4 Социални функции на научните знания

Някои от социалните функции на научното познание са подобряването на качеството на живот, идентифицирането и решаването на проблемите, пред които е изправено човечеството, подобряването на използването на ресурсите или образованието на обществото.

През последните години науката и технологиите се развиха с невъобразима скорост. Като следствие от това нашето общество е напълно потопено в този свят и продуктите от научното познание са навсякъде.

Безспорно науката и технологиите са изключително важни елементи на сегашната човешка култура. Благодарение на научните знания обществото е постигнало по-добро качество на живот.

По-добре образованото и информирано общество в научната област води до по-културно и по-критично общество.

Значението на науката и технологиите нараства, тъй като светът е потопен в общество на знанието.

Основни социални функции на научното познание

1 - Подобряване на качеството на живот

Научното познание може да се разглежда като социално благо, което обогатява човечеството.

Благодарение на научните изследвания в различни области, научните знания могат да се генерират ден след ден и по този начин да позволяват по-добро качество на живот за обществото. Примери за това са напредъкът в медицината.

Знанието има социална функция, независимо дали на индивидуално, семейно или социално ниво. Научните знания са достъпни за обществото. Начинът, по който се използва, е както индивидуална, така и колективна отговорност.

2 - Идентифициране и решаване на проблемите, пред които е изправено човечеството

Научното познание ни позволява да решим много от проблемите, пред които е изправено обществото, независимо от страната, в която се намира.

Изследванията ни дават насоки, за да разберем как светът е заедно със своите социални проблеми.

Доколкото разбираме проблемите, които ни засягат като общество, толкова по-големи са възможностите за превръщане на тези ситуации в нещо положително.

Обществото има повече и по-добри инструменти за търсене на знания и за решаване на проблемите, които го засягат.

Може би се интересувате от 6-те стъпки на научния метод и неговите характеристики.

3 - Подобряване на използването на ресурсите

Знанията, генерирани в резултат на научни изследвания, ни позволяват да се възползваме от природните и енергийни ресурси, както и от напредъка в биомедицинските науки по един по-ефективен начин, да назовем само няколко.

По този начин ще спестите време, пари и в същото време ще спестите много животи и природни ресурси.

Научните знания позволяват по-добро използване и управление на възобновяемите ресурси, имат „по-чисти“ енергии и я прилагат в ежедневието.

4- Образовайте обществото

Тъй като научното познание печели битки в социалния аспект, това води до по-добре образовано общество и следователно по-добър живот.

Научното познание предлага отговори за функционирането на нещата, обществото и света като цяло.

Той подобрява познавателните и прагматичните умения, като по този начин предлага подобрение в социалната област.

В днешно време науката предоставя адекватни модели и представяния на реалността, които ни позволяват да обясним какви са светът и обществото.

Освен това, науката предоставя анализ, оценка и процеси за вземане на решения в обществото.