Какви са функциите на стволови клетки?

Функциите на стъблото на растението са жизненоважни за неговото развитие. Като цяло функциите на стъблото са свързани със структурната подкрепа на растението и транспортирането на хранителни вещества.

Структурната опора, осигурена от стъблото, позволява да се поддържат листата, плодовете и цветята на растението, така че те да не падне на земята преждевременно.

Някои стъбла растат под земята и изпълняват повече функция на обединение между частите на растението, отколкото поддържаща функция.

Транспортът на съединения в стъблото също е от голямо значение. Това се дължи на система от съдови тъкани, които се свързват с различни части на растението и позволяват транспортирането на вещества към и от листата, корените, цветята, плодовете и самото стъбло.

Стъблото има интимна връзка с листата, която се изразява в непрекъснатостта на съдовите снопове от двете.

Тази асоциация е известна с термина "потомък" и обхваща двата вегетативни органа. Стъблото е жизненоважна част, без която растението не може да се развие.

Ключови моменти от значението на стъблото на растението

Структура и поддържаща функция

Всички части на растението са прикрепени към стеблото. Особено важно е, че листата и корените, които са основните източници на хранителни вещества за растението, се намират на стъблото и могат да комуникират с останалите органи.

В допълнение, структурите на стъблата позволяват на листата да бъдат в благоприятно положение за получаване на слънчева светлина и да извършват фотосинтетичен процес, който е жизненоважен за растението.

Транспортни функции

След функцията да служат като структурна подкрепа, транспортните функции са най-важните сред функциите на стъблата.

Веществата, произведени в листата, се разпределят в различни части на растението чрез подгрупа от съдови снопчета, известни като флоем.

По този начин съединенията, получени при фотосинтезата, могат да се използват при отглеждане на листа, корени, семена, плодове, стъбла и семена.

Съдовите снопчета се допълват от ксилема, друга подгрупа от снопове, която позволява транспортирането на вода и минерали от корените до листата през стъблото.

Като се имат предвид транспортните функции на стъблото, концентрацията на много съединения по протежение на стъблото не е много променлива.

Това се сравнява с високата вариация на концентрацията по други структури, които имат функции на редукция и асимилация като листа.

Функции за съхранение

Въпреки че хранителните вещества се съхраняват главно в паренхимни органични клетки като корени, семена и плодове, стъблата изпълняват и алтернативна функция на съхранение.

Някои стъбла, като картофи или други подземни растения, са специално пригодени да изпълняват функциите за съхранение на хранителни вещества.

Например, стъблата са важни въглехидратни мивки, така че стъблата се конкурират с корените на тези съединения и контролират техния растеж.

Честа практика е да се реже стъблото, за да се намали растежът на растенията и да се насърчи неговото развитие.