Какво представляваше Apunchic?

Apunchic, известен също като Cap Apo, е бил управител на провинция в империята на инките. С оглед на важността на позицията, Apunchic докладва директно на Имперския съвет и Sapa Inca.

Този израз, преведен от кечуа на испански, би бил еквивалентен на титлата „Суверен Господ“ или „Велик вожд“. Тяхната каста била благородна и те отговаряли за Хуамани; тоест на провинциите, които съставляват империята.

Според предписанията на предколумбовия закон за коренното население, основното условие за достъп до власт е способността и способността да се заемат.

Следователно, Apunchic е избран сред най-смелите воини на империята на инките, като се има предвид естеството на тяхната позиция.

Може би това ви интересува Какво беше Tucuyricuy?

Товар и функции на Apunchic

Апочникът живееше в дворец, издълбан в камък, и изпълняваше политически, военни, административни и съдебни функции.

В политическата сфера той е бил лидер на провинцията, за която държеше юздите на обществения живот, пряко отговорен за развитието на общността, и за да осигури спазването на определените от началниците му средства.

Що се отнася до военния въпрос, Apunchic е командир на войските и може да ги насочва удоволствие. Той имал правомощия да увеличава броя на войниците и да ги обучава адекватно, за да запази обществения ред на провинцията и сигурността на държавата.

По същия начин, той отговаряше за управлението на данъчната област, събирането на данъците, които са били предназначени за държавните работи по поддръжката, от страна на населението в негово ръководство. Той също така отговаряше за осъществяването на преброяванията на населението.

Apunchic пряко контролира управлението на ръководителя на канала (Yucucamayoc), началника на пътищата (Hatun Ñan Camayoc) и началника на мостовете (Chaca Camayoc).

Вследствие на това той взема решения за инфраструктурните работи на неговата провинция за поддържане на пътища, мостове и напоителни канали за селското стопанство.

Apunchic също е имал пряка отговорност да осигури спазването на законите за инките в своята юрисдикция, за които е възложена съдебна функция.

В нея стоеше отговорността за водене на разрешаването на конфликтите като цяло и за наблюдение на общото благо, качеството на живот и удовлетворението на хората.

Apunchic, в качеството си на губернатор, имаше задължението ежегодно да присъства на Андското празненство на Inti Raymi (празник на слънцето) в град Куско, столица на империята на инките.

Този празник на инките се провеждаше по време на зимното слънцестоене в средата на годината и имаше за цел да отдаде почит на бога Инти, представен от слънцето.

Там той трябваше да представи паметта и разказа за своята администрация пред Имперския съвет и да защити излагането на мотиви директно пред Сапа инките.