с процесите на движение.

Всъщност, тази структура, отнасяща се до базалните ганглии, играе много важна роля в развитието на движението. Тази функция се осъществява чрез тясна връзка с моторната кора.

По-конкретно, опашното ядро ​​е двупосочно свързано с мозъчната кора. Първоначално събирайте информацията за тази мозъчна структура. Впоследствие, тя изпраща тази информация до таламичните ядра, така че те я връщат в мозъчната кора.

Въпреки това, последните изследвания показват, че отвъд моторните функции, каудатното ядро ​​развива други видове дейности. Всъщност, в момента може да се каже, че тази мозъчна структура е един от най-важните региони на мозъка.

В този смисъл, опашното ядро ​​е свързано с изпълнението на голямо разнообразие от дейности. Основните от тях са запаметяването и ученето. Предполага се, че този вид дейност се осъществява чрез тясната връзка, която има с ядките на таламуса.

Таламусът е структурата на мозъка, която е най-важна за разбирането на езиците. Така, когато се развива способността за лингвистично разбиране, както каудативното ядро, така и таламусът са основните структури.

От друга страна, последните проучвания показват, че каудативното ядро ​​играе друга важна роля: регулиране на активността на мозъчната кора.

По този начин голяма част от когнитивните функции, изпълнявани от мозъчната кора, се модулират от предишната активност, която се извършва в каудалните ядра.

Тази активност на опашното ядро ​​изглежда особено важна, когато става въпрос за поддържане на контрола над праговия потенциал. Човешкият мозък е способен да събере отговорите на своята среда чрез механизма на обратната връзка.

Този механизъм, който се развива от опашното ядро, позволява на хората да реагират в следствие на ситуацията, така че тази мозъчна структура играе много важна роля в процесите на обучение.

Свързани промени

Задните ядра са мозъчни структури, които извършват редица важни дейности в мозъка. По този начин, дисфункции в този участък на мозъка могат да причинят появата на промени или психологически разстройства.

Един от най-известните е обсесивно-компулсивно разстройство. Тази тревожна промяна, характеризираща се с появата на натрапчиви мисли и изпълнението на компулсивно поведение, до голяма степен се дължи на дисфункционалността на опашното ядро.

По същия начин друго условие, свързано с тази мозъчна структура, е хипертимезията. Хората, които имат това състояние, съдържат опашно ядро ​​по-голямо от нормалното.

Като следствие от това, участниците могат да развият изключителна способност да запомнят събития от миналото си или незначителни подробности.