Какво е мотото на Порфирио Диас?

Най-известното мото на Порфирио Диаз е "Орден и прогресо", емблема, която е станала вероятно най-популярната среща на мексиканския каудило.

Хосе де ла Крус Порфирио Диас Мори бе президент на Мексико повече от тридесет години. Въпреки че в предизборната си кампания провъзгласяваше "невъзстановяване", Диас остава на власт с диктаторски режим.

Девизът "Орден и прогрес" стана връзката, в която начинът на управление в Латинска Америка беше оправдан, наречен Диктатура на реда и напредък, като Порфирио Диас беше пионер на тази система на управление.

Може би се интересувате от 7-те най-важни характеристики на Порфириато.

Произход на мотото на Порфирио Диас

Девизът "Орден и прогрес" е създаден от Огюст Конт, позитивистки философ, роден във Франция. На свой ред той прилага и основава "позитивизъм" като философия и политическа система на свой ред.

Неговите идеали се разпространяват по целия свят в средата на деветнадесети век, като влияят на страни като Мексико или Бразилия, чийто флаг все още носи мотото на писмения род.

Чрез своята философия, Конт се стреми да помири обществото на своя век с нарастващата модернизация, която ги преследва.

Исторически контекст

Преди пристигането на Porfirio Díaz на власт, Мексико беше в политическа криза, която преобладаваше икономически и социален растеж.

Като нация, разкъсвана от хаоса от последните десетилетия, Мексико имаше корумпирана бюрократична система.

Предишните правителства създаваха господстващи дългове за страната и инвестираха малко в напредъка в селското стопанство и добивната промишленост, които са неговите основни икономически сили.

Въоръжените въстания бяха постоянни и обосновани от конституцията, така че политическата нестабилност изглеждаше непоправима.

Само две председателства преди Порфирио завършиха своите конституционни периоди, а останалите продължиха по-малко от година и половина на власт.

Порфирио Диас е мексикански каудило, роден в семейството на селяните метиси. Той се присъедини към военната сила и бързо се изкачи сред военното командване.

Аз стигам до председателството чрез въоръжена и военна революция, според политическия модел на Мексико в предишните администрации.

Диас вярва, че е необходимо да се модернизира страната за нейното оптимално развитие. Това развитие ще дойде от чуждестранни компании, които ще инвестират в страната, за да използват ресурсите и да стимулират икономиката.

Въпреки това, за да привлече чуждестранни инвестиции, Диас трябваше да успокои страната от историческия хаос, който го характеризираше. Тогава неговото правителствено мото, „Орден и Прогресо“, безусловно изразяваше правителственото му планиране.

За да наложи ред, Диас започна да контролира бандитите на ръба на Мексико със Съединените щати. След изпълнението на нейните лидери, Диаз предостави по-голяма власт на земеделските лидери в селските райони.

През годините, в които е бил на поста си, Диас е запазил контрола над опозиционните въстания, заглушавайки ги и понякога преговаряйки за мир.

Диаз осъществи напредък чрез чужда намеса, индустриализация и растеж на инфраструктурата.

По време на "Порфириато" Мексико навлезе в индустриалната ера, подчертавайки забележителния растеж на железопътните линии.

Също така износът на минни продукти нараства с 650%. Финансовото управление по време на Порфириато превъзхожда богатството и позволява мащабен напредък на модернизацията в края на 19-ти век в цялата страна.