Какви са градските дейности? (с примери)

Градските дейности са действия или групи от действия, извършвани от хора в рамките на даден град, в области, съседни на него или под негово пряко влияние.

Тези действия са насочени главно към задоволяване на техните основни или не базови нужди и могат да бъдат индивидуални или колективни.

Градските дейности могат да бъдат от много различни видове, толкова много и разнообразни, колкото и тези, които обикновено се изпълняват от хората в ежедневието им.

В зависимост от нейната полезност, цел или нужда, градските дейности могат да бъдат икономически, социални, научни, религиозни, политически и дори спортни.

Градски социални дейности

Те включват всички дейности, разработени от индивиди или групи лица в градска среда, за да се информират, да се обновяват и да се насърчават връзки с други лица или групи, които споделят общ интерес или дейност.

Пример за социална градска дейност може да бъде конференция на инженери, посещаваща църква или култ, участие в колективно професионално събитие, изложби и др.

Научни дейности в града

Развиват ли се тези дейности от научен тип в градската зона, главно поради удобствата и удобствата, които са по-лесни за намиране в градска среда, отколкото извън нея.

Пример за този вид дейност може да бъде изследването на замърсяването и неговото въздействие в определен град или градска зона.

Градски религиозни дейности

Тя включва упражняване или празнуване на всякакъв клас ритуали, вярвания и церемонии по организиран и общо взето колективен начин, в градовете на града.

Очевиден пример е честването на поклонението и присъствието на енориашите в християнските църкви, еврейските (синагоги) и мюсюлманските (джамиите) храмове.

Също така са и религиозните празници или религиозните празници, както и християнските процесии по време на Страстната седмица или по време на празненствата на покровителя на един град.

Политически градски дейности

Това са политически или прозелитизиращи дейности, извършвани от симпатизанти на определена група, политическа организация или политическа партия в градско пространство.

Изборът на държавни служители, митинг, събрание или друг вид концентрация могат да бъдат пример за тази дейност.

Градските политически дейности също могат да се разглеждат като тези, които се призовават или изпълняват от длъжностни лица при упражняването на техните държавни отговорности.

Градски спортни дейности

Това са дейности, разработени в градска среда, чиято конкретна цел е осъществяването на състезания или спортни събития.

Спортните дейности, които обикновено се провеждат в градските райони, могат да бъдат: лека атлетика, футбол, баскетбол, тенис, плуване, колоездене и др.

Тези спортове са по-лесни и по-удобни за изпълнение в градските райони поради очевидните съоръжения на инфраструктурата, транспорта, достъпа и услугите, които се намират в градовете.

Икономически градски дейности

Икономическите дейности са може би най-разнообразните и обширни, които могат да бъдат намерени в множеството градски дейности.

По своето естество градските центрове се характеризират с развиващи се дейности на така наречените вторични и третични сектори на икономиката.

Под вторичния сектор, наричан още индустриален сектор, се разбира секторът на икономиката, който се занимава с преработката и превръщането на суровината от първичния сектор в продукти и потребителски стоки.

Този сектор се състои основно от две големи групи - индустриалната и строителната.

От своя страна, третичният сектор включва всички дейности, които не се занимават с производството на потребителски стоки, а по-скоро се специализират в предоставянето на услуги.

Дейности на вторичния или промишления сектор

Сред икономическите дейности в градовете, които са групирани в рамките на вторичния или промишления сектор, могат да се споменат следните примери:

-Производство и монтаж на автомобили.

- Разработване и опаковане на готови и замразени храни.

- Производство на хартия, хартиени продукти и деривати.

- Производство на текстил, тъкани и облекла.

- Впечатление от книги, списания и вестници.

-Производство на дървени мебели и аксесоари.

-Производство на електронно оборудване и прецизност.

- Производство на химически продукти, нефтопродукти, пластмаса и каучук.

- Сливане на стомана и други цветни метали, като алуминий.

Те са много и от различни видове, но те имат общо, че всички те се произвеждат: взимат суровините и я превръщат в готови или преработени продукти, или за крайно потребление, или за използване от други индустрии.

Строителни дейности

Другата група важни дейности, които съставляват вторичния сектор, е строителството, със следните примери:

-Изграждане на малки или големи сгради за индустрии, офиси или жилища, болници, училища и др.

-Изграждане на пътища, като улици, магистрали, мостове или тунели.

- Изграждане на акведукти, канализационни системи и системи за пречистване или обезвреждане на вода.

В много случаи тези дейности допълват групата от промишлени дейности, тъй като те изграждат физически съоръжения или сгради за производствените предприятия, за да създадат своите машини и оборудване, офиси и складове.

Дейности на третичния сектор

Що се отнася до градските икономически дейности, които са групирани в третичния сектор, можем да говорим за две големи групи дейности, които го обхващат: търговия и услуги.

Градските икономически дейности на търговския сектор включват всички дейности, разработени от дружества или лица, посветени на съхранението, разпространението и продажбата на продукти от всякакъв вид.

В зависимост от размера и обема на техните операции, те могат да бъдат търговци на едро, търговци на дребно и търговци на дребно, като всяка от тези категории съставлява определен тип компания. Следните примери могат да бъдат споменати сред многото съществуващи:

- Супермаркети, складове и консумативи. Те съхраняват и продават храна, тоалетни принадлежности и хигиена.

- Библиотеки, посветени на разпространението и продажбата на книги, списания, учебни текстове и аксесоари.

-Филтерии, предназначени за продажба на инструменти и строителни материали, резервни части и др.

-Ресторанти, посветени на подготовката и продажбата на храни за непосредствена консумация.

-Партенство, правят мебели и изделия от обща или специфична употреба с дървен материал и неговите производни.

Сектор услуги

Градските икономически дейности на сектора на услугите включват всички онези дейности, разработени от фирми или лица, чиято цел е да предоставят услуги, които се изискват от лице или група хора, за да посрещнат техните нужди. В тази група могат да се посочат следните примери:

- Услуги за организиране на събития и тържества.

- Услуги за набиране и набиране на персонал.

- Представяне на медицински услуги.

- Услуги за проектиране, строителство, ремоделиране или ремонт на сгради.

- Услуги за кабелна телевизия.

- Обществени или частни услуги за градско почистване, газ, електричество и вода.

- Фиксирани и клетъчни телефонни услуги.

- Услуги на обществения транспорт.

- Туристически и хотелски услуги.

- Банкови и финансови услуги.

- Услуги за поддръжка и почистване и др.