Емиграция: причини и последици

Емиграцията е особеното или масово разселване на население от страната на произход или територия на пребиваване, за да се установи в друг регион. Емиграцията е известна също като емиграция, като процес на излизане от една суверенна държава в друга.

Емиграцията включва също изоставянето на социалните, икономическите и политическите практики на първоначалния регион, за да се адаптира към други форми на тези практики в дестинацията, където те пристигат.

Емиграцията може да се разглежда като изоставяне на почти всички оригинални преживявания, липсващи във форма на местоназначението.

Миграцията е явление, практикувано от хора от незапомнени времена. Първоначално, като миграция на животни, тя работи за гарантиране на оцеляването на вида.

Днес в установените общества миграцията може да се разглежда като следствие, което може да е свързано с вътрешните условия на всяка нация.

Факторите, които подтикват индивидите да напуснат родината си с намерението да се установят в друга, са предмет на постоянно проучване от демографски групи.

В днешно време процесът на емиграция не трябва да се разглежда като прост преход, засегнат от бюрократични, политически, икономически, социални и културни измерения.

Влияние на емиграцията

Миграционните феномени са разпространени през цялата история на човека. От седемнадесети век нататък, миграционните модели допринесоха за формирането на съвременните общества, които познаваме днес.

След като се консолидират първите форми на социална организация, установяването на териториални граници, основата на името в тях и понятието за принадлежност към определена територия, характеризираща се с културни качества, миграцията започва да се разглежда не като феномен на изместване за оцеляване, но като избор на индивида, повлиян от условията, в които живее, и тези, в които той желае да живее.

Континенти като Европа и Америка са получили голям брой хора от Азия, чието присъствие е повлияло върху еволюцията на големите градове и западните популации през последните 100 години.

Конфликтите през ХХ век, като Втората световна война, доведоха до голяма миграционна вълна на европейците в Америка.

Това приемане от младите нации повлия на модернизацията и урбанизацията на техните столици и други градове, развивайки нови поколения, които допринесоха за част от техния родов културен багаж.

Днес войната остава една от основните причини за мобилизация и емиграция от гражданите, особено в определен регион на планетата, но не е единствената.

Емиграцията днес ще продължи да бъде влиятелен модел за формирането и културната еволюция на обществата.

Причини за емиграция

Факторите, които влияят на емиграцията, са групирани в процес на "тласък и издърпване", който се стреми да се класифицира от следните въпроси: Какво изтласква индивид от първоначалната си нация? И какво я дърпа към друга дестинация?

Общото понятие за емиграция се основава на желанието на индивида да избяга от негативните обстоятелства, които съществуват в собствената им страна и които засягат тяхното развитие и качество на живот като граждани.

Сред причините за "бутане", които водят до излизане от дадена страна, са изброени: липса или липса на работа и / или възможности за образование; липса на конституционни политически права; преследване за расова, сексуална ориентация или религиозни аспекти; липса на гаранции и политическо потисничество от страна на правителството през деня; провалена икономическа система; вътрешни военни конфликти (партизани, тероризъм); културни конфликти и високи нива на престъпност и безнаказаност.

Днес много от тези настоящи елементи могат да бъдат наблюдавани, особено в слаборазвитите или развиващите се страни (например в Латинска Америка), където трудностите по отношение на сигурността, икономиката и политиката водят до емиграция от гражданите.

Африканските и азиатските нации са център на вътрешни конфликти на войнствена природа при расови, културни или религиозни оправдания; което също води много хора да търсят убежище в по-малко конфликтни нации.

Последици от емиграцията

Въпреки че емиграцията се е оказала решение за онези, които се намират в ъгъла на собствената си нация, увеличаването на изселването от различни нации в света в търсене на възможности в онези, които изглежда показват по-голяма стабилност, е предизвикало нови възприятия отрицателна сред гражданите.

Ксенофобията, расизмът и религиозната нетърпимост отново се усещат в западните общества срещу миграционните процеси.

Тези поведения доведоха до затягане на имиграционните мерки от страна на правомощия като например Съединените щати и Европейския съюз.

Разминаването и културната адаптация са друга последица от международните миграции на 21-ви век. Новите поколения, които са в състояние да се преместят в други нации, могат да изпитат по-труден процес на адаптация, особено ако тяхната оригинална култура е дълбоко вкоренена сама по себе си и може да предизвика по-голям шок за тези хора от страната на местоназначението.

Днес малко нации не позволяват законната емиграция на своите граждани; процесът обаче не винаги е лесен.

Лошите икономически условия на някои нации не само не позволяват пълното развитие на техните граждани, но и не им дават възможност да я напуснат.

Глобалните разпоредби за миграция, които бяха въведени през последните години, не са достатъчно ефективни, за да се изправят срещу миграционните вълни от цял ​​свят, които се стремят да се концентрират върху малка част от нациите.

По същия начин държавите трябва да работят върху законодателството и мерките, които гарантират правилното адаптиране на тези, които достигат до тяхната територия (при каквито и да било условия), по такъв начин, че конфликтите между имигрантите и местните граждани да бъдат сведени до минимум.