50-те най-актуални румънски фамилии и произход

Много румънски фамилии имат суфикса -escu или (по-рядко) -aşcu или -ăscu, който съответства на латинската суфикс -isus и означава "принадлежат на хората". Например, Петреску е бил син на Петре.

Подобни наставки като -asco, -asgo, -esque, -ez и др. те присъстват на други езици, произхождащи от латински. Много румънци във Франция промениха този край на фамилните си имена на -esco, защото начинът, по който се произнася на френски, е по-близо до румънското произношение на -escu.

Iancolescu : Румънско фамилно име. Това е обща фамилия, в Румъния са регистрирани около 200 хиляди души с това фамилно име.

Ioveanu : Румънско фамилно име. Това означава "Син на Иван". Иван означава "Човек с божествено благословение".

Kazaku : Това е руска фамилия, често срещана и в Молдова.

Лука : италиански, френски, хърватски, украински, румънски. Тя произлиза от древногръцкото наименование "Loucas", което означава "човек от Лукания", преди това регион на Италия. Латинската форма на името, Лукас, беше велик фаворит като лично име през Средновековието, отчасти поради популярността на свети евангелиста Лука.

Матей : Румънското фамилно име, чийто произход е свързан с името Матео.