Сенсопепсис: Характеристики, компоненти и организация.

Сенсопепсията е името, дадено на процеса, който позволява улавянето на физически стимули и тяхната интерпретация чрез мозъчната дейност. По този начин тя дефинира процес, който обхваща както усещането, така и възприятието.

Този процес се инициира чрез физическо откриване чрез сензорен орган (например зрение). В този първи момент физическите компоненти се намесват в възприемането на стимулите.

Впоследствие процесът продължава с превръщането на стимула в сигнали, предавани от мозъка чрез нервните импулси, които завършват с развитието на умствена интерпретация на стимула.

Характеристики на сенсопепсията

Sensopereption е процес, осъществяван съвместно чрез сетивните органи и централната нервна система, който се основава на улавянето на стимулите и превръщането им в конкретни усещания и интерпретации.

Този процес е представен от всички хора и вече е развит през първите етапи от живота. По същия начин, това е основна дейност, която позволява процеси на обучение.

Бебетата започват да се отнасят към света и да учат чрез стимулите, които улавят чрез различни сетива като вкус, слух, мирис или зрение.

През първите месеци от живота бебетата започват да се интересуват от външните стимули, с които влизат в контакт. Те слушат, докосват и обоняват всички предмети, за да усетят усещанията чрез различните елементи на живота.

Всички тези преживявания допринасят за образованието и се удължават през останалите етапи от живота на човека.

Всъщност цялата информация, обработвана от човек чрез мозъка му, е била запечатана преди това от един от неговите сетива, така че цялото човешко преживяване се основава на сензоперцепция.

Компоненти на сетивното възприятие

Сензорното възприятие се формира от два основни процеса: усещането, което се осъществява чрез телесните органи и възприятието, което се извършва от мозъчните механизми.

1 - Чувство

Усещането е първата дейност, изпълнявана от сенсорното възприятие. Това е неврофизиологичен процес, който осъществява приемането на информация чрез сетивата на организма.

Това усвояване на стимулацията се извършва чрез различни мозъчни рецептори, които са разпределени в различни области на тялото. Някои от тях заемат специфични места, а други са по-широко разпространени.

По конкретен начин усещанията могат да бъдат разделени на три основни групи:

а) Интероцептиви

Този тип усещания информират за вътрешните процеси на тялото, улавят стимулите от вътрешностите и имат определен афинитет към емоционалните състояния.

б) Проприоцептивни усещания

Тези усещания са отговорни за информирането на мозъка за положението на тялото в пространството, по отношение на позата и движението. Те получават кинестетична и вестибуларна информация и са свързани с моторното поведение, мускулите и ставите.

в) Екстероцептивни усещания.

И накрая, тези усещания са отговорни за повторното събиране на информация за околната среда чрез петте сетива на организма: зрение, слух, допир, мирис и вкус.

2 - Възприятие

Възприятието е вторият процес на сенсорното възприятие, който се осъществява само ако усещането е направено преди това. Тя се състои от умствен процес, който е отговорен за тълкуването и кодирането на данните, които носят усещането.

По този начин възприятието е резултат от процесите на по-висок ред чрез интеграция или добавяне на съобщения. Този процес има три основни фази: приемане, дискриминация и обединение.

Възприемането е дейност на включване на сензорна информация и е придружена от вниманието, което произтича от селективното възприятие. По този начин, да се възприемат средствата за избор на тази част от информацията и за да й се даде необходимото внимание.

Възприятието е едновременен и двупосочен процес на усещането, причината защо човек не може да бъде осъществен без другия, а комбинацията от двете става основен източник на познание на хората.

Разликата между възприятието и усещането се крие във вътрешното функциониране на двата процеса. Възприемането предполага активно участие на субекта, който интерпретира и структурира информацията, докато усещането е пасивен процес, при който всички стимули се възприемат директно.

Перцептивна и сетивна организация

Заснемането и предаването на информация, получена от чужбина, изисква участие както на биологични механизми, така и на психологически процеси.

1- Сензорна организация

Сензорната организация е отговорна за улавянето на стимулите чрез сетивата и предаване на получената информация на мозъка, където впоследствие се записват като усещания.

Тази организация функционира от първия момент след раждането. Органите, нервите и областите, отговорни за всяко чувство, влизат в действие, когато организмът се стимулира от външен елемент.

По същия начин се оценява, че между 5 и 6 месеца от живота сензорната организация вече е подобна на тази, представена от възрастните.

От друга страна, няколко автори постулират, че сензорната организация се връща обратно през три основни принципа:

  1. Задействащи ефекти: чувството получава стимул и изисква съдействие от другите.
  1. Едновременно действие: единичен стимул предизвиква намесата на няколко сетива.
  1. Инхибиращ ефект: различните сетива извършват скрининг дейности, инхибирайки някои и активирайки други.

2 - Перцептивна организация

Паралелно на сетивната организация се развива перцептивната организация, отговорна за осигуряване на структура, интерпретация и кодификация на усещанията, като по този начин им дава смисъл.

Перцептивната организация представя няколко процеса, които могат да бъдат разделени на три основни аспекта:

  1. Организация на физиологичен тип: този тип перцептивна организация отговаря за модулирането на качеството на сензорните рецептори, състоянието на човека, възрастта и др.
  1. Организация от психологически тип: в този случай на структура и кодифицира миналия опит и процеси като внимание, памет или афективност.
  1. Механична организация на типа: тази перцептивна дейност е отговорна за интерпретирането на интензивността на стимулите и физическите условия на средата.