Какво е ротационен баланс?

Ротационното равновесие е това, което се генерира, когато едно тяло преминава през движение на въртене или въртене. Това явление се случва, когато въртящите моменти, упражнявани от силите, действащи върху тялото, са нулеви.

Това е, когато сумата на всички въртящи моменти е равна на нула. Тези видове равновесие възникват, когато тялото не претърпява никакви промени по време на движението на въртене, упражнявано върху него.

Елементите на въртене, които се вземат предвид при изразяването на това явление в математиката, са силата, представена от "F", ръката, представена от "b" и оста, в която се извършва въртенето.

Класове на баланса

Както всички явления, съществуват различни начини, по които тя може да бъде произведена, и различни характеристики, които ще ни позволят да анализираме определени типове процеси. В случая на ротационното равновесие има три вида равновесие, които да го дефинират.

Стабилен баланс

Балансът на тялото е стабилен, когато тялото е спряно и неговият център на тежестта е под точката на окачване.

От друга страна, когато тялото се поддържа, стабилността на баланса ще бъде забелязана, когато вертикалата, която пресича центъра на тежестта, е вътре в основата на окачването.

Нестабилно равновесие

Балансът на тялото е стабилен, когато тялото е спряно и неговият център на тежестта е над точката на окачване.

По същия начин, когато тялото се поддържа, стабилността на баланса ще бъде забелязана, когато вертикалата, която пресича центъра на тежестта, минава през границата на основата на окачването.

Безразличен баланс

Балансът на тялото е стабилен, когато тялото е окачено и центърът на тежестта съвпада с двете точки на окачване.

От друга страна, когато тялото се поддържа, стабилността на баланса ще бъде забелязана, когато вертикалата, която пресича центъра на тежестта, винаги минава през основата на окачването.

Фактори на ротационното равновесие

За да се представи ротационно равновесие, е необходимо наличието на някои фактори:

Момент на сила

Моментът на силата е величина, която се постига благодарение на векторния продукт на вектора на положението, където силата се прилага от вектора на силата. Този фактор е известен още като въртящ момент, с неговия английски наименование въртящ момент.

Двойки сили

Двойката сили е система, създадена с две паралелни сили, които имат еднаква интензивност, но са в обратна посока. При прилагане на споменатата сила общото движение е общо.

Център на тежестта

Центърът на тежестта се счита за място на прилагане на обединението на всички сили на гравитацията, действащи върху тялото.

Този център на тежестта не отговаря непременно на материална точка и може да се каже, че това е точката, където силите на силата на гравитацията са нулеви.

Статично равновесие

Статичното равновесие е това, което се случва, когато всички сили, които действат върху тялото, са балансирани. Това означава, че тя е тази, която се появява, когато тялото е напълно неподвижно и стабилно.

вектори

Векторите са величини, които са разделени на модули и посоки.