5-те основни вида толерантност (с примери)

Съществуват различни видове толерантност в зависимост от обхвата, в който се отразява. Те подчертават социалната, расова, сексуална, религиозна и мисловна толерантност.

Толерантността се счита за социална ценност, която позволява създаването на пространство на хармонично съжителство между хората с различни характеристики и начин на живот.

Става дума за признаване на правата на други хора и за приемане на поведение, различно от техните собствени.

Толерантността се основава на взаимодействието на хора с различни характеристики. Това предполага разпореждане да се избягват конфликтни ситуации и да се действа по един интегриращ начин.

Значението на толерантността се състои в разбирането на пространствата за разпознаване, които несъмнено създават условия за обогатяване, работа в екип и напредък.

Най-често срещаните видове толерантност и примери

- Толерантност на мисълта

Основата на толерантността на мисълта или идеите е да се разбере възможността други хора да имат различни убеждения от своите собствени и да приемат хармоничното съжителство с тези хора, въпреки че тяхното мислене е различно и дори противно на това, което изповядван човек

Принципите, на които човек основава идеалите си, могат да бъдат генерирани като следствие от различни аспекти: морални основи, идващи от семейството, социални преживявания, академични изследвания или обучение, получени на работното място, наред с други сценарии.

Като се има предвид различният набор от убеждения и идеали, които хората могат да имат, толерантността става необходима, за да може да съжителства в същия контекст и дори да може да има склонност да генерира взаимно обогатяване.

пример

В една страна има хора, които могат да имат различни идеи, свързани с най-добрия начин да упражняват правителство.

Сред всички граждани е възможно да се намерят хора, които имат напълно противоположни позиции, както и други, чиято склонност към мисълта е по-примирителна.

Ако искате да постигнете напредък за дадена страна, трябва да бъдете толерантни към вашите съграждани.

Приемането на различията е първата стъпка за генериране на понятие за разбиране и разбиране, което ще доведе до признаване на общата цел, която съществува в този случай: създаване на продуктивна и хармонична среда, в която гражданите на една държава могат да напреднат и да бъдат щастливи.

-Расова толерантност

Расовата толерантност е свързана с отношенията, които могат да съществуват между хора от различни раси или етноси. Става дума за хармонично взаимодействие с хора с различен расов произход.

Тези източници включват както физическите характеристики на човека, така и формите на поведение и кодове, чрез които тези хора се развиват.

пример

Сценарий, при който е необходимо да се прилага расова толерантност, е когато става въпрос за интеграция на чуждестранни студенти в образователна институция на определена страна.

Чуждестранните студенти трябва да се адаптират към нова култура и понякога трябва да се адаптират към различен език и климат.

Широка толерантност ще бъде от ключово значение за насърчаване на адаптирането на тези хора към новата среда, която им е представена.

Научно е доказано, че високото ниво на толерантност ще има положително въздействие върху тези чуждестранни студенти, ще им позволи по-добро представяне и ще има по-добра академична ефективност.

- Религиозна толерантност

В областта на религията толерантността е свързана с уважение и приемане на различни религиозни вероизповедания.

Религиите съответстват на начините за разбиране на света и връзката на човека с явленията, които са над неговото разбиране.

Има много религии, които поставят различни гледни точки и обуславят поведението на хората.

Тъй като религията е съществена част от живота на много хора, толерантността в този смисъл е важна, защото означава разпознаване и зачитане на другите.

пример

Най-великият пример за религиозна нетолерантност е очертан във Втората световна война, когато нацистката партия води в Европа преследването и унищожаването на различни хора, особено евреи.

Понастоящем Германия е страна, която отразява високо ниво на религиозна толерантност. Пример за това е проектът "Дом на един".

Това предложение се отнася до изграждането в Берлин на сграда, в която се провеждат еврейски, мюсюлмански и християнски церемонии.

- Социална толерантност

Социалната толерантност се отнася до приемането сред хората, принадлежащи към различни социални класове.

Исторически има много случаи на социална нетърпимост, което се отразява в усещането за превъзходство, което някои хора имат пред другите, които смятат за по-нисък ранг, защото имат по-малко икономически ресурси.

Социалната нетърпимост поражда недоволство, предразсъдъци и страхове, които водят до важно разделение между хората, което прави невъзможно да се живее в хармония, основано на уважение и признание на другите.

пример

Университетите са пространства, в които хората имат възможност да взаимодействат, да получат социално съзнание, да се свържат с различни типове хора и да имат представа как светът е от гледна точка на разнообразието на мисълта.

Възможно е в същия университет хората от различни социални слоеве да живеят заедно, които са принудени да си взаимодействат, дебатират идеи, обсъждат концепции и работят като екип.

Социалната толерантност в тази област е от основно значение за доброто академично представяне и за поставяне на основите, които подкрепят по-приобщаващо и уважително общество към другите.

- Сексуална толерантност

Този тип толерантност е свързан с уважението между хората от различен пол и в търсенето на конструктивно съвместно съществуване с равни възможности.

В рамките на тази класификация се включва и приемането на сексуалното разнообразие, основано на факта, че всеки човек има силата да взема решения за своите сексуални наклонности и за това как те възприемат собствената си идентичност.

пример

На работното място често има сексуална нетърпимост, която се отразява в разпределянето на по-ниски заплати на жените по отношение на мъжете, дори когато те изпълняват една и съща работа и имат същите умения.

Въпреки това толерантността се увеличава, тъй като има държави, които са променяли политиката си на труд, като признават равенството на труда между мъжете и жените.

Пример за това е Норвегия, която плаща на всички работници, независимо от пола.