технология

технология - Tecnoutopía: Принципи, история и критики

Tecnoutopía: Принципи, история и критики

Технопопия е убеждението, че технологичните и научни постижения ще доведат човечеството да живее в утопично общество. По този начин, така нареченият технологичен утопизъм вижда технико-научните постижения като начин да се отървем от всички злини, които тормозят човешкото същество. В това идеално общество технологиите ще работят в полза на човешкото развитие. Неговите поддръжници казват, че това може да доведе до елиминиране на глада в света, ще сложи край на всички видове страдания, всяка болест може да бъде изле

технология - 10 Предимства и недостатъци на технологията

10 Предимства и недостатъци на технологията

Има различни предимства и недостатъци на технологията . Въздействието, което то е оказало върху ежедневния живот, е практически неизмеримо. Технологията е позволила напредък в много области, така че е възможно тя да се използва по различни начини в ежедневието. Въпреки това, тя все още се използва дори когато може да има отрицателно въздействие върху хората и обществото. Някои от предимствата на технологията включват по-добра комуникация, лесен достъп до информация и общо

технология - Вътрешни части на компютъра и неговите характеристики

Вътрешни части на компютъра и неговите характеристики

Между вътрешните части на компютъра се открояват майката и централния процесор. Дънната платка е сложна схема, която осигурява необходимите връзки за работа на системата. Компютрите са съставени от стотици вътрешни части, които гарантират функционирането на същите. Тези елементи не могат да бъдат наблюдавани с п

технология - Външни части на компютъра и неговите характеристики

Външни части на компютъра и неговите характеристики

Външните части на компютъра са тези, които могат да бъдат наблюдавани с просто око, без да е необходимо да се отваря или изключва устройството. Някои от тези елементи са от съществено значение за работата на компютъра, докато други са аксесоари. Сред най-важните неща, откройте калъфа, монитора, клавиатурата и мишката. Последните три елемента са периферни, което означава, че те позволяват комуникация между потребителя и компютъра. Мониторът е

технология - 5-те компютърни поколения и техните характеристики

5-те компютърни поколения и техните характеристики

Всяко от петте поколения на компютъра се характеризира с важно технологично развитие, което има новаторска промяна в начина на работа на компютрите. Компютрите играят важна роля в почти всеки аспект от човешкия живот, но компютрите, каквито ги познаваме днес, са много различни от първоначалните модели. Но какво е компютър? Компютърът може да се дефинира като електронно устройство, което изпълнява аритметични и логически операции. Друга популярна дефиниция може да се каже, че компютърът е устройство или машина, която може да обработва определен матер

технология - 8-те най-важни предимства и недостатъци на електронната поща

8-те най-важни предимства и недостатъци на електронната поща

Има много предимства и недостатъци на електронната поща . Неговите предимства включват бързина и ниска цена, а фактът, че улеснява разпространението на вируси и спам, е недостатък. Основната цел на електронната поща е да накара хората да изпращат съобщения бързо и лесно. От една страна, тя улеснява дистанционната комуникация,

технология - Как технологията влияе на обществото?

Как технологията влияе на обществото?

Технологиите влияят на обществото в най-различни аспекти като селско стопанство, образование, комуникация, политика, работа или транспорт. Това е инструмент, който е променил начина, по който се развива обществото. През предходните векове технологичният напредък е бил използван от малцина, главно от по-богати индивиди. Днес обаче технологията е достъпна за почти всички. Нека помислим, че

технология - Какво е автоматизация на процесите?

Какво е автоматизация на процесите?

Автоматизацията на процесите се определя от Ford Motor Company като изкуство да се прилагат механични устройства за изпълнение на задачи, синхронизирани с производствения екип. Това позволява производствената верига да бъде контролирана изцяло или частично чрез използването на контролни таблици, разположени н

технология - 7-те компонента на информационната система

7-те компонента на информационната система

Компонентите на информационната система са тези, които позволяват въвеждането, обработката, извеждането и съхранението на данни, които са от общ интерес или конкретна аудитория. Информационната система се състои от набор от елементи, които работят заедно за постигане на обща цел (за задоволяване на необходимостта от информац

технология - 9-те характеристики на най-забележителните компютърни вируси

9-те характеристики на най-забележителните компютърни вируси

Една от основните характеристики на компютърните вируси е свързана с факта, че те са програми, създадени от хакери, които атакуват кода на компютъра, заразявайки файловете на твърдия диск на компютъра или неговия изходен код. След като вирусът бъде копиран на компютъра, той може да замърси друго оборудване, което влиза в контакт с машината. Действието на компютърните вируси наподобява действието на биологичн

технология - 10 Примери за ИКТ в областта на труда

10 Примери за ИКТ в областта на труда

ИКТ или информационни и комуникационни технологии са набор от концепции, идеи, услуги и компютърно оборудване, които служат за съхранение, обработка и предаване на информация чрез цифрови медии и устройства. Обикновено ИКТ се разбира като група, съставена от екипи, способни да изпълняват сложни задачи чрез прост интерфейс (като компютри, мобилни телефони или четци на пръстови о

