Смех терапия: Характеристики, техники и ползи

Смехът или терапията със смях е психотерапевтична техника, която позволява да се генерират умствени и емоционални ползи чрез смях.

Не се счита за терапия, защото не позволява лечение на патологии или психологически разстройства. Въпреки това, той е добър инструмент за включване в различни психотерапевтични интервенции.

Като цяло, терапията със смях се провежда в групови сесии, тъй като те позволяват по-голямо заразяване от човек на човек и улесняват задачата. Груповият ефект позволява да се стимулират участниците и да се увеличава продукцията на смеха сред тях.

Въпреки че основата на терапията със смях може да означава този психологически инструмент като лошо структурирано и контролирано лечение, тази намеса има забележителни научни доказателства.

По този начин терапията със смях има изследвания, които подчертават психологическите и емоционални ефекти, които смехът произхожда. По същия начин, той включва добре дефинирани и контрастни техники и инструменти.

Целта на тази статия е да разкрие характеристиките на терапията със смях. Обяснете от какво се състои този психологически инструмент, какви положителни ефекти може да предизвика и каква връзка съществува между смях и психологическо функциониране.

Характеристики на терапията за смях

Терапията със смех се определя като терапевтично използване на техники и интервенции, приложими за лице или група хора, което води до генериране на контролирано чувство на разстройство.

Основната цел на техниката е да провокира състояние в човека, с когото успява да изпита смях, което се изразява директно в определени ползи за здравето.

Става дума за сравнително нова намеса в европейските общества. Въпреки това, в някои региони на Южна Америка терапията със смех се използва за интервенция на психични разстройства в продължение на няколко години.

Благодарение на постигнатите добри терапевтични резултати, терапията със смях се е разпространила в различни региони на света и все повече психотерапевти включват тези техники в своите лечения.

Структура на терапията със смях

Смехът е терапевтичен инструмент, който включва изпълнението на различни задачи и дейности. По този начин този вид намеса не се фокусира единствено върху генерирането на смях у хората.

Като цяло терапията със смях се състои от четири различни етапа. На първо място се провеждат теоретични сесии. Впоследствие е включен етап на практика. Последните две фази се характеризират с развитието на комуникацията и прилагането на различни техники.

Тази терапия обикновено се извършва на ниво група, тъй като позволява по-добра динамика и генериране на по-голям брой ползи за участниците. Въпреки това, някои терапевти избират да я прилагат и на индивидуално ниво.

1 - Теоретична фаза

Смехът започва с теоретични сесии. В тази първа фаза целта е да се преразгледат характеристиките на смеха и неговото прилагане в различни класове и култури.

Терапевтът обяснява какво е смях, какви са неговите физиологични, психологически и невропсихологични свойства. По същия начин, той свързва смеха с познавателни процеси като функционирането на паметта.

2 - Практическа фаза

Веднъж прегледани особеностите на смеха и неговото терапевтично приложение, терапията продължава с поредица от практически упражнения.

По-конкретно, във втората фаза се практикуват редица участъци в белите дробове, гърба и стомаха.

Тези упражнения са важни за деблокиране и отпускане на тялото и позволяват приемането на състояние, което улеснява появата на смях и увеличава ползите.

Тези участъци се преподават и преподават по време на първите сесии, така че участниците да се научат да ги изпълняват в началото на останалите сесии.

3- Фаза на комуникация

След това терапията се фокусира върху практикуването и развиването на комуникация между участниците в групата.

Упражненията за комуникация се прилагат така, че участниците да се познават помежду си, да придобиват увереност и съучастие в сесиите и да се разпадат в терапията.

4- Прилагане на техники

Накрая, когато са постигнати целите на трите предходни фази, вече са включени различни техники, които целят да мотивират забавлението и играта сред участниците и да насърчат появата на смях.

Техники, прилагани в терапията със смях

В последната фаза на интервенцията се прилагат техниките на терапията със смях. Те могат да бъдат удължени за няколко сесии, тъй като не се предвижда специфична продължителност на лечението.

По подобен начин, прилаганите техники също могат да бъдат многобройни и разнообразни. Всички те имат за цел да насърчат смях и забавление. Най-използваните са:

1 - Освободете отрицателното

Тази техника се извършва с помощта на балон. Субектът трябва да надуе балона и във всяко дишане да изпусне нещо, което искате да изчезне от живота или околната среда.

2 - Премахване на отрицателните

В този случай пациентът свързва балона с връзките на обувките. Терапевтът свири музика и участниците трябва да започнат да танцуват, като плъзгат балона, опитвайки се да го взривят, преди песента да приключи.

3- Затегнете, за да се отпуснете

При тази техника пациентите трябва да свиват мускулите и да вървят бързо, преминавайки през стаята от край до край. По същия начин, те трябва да се опитат да вербализират името си, без да разхлабят мускулатурата. Накрая, тялото постепенно се намалява.

4- Техника на смях

Пациентите лежат на пода и терапевтът инструктира упражненията да предизвикват различни видове смях.

5 - Техника на гъделичкане

И накрая, въпреки че не е възможно във всички случаи, някои терапевти избират да предизвикват смях директно чрез гъделичкане.

Анализ на компонентите на смеха

За да се заключи, че смехотворната терапия е адекватен терапевтичен инструмент, защото позволява да се предизвика "смях" при пациентите, е твърде плосък анализ, за ​​да се гарантира използването му в психичното здраве.

Всъщност добрите резултати, които тази интервенция показа, че подобряват някои психопатологични симптоми, събудиха интереса към неговото приложение в различни терапии. Въпреки това, преди употребата му, терапията със смях е подложена на голямо разнообразие от изследвания.

