Какво е гликогенолиза?

Гликогенолизата, наричана още гликогенолиза, е процедурата, чрез която гликогенът се разгражда в тялото, за да се произведе глюкоза по бърз начин.

Гликогенът се характеризира като елемент, разположен в цитозола, който е течност, която е част от клетките. Чрез гликоген, тялото е в състояние да запази енергия от глюкоза.

Гликогенът се намира в почти всички животински клетки, а в тялото се намира в черния дроб и скелетните мускули (тези, които са прикрепени към скелета). Гликогенът, който се намира в мускулите, е по-обилен от този, който се намира в черния дроб.

Когато има много консумация на глюкоза, тя се натрупва в тялото под фигурата на гликоген.

По този начин се генерира резерв от енергия, който може да се мобилизира според нуждите на организма.

Тогава, когато тялото извършва физически трудна дейност, като например интензивно упражнение, процесът на гликогенолиза се осъществява, за да се транспортира глюкозата към мускулите по най-бързия възможен начин.

Той също така активира процеса на гликогенолиза, когато тялото преживява бързо, защото също така ще се нуждае от енергия, изпратена бързо и директно към мускулите и кръвния поток, чрез функцията на черния дроб.

Както бе споменато по-горе, гликогенът присъства в почти целия животински свят. Въпреки това, в растителния свят се генерира и процес на освобождаване на енергия.

Този процес на растение не се генерира чрез гликоген, а чрез нишесте, което е отговорно за запазването на енергията и освобождаването й, когато е необходимо, под формата на глюкоза.

Как се генерира гликогенолизата?

В процеса на гликогенолиза участват три ензима (протеини, произведени от клетки, чиито функции са свързани с регулирането на химичните реакции в организма).

Процесът на гликогенолиза започва с гликоген, елемент, който представлява най-важната форма на съхранение на въглехидрати в животинските организми.

Първият ензим, който се намесва, е така нареченият гликоген фосфорилаза, който генерира глюкозо-1-фосфат чрез гликоген.

Чрез действието на фосфорилирането, т.е. въвеждането на фосфатна група в молекулата, ензимът гликоген фосфорилаза е отговорен за отделянето на глюкозата от линейната структура, докато достигне точката, където достига четири остатъка от глюкоза.

В този момент в процеса участва вторият ензим, който е ензимът за раздробяване. Този ензим разчупва други връзки, които са част от гликоген и генерира молекула на свободната глюкоза.

След това, като резултат от процеса на гликогенолиза, се генерират две молекули: едното от глюкозо-1-фосфата и другото от свободната глюкоза.

Глюкозо-1-фосфатът мутира до глюкозо-6-фосфат чрез действието на ензим, наречен фосфоглюкомутаза.

Според нуждите на организма, глюкоза-6-фосфатът може да се превърне в две молекули аденозин трифосфат (АТР) чрез гликолиза.

Той може също да бъде превърнат в глюкоза, чрез действието на ензима глюкоза-6-фосфатаза, който може да бъде намерен в черния дроб; Веднъж преобразувана в глюкоза, тя може да се използва в процеси на други клетки.

Глюкозо-6-фосфатните молекули, открити в черния дроб, могат да осъществят този процес на превръщане в глюкоза чрез глюкозо-6-фосфатаза.

Обаче, ако тези молекули са в мускулите, не е възможно да се направи такава конверсия, защото ензимът глюкоза-6-фосфатаза се намира само в черния дроб, а не в мускулите.

Регулиращи хормони на гликогенолизата

Когато има ниски нива на глюкоза в кръвта, има два хормона, които действат в организма, стимулирайки появата на ензима гликоген фосфорилаза, която е първата, която действа върху гликогена.

Тези два хормона се наричат ​​глюкагон и адреналин. Хормонът глюкагон действа върху черния дроб, а адреналинът действа върху скелетните мускули.

И двете извършват различни реакции, които накрая стимулират разграждането на гликоген чрез генериране на ензима на гликоген фосфорилаза.

Значение на гликогенолизата

Чрез процеса на гликогенолиза, тялото е в състояние да получи глюкоза, която е насочена както към черния дроб, така и към мускулите.

В черния дроб

Когато гликогенолиза се случи в черния дроб, глюкозата се освобождава в кръвта, процес, свързан с поддържането на приетата стойност на гликемията (нивото на кръвната захар).

Този процес е много важен и при прехвърлянето на глюкоза в мозъка, тъй като глюкозата може да достигне само до кръвния поток. Източникът на енергия на мозъка е глюкозата, която получава от кръвта.

Осигуряването на енергия на мозъка под формата на глюкоза ще увеличи капацитета на концентрация и ще го направи по-ефективно, ще има по-малко умора и повече акцент върху дейността, която се извършва.

В мускулите

В случай на гликогенолиза, която се генерира в мускулната област, това е от жизненоважно значение, тъй като позволява на мускулите да получават енергия, когато организмът извършва интензивна дейност, например много трудна физическа дейност.

След това гликогенолизата е процес, чрез който е възможно бързо да се освободи енергията, когато мускулите се нуждаят от нея. Това е начинът да се използва тази запазена енергия в организма под формата на гликоген.

Възможността за наличие на енергиен резервоар е от основно значение за организма и може да бъде постигната само чрез гликоген, който съхранява глюкозата в клетките и я поддържа достъпна до момента, в който тялото го твърди.

Резервоарът с оскъдна енергия се изразява директно в ниската производителност на функционалностите на тялото.

Ако един мускул не получава достатъчно енергия по време на интензивни упражнения, той може да бъде уморен и сериозно наранен.

Поради тази причина на спортистите се препоръчва диета, богата на въглехидрати, така че запасите от глюкоза, под фигурата на гликоген, са изобилни и могат да отговорят на изискванията на постоянно обучение и висока интензивност.