технология - 5 Етични последици в развитието и прилагането на технологиите

5 Етични последици в развитието и прилагането на технологиите

Етичните последици в развитието и прилагането на технологиите са свързани с биологични, трудови, екологични, културни и географски аспекти. Ползата или вредата, която определен научен напредък или откритие може да предизвика в човешките същества, са обект на дебат от страна на така наречената техноетика . За разлика от чистата наука, технологиите винаги са придружени от поредица от етични последици за нейните употреби, мотивации и цели. В този смисъл се счита за необходимо да се установят нормативни и етични граници за научните изследвания, за да се избег

технология - 16-те най-подходящи свободни операционни системи

16-те най-подходящи свободни операционни системи

Свободните операционни системи са онези системи, които позволяват на хората да управляват компютрите си без ограничения на използването, развитието и подобряването. Операционната система е набор от компютърни програми, която позволява ефективно управление на хардуера (материално оборудване) и софтуер (н

технология - Жизнен цикъл на информационната система: 6 основни фази

Жизнен цикъл на информационната система: 6 основни фази

Жизненият цикъл на информационната система включва всички процеси, които се случват от момента, в който се ражда нуждата от система, докато се появи друг, който го замени. Според стандарта ISO-12207, това е рамката, която съдържа всички последствия от разработването, експлоатацията и поддръжката на софтуерен

технология - Какво е система човек-машина?  Основни характеристики

Какво е система човек-машина? Основни характеристики

Системата човек-машина е интегрирането на функциите на един или няколко човешки оператора с машина, формирайки едно цяло, което взаимодейства в среда. Системите за човешки продукти описват техниките и взаимодействието между операторите, техническите средства и материали или материали за получаване на продукт. Трите основни типа системи 1 - Система за човешки продукти Според тази система съществува тясна връзка между хората и промените, които материалът претърпява в резултат на неговата намеса. Примери Системи за зидария, керамика и ръчно производство. 2 - Система чов

технология - 6-те най-важни интернет елемента

6-те най-важни интернет елемента

Елементите на интернет са инструментите, които позволяват на хората да се свързват с интернет и да го използват от всяка точка на света. Тези елементи постоянно се развиват. Интернет е група от глобални комуникационни мрежи, които осигуряват достъп до редица комуникационни услуги, включително World Wide Web. Той с

технология - История на ИКТ: от нейното начало до настоящето

История на ИКТ: от нейното начало до настоящето

Историята на ИКТ в съвременността е започнала през 70-те години на миналия век, когато избухна дигиталната революция. Въпреки това, търсенето на инструменти за отдалечена комуникация е нещо, което се е случило от много отдалечени времена и някои основни устройства в момента идват от предишни епохи, като например телефона. ИКТ са съкращенията на информационните и комуникационните технологии. Те се дефинират като технологии, разработени за улесняване на комуникацията и информацията между хората. Сред тях са компютри, телевизия и мобилни телефони, но също така и стари и неизползвани из

технология - 6-те основни елемента на хардуера

6-те основни елемента на хардуера

Основните елементи на хардуера са мониторът, мишката, твърдият диск, дънната платка, корпуса и клавиатурата. Някои от тези компоненти, като например мишката или монитора, се виждат бързо. Други изискват отварянето на кутията на компютъра, защото те са деликатни компоненти, които са затворени, за да ги предпазят от опасности за околната ср

технология - Какво е протокол в изчислителната техника?  Основни характеристики

Какво е протокол в изчислителната техника? Основни характеристики

Протоколът в компютърните науки се отнася до набор от предварително дефинирани правила с цел стандартизиране на обмена на информация в компютърните дейности. Следвайки същия протокол се гарантира, че ще има съвместимост между устройствата в различните точки на компютърната система. Тъй като това е обмен на информация между компютрите, те се наричат ​​комуникационни протоколи. Протоколът дефинира подробно формата за обмен на информация и трябва да бъде съгласуван от всички участващи страни. В противен случай може да и

технология - Как работят телекомуникациите?

Как работят телекомуникациите?

