Какво е съвестта?

Съвестността е черта на личността, която се характеризира с предпазливо и бдително отношение. Хората с това качество се чувстват повече или по-малко силно желание да изпълняват правилно задачите си и да поемат сериозно своите задължения към себе си и към другите.

Скрупулистите хора са по-скоро ефективни и организирани, отколкото отпуснати и безразлични. Те обикновено имат голяма самодисциплина и обикновено действат според това, което те възприемат като свой дълг. Често те също така планират своето поведение, са систематични и организирани и са склонни да се държат рационално.

Една от най-важните цели на психологията на индивидуалните различия е да открие какви характеристики кара някои хора да постигнат успех и да постигнат това, което предлагат, докато други никога не могат да го направят.

Дълго време се смяташе, че най-добрият предсказател на бъдещия успех е разузнаването (измерено от нивото на IQ). Днес обаче знаем, че съвестта е всъщност чертата, която най-добре показва дали човек ще постигне предложеното или не.

Всъщност, всички черти, които характеризират един съвестен човек, имат добри отношения с успеха: способността да се вземат рационални решения, самодисциплината, способността да се изпълняват ангажиментите и да се действа според морала на човека, ориентация към постиженията ...

Ето защо днес много изследователи се фокусират върху опитите да открият дали е възможно да се имитират характеристиките на съвестен човек в случай, че тази характеристика не е естествено притежавана.

Връзка с други области на живота

Според някои изследвания степента на скрупулозност на човек също има силна връзка с това, което се случва с него в различни аспекти на живота му.

Като цяло високите нива на тази черта обикновено водят до положителни резултати, докато ниските нива обикновено създават предизвикателства и проблеми от всякакъв вид.

По този начин хората с високи резултати по този признак се чувстват по-доволни от живота си, се радват на по-добри интимни отношения (с приятели и семейство, както и с партньора си), имат по-високо ниво на доходи и дори изглеждат способни да станат живеят по-дълго.

Напротив, хората с ниска скрупулозност са склонни да имат всякакви проблеми, сред които отлагане, вредни навици и трудности в поддържането на хармонични отношения с други хора.

заключение

Въпреки че се възприема като нещо негативно в популярната култура, съвестността е една от най-важните характеристики, които човек, който иска да постигне успех във всяка област, може да има.

За щастие, изглежда, че много от чертите, свързани с тази черта на личността, могат да бъдат разработени с достатъчно усилия и формиране на овластяващи навици. Въпреки това все още е необходимо да се проведат повече изследвания в това отношение.