7-те най-важни функции на абзаците

Една от основните характеристики на параграфа е, че тя започва с главна буква и завършва с пълна спирка. Друга формална характеристика на параграфа е наличието на двойно разстояние между тях или табулирането, което визуално помага да се разбере как се организират идеите.

Параграфът, както и изреченията и изреченията, е един от основните елементи на текста, който позволява да се развие тезата или централната идея на текста.

По отношение на съдържанието, параграфите трябва да се развият около вторична идея, която е пряко свързана с основната идея на текста.

Освен това добрият параграф се характеризира с последователност и сближаване. Първият се отнася до доброто изразяване и отношението на идеите в рамките на параграфа.

От друга страна, вторият се отнася до използването на съединители, които позволяват идеите да бъдат свързани в рамките на параграфа.

Основни характеристики на параграфа

1- Формален външен вид

Що се отнася до формалния аспект на параграфите, те трябва да започват с главна буква и да завършват на точка.

По принцип параграфите представят най-малко две точки подред в рамките на тяхната структура. В допълнение към това, параграфът трябва да започва с табулация или с двойно разстояние, което го разделя от предишния абзац.

Спазвайте току-що представения параграф и ще видите, че той отговаря на формалните аспекти, които са били обяснени.

Започнете с главна буква и завършете с период. Представете три идеи, разделени от две точки подред. Накрая, той се разделя с двойно разстояние.

2

Единицата е една от основните характеристики на параграфите. Това означава, че всички идеи, представени в параграфа, са правилно свързани, така че за читателя е лесно да разбере смисъла.

Това е известно и като тематична единица, тъй като във всеки параграф се разработва само една тема.

Във всеки параграф следва да се разработи само вторична идея. Тази вторична идея трябва да е пряко свързана с основната идея, представена във въведението на текста.

Параграфът може да включва идеи за подкрепа, които ви позволяват да развиете вторичната идея. Информацията, която не е свързана с второстепенната идея, а с основната, трябва да бъде представена в нов параграф, за да не се прекъсне тематичната единица.

3- Кохерентност

Кохерентността е свързана с тематичната единица. Кохерентността означава, че всички идеи, представени в параграфа, отговарят на една и съща тема, като по този начин създават разбираем смисъл.

Идеите в един последователен параграф са организирани в съответствие с логическа тематична прогресия.

Липсата на съгласуваност се случва, когато авторът постоянно променя мнението си в рамките на абзац, като се отдалечава от основната тема.

За да се осигури съгласуваност на параграф, авторът трябва постоянно да си задава следните въпроси:

- Свързана ли е тази тема с основната идея на текста?

- Как тази тема се отнася до идеята, представена в моя параграф?

4- Сближаване

Сближаването се отнася до връзките, които съществуват между идеите, които съставят параграф.

Това свойство на параграфа може да бъде постигнато чрез различни елементи като местоимения (които избягват ненужни повторения), предлози, съюзи, наречия и съединители.

Кохезионните елементи позволяват да се даде ред на параграфа, който може да бъде хронологичен, на причина и следствие, на противопоставяне, между другото. Също така те позволяват да се подчертаят някои части от параграфа.

В следващата таблица са показани някои съединители:

5- Централна идея

Всеки параграф трябва да представя централна идея, в която предметът, който ще бъде третиран в него, е ясно посочен. Тази идея трябва да бъде достатъчно конкретна, за да може да бъде развита в един-единствен параграф.

Обикновено, параграфът започва с основна идея, която описва с няколко думи какво съдържание ще бъде разработено.

По този начин основната идея създава очаквания у читателя, които ще бъдат изпълнени, ако разработването на параграфа е адекватно.

Например: Хлебарки, насекоми, намерени в повечето къщи и апартаменти в големите градове, е почти невъзможно да бъдат унищожени.

В това изречение се посочва централната тема на текста (хлебарки) и конкретната тема, която ще бъде разработена в параграфа (проблемите, свързани с унищожаването на хлебарки).

6- Идеи за подкрепа и идея за затваряне

Параграфите трябва да представят идеи за подкрепа, които позволяват да се развие централната идея на параграфа.

Понякога тези идеи за подкрепа могат да бъдат сравнения, описания или примери. По този начин се обяснява централната тема на параграфа.

И накрая, трябва да бъде представена идея за приключване, в която параграфът е приключен, за да се даде път на следващия параграф.

7- Адекватно развитие

Както е обяснено в предишния раздел, идеите за подкрепа позволяват да се развие централната идея на параграфа.

Правилното е, че разработването на параграфа е адекватно, тоест описва, обяснява и подкрепя централната идея.

Ако писателят не изпълни обещаното в централната идея, тогава читателят ще остане с въпроси, след като параграфът приключи. Това е знак, че параграфът не е достатъчно развит.