Телекомуникациите работят главно чрез системи с кабели и безжични методи. Като цяло могат да бъдат разграничени три компонента, които позволяват да се изпраща информация от едно място на друго: предавател, носител и приемник. Предавателят е отговорен за преобразуването на информацията в радиовълни или електромагнитни вълни, които могат да бъдат изпратени ефективно. Средата е каналът, през който се движат вълн

технология - Какво представляват строителните технологии?  Най-важните функции

Какво представляват строителните технологии? Най-важните функции

Строителните технологии представляват набор от инженерни техники, които се прилагат към структурните строителни процеси. Те се използват и при проектирането на транспортни системи, промишленост и проекти, свързани с енергетиката. Строителният сектор, въпреки че е един от най-склонните да инкорпорира иновациите в своите процеси, успя да се преосмисли под прикритието на нови технологии. Този процес достигна своя връх в кра

технология - Какво представляват комуникационните устройства?  Основни характеристики

Какво представляват комуникационните устройства? Основни характеристики

Комуникационните устройства са устройства, които генерират и / или приемат аналогови или цифрови сигнали, позволяващи обмен на информация. Тези средства са създадени от човешкото същество през цялата му историческа еволюция. Най-общо казано, комуникационно устройство е всяко устройство, което може да се използва за предаване на съобщение. Понастоящем те са основните действащи лица на комуникационните технологи

технология - Основна работа на компютъра: най-важните функции

Основна работа на компютъра: най-важните функции

Основната работа на компютъра е обобщена в четири операции: въвеждане, обработка, съхранение и излизане. Първите съществуващи компютри бяха използвани за изработване на числени изчисления. По-късно те бяха използвани за обработка на информацията, докато се развиха, за да станат големи и мощни машини, способни да извършват безброй операции. Чрез

технология - Какво е Gear?  Основни характеристики

Какво е Gear? Основни характеристики

Предавка или предавка е механизъм, използван за предаване на механична енергия от един елемент към друг, чрез ротационни или алтернативни движения. Зъбните колела са зъбни колела с различни размери, които се събират заедно и чрез това механично допълнение се осъществява предаването на движение към останалата част на машината. Честотата на предавките често се използва за предаване на движение от главната ос на механизма към допълнителните части, разположени на определено разстояние от посочената ос. Този тип приложения могат да се наблюдават например в двигателите. Главната предавка или моторнат

технология - Какво представлява електрическият превключвател и за какво е?

Какво представлява електрическият превключвател и за какво е?

Електрически превключвател е устройство, което прави възможно отклоняването на потока от ток в електрическа инсталация. Тази операция се извършва чрез автоматично свързване към променлива верига. За разлика от превключвателя, електрическият превключвател не пречи на преминаването на електрони през веригата, просто изключва клон на веригата, за да се присъедини

технология - Превантивна поддръжка: Видове, предимства, недостатъци и характеристики

Превантивна поддръжка: Видове, предимства, недостатъци и характеристики

Превантивната поддръжка е концепция, която обхваща всички видове операции, насочени към опазване на оборудването и инсталациите чрез периодичен преглед и професионален ремонт, за да се гарантира правилното му функциониране, надеждност и дълготрайност. Този вид поддръжка се извършва, докато оборудването е в работно състояние, за разлика от коригиращата поддръжка, която се прилага, когато оборудването или инсталацията са спрели да работят поради повреди и трябва

технология - Образователен софтуер: Характеристики, видове, предимства, недостатъци

Образователен софтуер: Характеристики, видове, предимства, недостатъци

Образователен или инструктивен софтуер е вид програма, предназначена специално за използване от учители и ученици, за да подпомогне процеса на преподаване и обучение. Този софтуер е предназначен единствено за улесняване на преподаването и ученето. Поради тази причина, въпреки че и други видове софтуер мог

технология - Технологични системи: типове и реални примери

Технологични системи: типове и реални примери

Технологичните системи включват набор от процедури и методи, които служат за улесняване на работата на човека в контекста на техническото действие. Единиците, които съставляват технологична система, работят помежду си, за да контролират, управляват, транспортират и / или контролират материалите по конкретни цели. Следователно се разбира, че всеки елемент, който изгражда тази система, играе специфична и важна роля. Въпреки, че обикновено се свързва с управлението на артефакти, този термин може да бъде валиден и за обяснение на друга динамика, като например тези, произведе

технология - Цифрови туземци: Характеристики, изследвания на Марк Пренски, Разлики с цифровите имигранти

Цифрови туземци: Характеристики, изследвания на Марк Пренски, Разлики с цифровите имигранти

Дигиталните туземци са всички онези човешки същества, които са използвали съвременна технология още от най-ранна възраст. С други думи, използването на технологиите присъства в живота им още от детството; Те не са преминали през процес на адаптиране към тези обекти по всяко време на техния възрастен живот. Този термин се използва във връзка с този на дигиталните имигранти, използван за означаване на тези, които трябваше да се адаптират към технологиите като възрастни. И двата термина бяха създадени за първи път през 1996 г., но през 2001 г. бяха популяриз

технология - Компютърна мрежа: Компоненти и типове

Компютърна мрежа: Компоненти и типове

Компютърната мрежа е система, съставена от два или повече компютъра, свързани помежду си, чиято връзка позволява да се споделят и пренасят данни в реално време чрез оборудването и програмите, които са разрешени за него. Тези мрежи могат да бъдат свързани физически или безжично. Основната цел на компютърната мрежа е да разпространява информация незабавно и ефективно между няколко онлайн потребител