7 Последици от Просвещението в сегашното общество

Последствията от Просвещението, които се развиват между седемнадесети и осемнадесети век, са толкова обширни, че трябва да бъдат разделени според различните науки и мисли, в които тя е имала най-голямо влияние.

Това беше време на голям напредък за човечеството в основните области на знанието за човека. Историците смятат този етап за колона, която подкрепя основите на днешното общество и произхода на революционната мисъл.

Раждането на тази епоха може да се намери в приносите на английския физик Исак Нютон, който успя да обясни явленията на Земята и космоса чрез научна оценка.

Тя ще установи, че Вселената е съвършеното творение, така че е жизненоважно човекът да разбере механизма му.

Основните мислители на Просвещението поеха тази идея за Вселената и се опитаха да я приложат към обществото. Те мислеха, че ако обществото и човекът са механизъм, оценката и разумът биха обяснили техните явления и бихме могли да намерим начин да ги накараме да работят перфектно.

Експертите споменават, че този етап започва през 1620 г. със създаването на Novum organum, дело, написано от Франсис Бейкън, където е установено, че техническото и логическото познание на науката ни помага да контролираме природата.

На свой ред, неговият край идва през 1781 г. с Критика на чистия разум от Имануел Кант, където той казва, че човешкият опит има същата стойност като научния анализ.

Последици от Просвещението в сегашното общество

Просвещението е една от най-плодотворните епохи на човечеството, защото по това време са постигнати огромни постижения в основните области на човешкото познание.

Това знание продължава, макар и много, без промяна, благодарение на авангарда на мисълта и постоянното търсене на разум. Това са основните приноси на Просвещението към обществото.

1 - Принос към изкуствата

Една от основните характеристики на Просвещението е прехвърлянето на религията на заден план.

За първи път тя се опитва да намери смисъл за човечеството отвъд съществуването на божества.

Това явление се наблюдава в живописта в началото на 18 век, където рококото, френско художествено движение, се фокусира върху човека и неговите светски дейности като основен обект.

Природата, телата и ежедневието бяха основното съдържание на новото европейско изкуство, за което преди това се смяташе, че украсява параклисите и подчертава божественото.

В музиката това е било прочуто благодарение на творчеството на композитори като Волфганг Амадеус Моцарт, чиито най-известни опери са имали за основна тема отношенията на обикновения човек и работата му се ползвала както от благородници, така и от обикновени хора.

2 - Принос към философията

По това време двете основни течения на мисълта бяха емпиризмът и рационализмът.

Емпиризмът, разработен от мислители като Джон Лок (1632-1704), Джордж Бъркли (1685-1753) и Дейвид Хюм (1711-1776), твърди, че идеите и знанието се формират чрез преживявания и усещания.

От друга страна, рационализмът, предложен от Рене Декарт, Барух Спиноза (1632-1677) и Готфрид Лайбниц (1646-1716), предполага, че знанието се основава на разума и логиката, защото това е единственият начин, по който се стига до универсални истини.

Те се противопоставиха на емпиризма, тъй като твърдяха, че сетивата не са надеждни, когато търсят точен отговор.

Тези течения по-късно ще служат като вдъхновение за германския мислител Имануел Кант, който установи връзка между двете, без да отрича или обезсилва позициите.

3 - Принос към политиката

В този период двама велики мислители поставиха основите на съвременната демокрация, каквато я познаваме днес.

Томас Хобс с неговата работа Левиатан (1651) и Джон Лок с неговите Две трактати за гражданското управление (1690) критикуват божественото назначаване на монарси и техните задължения към хората, които управляват.

По този принос Жан-Жак Русо говори за съществуването на социален договор, в който кралете и владетелите отговарят за двустранни отношения и отговорност към хората. Нарушаването на този договор, каза Русо, трябва да завърши с уволнението на силните.

Това понятие по-късно ще породи големи социални движения, като например Френската революция, която достигна кулминацията си в бедността на владетелите, които се обявиха по божествена дума; или Декларацията за независимост и Конституцията на Съединените американски щати.

4 - Принос към астрономията

Това е може би най-плодовитият етап на бащата на астрономията, Галилео Галилей, на когото се приписва грубото описание на движенията на небесните тела.

Чрез неговото наблюдение данните бяха известни като орбитите на някои планети и подробности за релефа на Луната и слънчевите петна.

Друг велик астроном по онова време е Едмонд Хали, който е открил кратери на повърхността на Марс и е наблюдавал движението на небесните тела с такава точност, че е предсказал завръщането на кометата Халий, която днес носи неговото име.

5 - Принос към физиката

В допълнение към развитието на астрономията, Галилей е признат в областта на физиката за своите иновативни и строги методи на експериментиране, с които успява да се позиционира като предшественик на класическата механика. Неговите експерименти завършиха с предвиждането на законите на триенето и ускорението.

Неговият основен принцип на относителност би поставил основите на законите на гравитацията на Исак Нютон и дори бил първият подход към това, което Алберт Айнщайн по-късно би направил в работата си върху скоростта на светлината.

6 - Принос към математиката

Един от най-известните математици по онова време е Блез Паскал, който се фокусира върху геометрията и нейните приложения. Триъгълникът на Паскал се приписва на него, триъгълна фигура, която побира биномни коефициенти.

По-късно той създава известна математическа теория на вероятността, която първоначално е била предназначена да се прилага към хазарта и шанса, но в крайна сметка възобновява да спори за съществуването на Бога и ползите от добродетелния живот.

7 - Принос към религията

И накрая, религията е може би концепцията, която е претърпяла най-много промени в този период. След дългата тъмнина за науките и стагнация, религията ще възобнови влиянията на всички тези течения, за да напредне със същия курс на човечеството.

Вероизповеданията и църквата и държавата са разделени, което значително намалява войните поради религиозни различия.

Този преход завърши със създаването на библиотеки и университети, където свободно се споделят знания, както и откриването на музеи и културни центрове, защото сега изкуството и божественото станаха собственост на човека.