Какво е емоционалното натоварване на езика?

Емоционалният заряд на езика се отнася до емоционалния ефект на всяка дума. В резултат на това те могат да предизвикат както положителни, така и отрицателни реакции у хората.

Чрез емоционалния заряд на езика човек може да повлияе на емоциите на хората, на които е адресиран дискурса или писменото съдържание.

Думите имат ефект на обезценяване и оценяване на споменатото. Ето защо някои думи, които имат същото значение, се различават от емоционалния заряд, който притежават.

Например, ако човек, когато говори за дамата, която отговаря за почистването на дома си, я нарича "прислужница", можете веднага да видите как тя я обезценява.

Това не се случва, ако вместо това се казва: "прислужницата" или "дамата, която почиства", тъй като по този начин се вижда, че тя я цени и уважава.

Това показва как всяка дума има емоционално значение, различно от когнитивното значение. Ето защо трябва да внимавате, когато използвате определени думи.

Емоционален заряд на езика

Езикът е система от кодове, чрез която човешкото същество може да комуникира своите идеи и чувства, използвайки писане, говор или жестомимичен език.

В този смисъл всеки човек избира правилните думи, за да може да изрази това, което чувства или да накара други хора да почувстват определена емоция.

Според горепосоченото е очевидно, че езикът се преплита с емоциите. Поради тази причина се говори за емоционалния товар на езика, който се определя като това, което позволява да се оцени как някои думи предават приятни или неприятни реакции.

Обикновено емоционалният товар на езика има общ ефект. Това се случва, когато думите произвеждат в група хора (членове на църква, общност или всички жители на една страна) същия емоционален ефект.

Понякога обаче емоционалният заряд може да варира от един индивид към друг. Ето защо понякога се наблюдават хора, които плачат, когато слушат песен, докато други не. Това се случва, защото не произвежда същите емоции във всички.

Примери за емоционалното бреме на езика

Пример А

Утре следобед група колеги ще отидат да ядат нездравословна храна (наричана още нездравословна храна), за да отпразнуват възхода на една от тях. Тогава ще отидат на тост в сметището .

В този пример наблюдаваме как се използват думите, които девалвират действието. Да накараме слушателя да има лош образ на това какво ще бъде срещата.

Чрез използването на фразата „нездравословна храна“ ви кара да мислите, че тя ще бъде изядена, ще бъде нещо старо, малко отпадъци или храна, която е в лошо състояние. От друга страна, когато използваме думата "hovel" веднага се мисли за грозно или лошо изглеждащо място.

Пример В

Утре следобед група колеги ще отидат да ядат хамбургери, за да отпразнуват възхода на един от тях. Тогава ще отидат да пият в една таверна. "

Тук виждаме как се променя фразата, тъй като се използват думи, които имат същото значение, но имат различен емоционален заряд (в този благоприятен случай).

Сега не се смята, че това, което ще се яде, е някакъв вид отпадъци, а по-скоро каква храна ще бъде.

Същото се случва, когато се използва думата "tasca", тъй като името не е унизително.

Синонимни думи, които имат различен емоционален заряд

Синоними са два термина, които имат подобен семантичен товар. Тоест, те имат същото значение или поне подобно значение. Следователно те могат да бъдат взаимозаменяеми в зависимост от контекста.

Сега фактът, че е синоним, не означава, че те имат същия емоционален заряд. Съществуват синоними, които дават на дискурса отрицателни, положителни и неутрални ефекти; всичко зависи от това каква дума се използва.

Следователно е необходимо думите, които ще се използват, да бъдат избрани правилно. Всички с цел да се гарантира, че съобщението има желаното емоционално зареждане.

Примери за синоними и думи, използвани като синоними, които имат различен емоционален заряд

- Прислужница и прислужница

И двете думи се отнасят до лицето, което отговаря за подпомагането на главите им в задълженията на дома, като например: почистване на къщата, приготвяне на храна, измиване на дрехи, наред с други.

Обаче, когато се използва думата слуга, това е така, защото то има за цел да изрази, че това, което този човек има, има малка стойност (тази дума е унизителна).

Психиатрична и психиатрична

Психиатричната и свиването са две думи, които се отнасят до институция, която е отговорна за обслужването на хора с психични заболявания (психоза, депресия, наред с други).

Само когато се използва думата "психиатрична", тя показва уважение към хората, които се лекуват в тази институция. Това не се случва, когато се използва думата "locos".

Чувствителен и нервен

Едно от значенията на думите възприемчиви и нервни се отнася до човек, който придава значение на всичко и е склонен да бъде лесно обиден.

И двете думи имат различен емоционален заряд. Неприятната дума за някои хора е обидна.

Интелигентни и cerebrito (те не са синоними, но по този начин)

Интелигентното е прилагателно, дефинирано като обща способност на индивида да поставя и решава проблеми с разбирането. Много пъти, като форма на присмех или игра, думата cerebrito се използва вместо интелигентно.

В този смисъл думата cerebrito може да има отрицателен и положителен ефект върху хората. Всичко зависи от това кой го казва и как го казва.

Пример за положителен ефект е, когато приятел ви каже мозък, когато можете да решите математически проблем, който другите не са успели да решат. Там думата се използва с шега с цел да се хвали човекът.

Но ако думата е казана с раздразнение от човек, който завижда, той има отрицателен заряд.

Други примери са:

-Адаптор и ближе ботуши.

- Бебе и.

- Лошо и нещастно.

-Той е празен и мързелив.

Първите имат неутрален емоционален заряд, а вторите са унизителни думи и фрази (емоционално те са отрицателни).