4 Предимства и недостатъци на генетичната манипулация

Генетичната манипулация има много предимства, но и недостатъци. Тази нова технология, наричана още генно инженерство, включва изкуствено манипулиране, модифициране и рекомбинация на ДНК или други молекули нуклеинова киселина, за да се модифицира организъм или популация от организми.

Например, генетично модифициран организъм може да произведе полезно вещество или да може да изпълнява нова функция.

По време на процедурата се използват определени ензими, които могат да отрежат ДНК фрагменти от организма.

Тези фрагменти се вмъкват в пространството на ДНК на друг организъм. Това означава, че новият организъм с вмъкнатите гени ще има генетична информация от една или повече нови характеристики.

2 Предимства на генетичната манипулация

През 1953 г. учените открили как работи генетичната система. Оттогава са се научили да променят състава на гените и с това да променят основните характеристики на организма.

Чрез извличане на гени от клетките и добавянето им към други клетки, вие имате способността да създавате свойства, които никога преди не сте виждали.

В момента тази техника предлага възможност за подобряване на много различни аспекти на живота.

Подобрения в производството на храни

Генетичните модификации предлагат много ползи за производството на храни. Те включват увеличаване на тяхното производство и добив.

Освен това те са успели да подобрят вкуса и хранителната стойност на хранителните продукти. Друго предимство на генетичната манипулация е намаляването на загубите, причинени от различни биотични и абиотични стрес, включително гъбични и бактериални патогени.

Производство на рекомбинантни протеини

Важна полза от генното инженерство е свързана с производството на протеини. Благодарение на рекомбинантната ДНК, бактериите могат да се използват за производство на протеини с медицинско значение.

Един от тях е генетично модифициран човешки инсулин. Това разрешава проблема с непоносимостта към свинско инсулин и има допълнително предимство, че екстракцията е по-евтина.

По същия начин, вече е налице интерферон, антивирусно средство, което се секретира от клетки, които са атакувани от вируса.

Последният пример е растежен хормон, който може да бъде полезен при лечението на костни фрактури, кожни изгаряния и язви, кръвоизливи на храносмилателния тракт.

2 Недостатъци на генетичната манипулация

Генетичната манипулация е радикална технология. Когато се комбинират гените на различни несвързани видове, техните генетични кодове се променят постоянно.

Тези нови организми ще предадат генетични промени на техните потомци чрез наследяване. С това човешките същества стават архитекти на живота.

По този начин, генното инженерство поражда сериозни етични и социални проблеми. Освен това тя създава сериозни предизвикателства за околната среда, човешкото здраве, хуманното отношение към животните и бъдещето на селското стопанство.

Потенциална вреда за здравето

Един от недостатъците на този тип технологии е рискът, който може да представлява за здравето на хората.

В тази връзка изследванията върху въздействието на специфични гени са ограничени и строго контролирани от индустрията.

От друга страна, няма строг процес на одобрение за генетично модифицирани продукти.

И без ефективна регулация няма гаранции, че някои от тях могат да бъдат вредни. Заплахата от пренасяне на нежелана черта върху целевото растение винаги ще бъде налице.

Въздействие върху околната среда

Генетично модифицираните култури могат да предизвикат екологични проблеми. Те могат да станат инвазивни или токсични агенти за дивата природа и да причинят големи щети.

Досега най-вредното въздействие на генетичната модификация е феноменът на резистентност към пестициди.

Милиони акра земеделска земя са станали резистентни към хербицидния глифозат. Прекомерната употреба на черта, предназначена да понася хербицида, е насърчила ускореното развитие на резистентност при няколко плевелни вида.