Релеф на Европа: характеристики и форми

Релефът на Европа представлява една от най-разнообразните топографии в света, продукт на хилядолетната геоложка еволюция. Географски, Европа наистина е северният полуостров на континенталната маса, наречена Евразия. Всъщност Азия заема цялата южна част на тази континентална маса, както и самия континентален шелф.

Граничната зона, разположена в Източна Европа, е ограничена от една от основните географски демонстрации: Урал в Русия. По форма Европа е комбинация от полуострови и прилежащи острови, които имат определени географски характеристики и сравнително плосък релеф.

Въпреки това, облекчението варира значително в малки области. Южните райони са планински, а малко по-на север се виждат равнини, които се разширяват на изток. Често срещано е в Европа наличието на голям планински терен, придружен от големи площи земя.

функции

Европейската география позволява съществуването на голямо разнообразие от форми в топографията на континента. Това води до появата на различни планински формации в целия континент.

От своя страна, характеристиките на континента могат да бъдат разделени на три различни географски региона, за да се определи правилно всеки вид облекчение.

Южни планини

Южна Европа се състои от различни планини и равнини. Тези планини са формирани сравнително скоро; те са създадени дълго след като Европа е била континент. Този регион включва всички Пиренеи, Апенините и Алпите, които се простират в южните европейски страни.

В този район се намира връх Елбрус, който се счита за връх с най-високата височина на целия европейски континент.

Северозападни планини

Планините се разширяват в цяла Северна Европа: от Швеция и Норвегия до Британските острови. Високите характеристики на този регион формират цялата територия на Скандинавия. Почти всички европейски фиорди са в този регион; особено в Исландия и Скандинавия.

Голяма европейска равнина

Тази голяма равнина, въпреки че има някои планински формации, разпръснати по цялата си дължина, е най-обширната зона без значителни издигания в Европа.

Тя се простира от края на Пиренейските планини до Бискайския залив във Франция. Изтокът от този район също е ограничен от Урал.

Този район е толкова голям, че обикновено се разделя на две допълнителни части: северната европейска равнина и източната европейска равнина. Това разделение обаче обикновено се прави за исторически цели (разделение на държави), а не за географски цели.

форми

Европейският континент представлява голямо разнообразие от форми във всичкия му релеф: от равнините до високите планини. Европейската география е една от най-богатите в света. Трябва да се отбележи, че в Европа има голям брой географски форми, но някои емблематични формировки се открояват сред останалите.

Тези формации са разположени в целия континент и в много случаи са част от историята на различни страни. Сред най-важните топографски образувания са следните:

Алпите

Алпите са в северната част на Европа. Те са съобразени с Централните Алпи (разположени в Швейцария), Западните Алпи и Източните Алпи.

Швейцарската част от Европейските Алпи обаче представлява най-важната и обширна част от това географско образувание.

През цялата история облекчението на този регион играе основна роля в политическото и военното развитие на европейските страни. Всъщност Швейцарската конфедерация е създадена в сърцето на Алпите през XIV век.

Апенинските планини

Апенините представляват редица взаимосвързани планини, обхващащи целия италиански полуостров. Тази планинска формация създава аркова форма, която групира Лигурско море с Тиренско море.

Планините получават името си от полуостров Апенина на Италия. Те са доста неравномерно релефни, като всички планински образувания от такава величина. Въпреки това, те имат зелени пасища и дори ледници, които варират в зависимост от местоположението на всяка планина.

Тя има три основни дивизии, всяка от които се намира съответно на север, в центъра и на юг от Италия. Тези образувания съставляват голяма част от италианското облекчение.

Стара планина

Тази планинска верига се намира в източната част на Балканския полуостров. Те се простират на повече от 500 километра и най-високият им връх е в България.

Всъщност, планините са толкова представителни за релефа на този район, че името на Балканския полуостров е кръстен на него.

Той има уникален релеф на континента и представя разнообразие от пещери и скални образувания по цялата си дължина, което го прави планинска верига, особено уникална в света. Освен това релефният стил формира басейните, разположени в близост до Егейско море и Черно море.

Планините играят важна роля в развитието на живота в България не само в тяхната култура, но и в създаването на самата нация.

Пиринеите

Планината на Пиренеите е една от най-важните в Европа. Тя се простира по границата между Франция и Испания; Той се използва за разграничаване на границата между двете нации от Западна Европа. Но нацията на Андора е между двете граници.

Тези планини нямат много големи езера, като тези, които се намират в Алпите.

В допълнение, той има специално облекчение, създадено от количеството вода, която тече в тези планини и създава водопади. Има много планински проходи, които са едни от най-високите в Европа.

Велика унгарска низина

Тази равнина, която представлява най-плоската област в Европа, обхваща почти цялата територия на Унгария. В допълнение, той е част от басейна на Панояна, географията на Алпите и Хималаите.

Тази равнина играе основна роля в икономиката на Унгария. Той е подходящ за развитие на селското стопанство, което е много ясно изразено благодарение на малкото възвишения, които съществуват в земята.

Централно плато

Платото, разположено в Испания, има височини, които се простират от половин километър на височина до 710 метра. Той има голям брой малки възвишения и планини около него, както и няколко реки, разположени на границата с Португалия.

От своя страна това плато е разделено на два региона поради т.нар. Централна система. Северният регион е с висока кота, а южното разделение е по-близо до морското равнище.

Планините на Централната система проникват от Испания до територията на Португалия и имат характеристики на релефа, характерни за замразените зони. Всъщност в много случаи тези планини имат ледници.

Това плато е основна част от испанската география. Много от планинските му проходи свързват други топографски райони на Испания, като равнината на Андалусия.

Урал

Уралските планини се намират в Русия. Те се разширяват от север на юг на страната, пресичайки целия западен район на нацията. Освен това част от тези планини заемат територия на Казахстан.

Те се срещат главно в Уралския регион на Русия, които са част от същия федерален окръг. Нейните пещери и скални образувания имат голямо присъствие на ценни минерали. Всъщност те са източник на бижута, а също и на метали и въглища.

Регионът варира в зависимост от частта от руската територия, която заема. Полярната част има студени климатични характеристики с релеф на свързани скали. Възможно е обаче да се намерят и плоски планински върхове.

Други полярни и квазиполярни региони придобиват доста своеобразна форма като продукт на ледници, заемали региона преди стотици години. Те са предимно алпийски региони.

От друга страна, северният регион на Урал има много планини с успоредни върхове и ерозирани камъни заради климатичните промени, които са настъпили във времето.

Средният район на Урал има много по-единен релеф. Различните планини, които заемат този район, имат сходни характеристики, които се обозначават главно от плоски планински върхове.

Южният район е малко по-сложен, защото има долини и разфасовки в релефа, причинени от различни реки, които пресичат географията му.

Долината на По

Тази емблематична равнина се намира в северна Италия, на север от Апенините. Географски, тя се формира главно от голям басейн, който принадлежи към река По. Присъствието на тази река дава името на долината.

Релефът му е един от най-ниските в Европа по височина с морско равнище. Нейната триъгълна форма заема почти цялото северно от италианската територия: от алпийския регион на Запада до бреговете на Адриатическо море.