5-те най-важни характеристики на критичните мислители

Основните характеристики на критичния мислител са техните способности да формулират, оценяват, сключват, мислят и общуват. Тя се стреми да анализира всички аспекти, от които се формулира знанието, въз основа на така наречените критерии за истина.

Започвайки от тази идея, мислителят възнамерява да използва знанието и интелигентността, за да достигне до наистина верни заключения по дадена тема.

Критичният мислител няма да бъде индивидът, който се противопоставя на всички установени правила. Напротив, той приканва да постави под въпрос изявления, които изглеждат без логически аргументи или които изглеждат съмнителни, за да достигне до истината чрез знание.

Критичният мислител се нуждае от редица способности, за да може да изработи своите аргументи. Те не са свързани с интелектуални умения.

По-скоро е склонност да се мисли по един правилен, ясен, точен и широк начин, за да се получи само уместната информация за всички представени пред нея данни.

Критичният мислител трябва да разбере, че всяко разсъждение има цел и е формулирано от гледна точка.

За да извършите здравословно критично упражнение, тогава трябва да формулирате, оценявате, сключвате, мислите и съобщавате вашите идеи.

Петте основни характеристики на критичния мислител

1- Възможност за формулиране

Критичният мислител трябва да може да опроверга възможен фалшив аргумент чрез формулиране на въпроси и фундаментални проблеми, да анализира случая ясно и точно.

2 - Възможност за оценка

Критичният мислител трябва да може да оцени най-важната информация, получена в неговите формулировки, като използва абстрактни идеи, които му помагат да достигне до първия сценарий на възможни заключения, които са твърди.

3- Възможност за сключване

Критичният мислител трябва да може да тества критериите си, използвайки стандарти, които са от значение за въпросния въпрос, като постигне успешни заключения в рамките на определени стандарти.

За да представи заключенията си, тя трябва да обоснове своята позиция, като използва доказателствени и концептуални съображения, за да разбере критериите, на които те се основават.

Тези заключения следва да бъдат включени в универсалните интелектуални стандарти. Те трябва да бъдат ясни под формата на изразяване и точни в своята структура.

Те също трябва да бъдат точни, защото трябва да отговарят на знанието. И те трябва да бъдат уместни и релевантни в зависимост от тяхната среда.

Заключенията трябва да бъдат задълбочени, като се има предвид, че това е изискването за това ниво на анализ. Освен това те трябва да бъдат широки, за да отговорят на разширяването на подхода и трябва да са логични.

4- Възможност за мислене

Мислителят трябва да вмъкне заключенията си в алтернативните системи на мислене, като е отворен за възможни предположения или последици, които могат да възникнат и да запази аргументите си за нови оценки.

5. Способност за комуникация

Критичният мислител ще бъде създател на решения на проблеми или въпроси въз основа на техните въпроси.

Поради тази причина тя трябва да съобщава ефективно своите аргументи, така че новите правила да могат да бъдат приети като верни и разпространени.