В този смисъл основните анализирани компоненти за определяне на характеристиките на терапията със смях и нейните терапевтични ефекти са: определение на концепцията за смях, видовете смях и хумор и неврофизиологията на смеха.

1- Разграничаване на концепцията за смях

За да се проектира и изгради терапията на смеха, е необходимо правилно да се определи основният компонент, върху който работи интервенцията, т.е. смях.

В този смисъл няколко автори се опитват да дефинират понятието за смях с цел да се разграничат по възможно най-конкретен начин неговите характеристики и особености.

Според Кралската испанска академия на езика, думата "смях" може да се определи по три различни начина. Това са:

 1. Движения на устата и други части на лицето, които демонстрират радост.
 2. Глас или звук, който съпътства смях.
 3. Какво се движи към смях.

С този първи подход към дефиницията за смях се споменава, че този общ и всекидневен елемент може да бъде по-сложен за определяне на границите от очакваното.

В този смисъл няколко автори се фокусираха върху изучаването на тази човешка реакция, за да получат по-голямо познание за смеха.

Например, докторът от Барселонския университет Рамон Мора Рипол описва смях като съзвездие от емоции. Той потвърждава, че смехът сам по себе си е неопределен, тъй като има тенденция да се произвежда от голямо разнообразие от ситуации, като изненада, еуфория или радост.

От друга страна, ученият Мари Круз Родера, от испанската изследователска мрежа в науката за смях (RISA), определя елемента като основен знак или симптом на синдрома на придобитото щастие.

От по-психофизиологична гледна точка днес има известен научен консенсус в потвърждаването, че смяхът се характеризира с:

 1. Енергични контракции на диафрагмата, които са придружени от повтарящи се сричкови вокализации с резонанс на фаринкса.
 2. Изразът на лицето, който използва приблизително 50 различни мускули на лицето.
 3. Движения на други повече от 300 мускули, отнасящи се до различни групи като: коремна стена, глава, шия, гръб, ръце и ръце.
 4. Развитие на серия от свързани неврофизиологични процеси.

2- Видове смях и хумор

В изучаването на смеха се разбира, че всеки човек се смее по различен начин. По този начин смехът не представлява единен и идентичен отговор за всички хора.

Факторите, които модулират характеристиките на смеха, се развиват в индивида, са свързани с характеристики, свързани с изражението на лицето, като ритъм, обем, интензивност или продължителност.

Изследването на тези елементи е позволило установяването на множество видове смях, от които 5 са ​​придобили специално значение и научни доказателства. Това са:

 1. Спонтанен или истински смях.
 2. Смехът бе репетиран или безусловен.
 3. Стимулиран смях.
 4. Посветен смях.
 5. Патологичен смях

Също така, друг важен елемент, който трябва да се вземе предвид при установяването на характеристиките на смеха, е в диференциацията между това понятие и хумор.

Диференцирането на смеха и хумора не е лесно, тъй като те често се появяват по свързан начин. Всъщност хуморът често е причина за смях, но смяхът може да промени настроението.

В този смисъл смехът и хуморът са два аспекта, които са тясно свързани и чиято асоциация е в основата на терапията със смях.

Хуморът е конструкт, а смехът е физиологична дейност. Смехът има както физически, така и физиологични ефекти, а хуморът има само познавателни ефекти.

По същия начин хуморът е стимул и смехът е един от многото отговори, които този стимул може да генерира. Въпреки това, въпреки че са свързани, тези два елемента не винаги трябва да се появяват заедно.

3 - Неврофизиология на смеха

Смехът има биологична основа, т.е. когато мозъкът се смее, той претърпява редица промени в неговото функциониране.

По-конкретно, смяхът стимулира различни мозъчни процеси като субкортикални коркови вериги, лимбична система, специални зони и хипоталамо-хипофизната ос.

Освен това, смяхът произвежда освобождаване на хормони и невротрансмитери като анандимид, ендорфини, енкефалини, серотонин, окситоцин или допамин.

Освобождаването на тези вещества в различни мозъчни кръгове би обяснило психологическите ползи от терапията със смях и производството на ефекти като релаксация, експериментиране с положителни емоции или повишаване на настроението и увереността.

От друга страна, последните проучвания показват, че смяхът включва и освобождаването на адренокортикотропния хормон (АКТХ), който участва в регулирането на стреса.

По същия начин се смята, че смяхът също би довел до по-голямо освобождаване на адреналин и норадреналин в организма, като се намесва в регулирането на кръвното налягане и бронходилатацията, полезни при хора с астма.

Благоприятен ефект от смях

Няколко проучвания се фокусираха върху изучаването на полезния ефект от смеха. Като цяло, те могат да бъдат разделени на физиологични ефекти и психологически ефекти.

 1. Физиологични ефекти
 2. Упражнява и отпуска мускулатурата.
 3. Упражнявайте и подобрявайте дишането.
 4. Намалява концентрациите на хормоните на стреса.
 5. Увеличава производството на ендорфини.
 6. Увеличава оксигенацията на тъканите.
 7. Подобрява функционирането на кръвоносните съдове.
 8. Стимулира имунната система.
 9. Това повишава прага на болка и толерантност.
 10. Психологически ефекти
 11. Намалява стреса и симптомите на депресия и тревожност.
 12. Повишава настроението, самочувствието и доверието.
 13. Увеличете паметта и творческото мислене.
 14. Подобряване на социалните отношения.
 15. Той подобрява качеството на живот и насърчава психологическото благополучие.