Положителни и отрицателни аспекти на технологиите в света

Положителните и отрицателните аспекти на технологиите в света са очевидни в днешното общество. Например, технологията улеснява достъпа до различни форми на комуникация, но в същото време може да генерира нарушение на неприкосновеността на личния живот като следствие от неговото използване.

От първата секунда на съществуване, човешкото същество се бори за иновации, за да промени средата си, за да посреща нуждите си все повече и повече.

В стремежа за преобразуване на света технологиите се появяват като инструмент за подобряване на качеството на живот на човека и за справяне с проблемите по по-ефективен начин.

Без съмнение, появата на Интернет в средата на деветдесетте години се генерира преди и след процеса на глобализация, тъй като отвори много възможности.

След това, с изобретяването на компютъра, разпространението на информация напълно промени бизнес отношенията.

Впоследствие, със създаването на смартфони, имаше еволюция по отношение на лекотата на комуникациите, променяща междуличностното взаимодействие.

Ден след ден има нови изобретения, които се материализират в устройства, инструменти и приложения, които помагат на мъжете с ежедневните им задачи. Учените и специалистите обаче твърдят, че технологията има както предимства, така и недостатъци.

Петте основни предимства на технологията

Лесна комуникация

Способността за комуникация с различни хора в света в реално време е едно от най-значимите предимства на технологията.

Преди това комуникационните маршрути бяха изключително фиксирана телефонна мрежа чрез линии и поща.

Сега разнообразните приложения позволяват взаимодействието на хората във всяка част на света по лесен, практичен и икономически начин.

Тази модификация е повлияла дори на начина на работа, като се има предвид, че понякога само един човек е необходим зад компютър, следвайки инструкциите по електронен път, като по този начин елиминира почти всяка комуникация лице в лице.

Достъп до информация

Друга полза от напредването на технологиите е достъпът до информация. Благодарение на интернет търсачките можете да намерите всеки текст с оригинално съдържание, написан навсякъде на Земята.

По-рано инструментът за изследване на данните беше отличен компютър, но с включването на смартфони консумират статии, достъпни в интернет, по всяко време и по повод.

Според информация, базирана на данни от Международния съюз по далекосъобщения, Групата на Световната банка и Отдела за населението на ООН, до края на януари 2018 г. в света има повече от три милиарда интернет потребители.

Има и над 1 милиард уебсайта, пълни с информация, които благодарение на технологията са достъпни за повече от 7 000 450 милиона души, живеещи на планетата. Континентът, който ще нарасне повече потребители през следващото десетилетие, е Африка.

Подобряване на качеството на живот

Без съмнение технологията е тествала креативността и находчивостта на човека. Всеки ден има нови изобретения на устройства и устройства, които могат да помогнат за подобряване на качеството на живот на населението.

Благодарение на тази нужда са създадени инструменти, които подобряват основните аспекти, като здравеопазване, промишленост и търговия.

В случая с медицината, откриването и лечението на болести е постигнало значителен напредък. Изкуственият интелект ще помогне при диагностицирането на заболявания.

През последните години бяха създадени нови ваксини и лечения за патологии, които изглеждаха неизлечими преди десетилетия.

В областта на индустрията и търговията, внедряването на оптимизирани процеси на технологични инструменти, което стимулира икономическото производство, намалява разходите и отнема търговските отношения все по-далеч.

Подобрява качеството на образованието

Образованието също е област, която се ползва от технологиите. Като имат широк достъп до информация, моделите на обучение и преподаване са се променили.

Учителите и изследователите са разработили нови педагогически методи, основаващи се на предимствата, предлагани от новите устройства.

Също така, и макар да изглежда излишно, същата технология насърчава създаването на повече и по-добри технологии.

Раждането на социалните мрежи

В областта на комуникационните технологии появата на социални мрежи е много полезна по няколко причини.

Първо, тя насърчава връзката между хората по-бързо и по-пряко. В допълнение, той се превърна в пространство за създаване на взаимодействие между приятели, а също и между бизнесмени и клиенти.

Количеството информация, която ползвателите на социалните мрежи доброволно предлагат, е много полезно, така че доставчиците на продукти и услуги да могат да създават инициативи и предложения, които се адаптират все повече и повече към потребителите.

5-те основни недостатъка на използването на технологията

Замърсяване на околната среда

Въпреки че глобализацията донесе големи предимства, като например оптимизиране на производството, увеличаването на замърсяването и злоупотребата с природни ресурси са последици, които засягат част от обществото.

Голямото предизвикателство е да се създадат начини за премахване на тези отрицателни въздействия и намаляване на рисковете за Земята. Преходът от невъзобновяеми към възобновяеми енергии ще бъде най-важният аспект за избягване на напредъка на замърсяването.

Зависимост и разстройства

Включването на електронни устройства е променило определени поведения в личността и следователно в обществото.

В момента социолозите и социалните психолози са осъдили промяната в някои ценности и поведения в различните култури, поради зависимостта, генерирана от хората от компютри, смартфони и таблети.

Тази ситуация генерира разстройства като кибер-пристрастяване, пристрастяване към социални мрежи или видеоигри.

Освен това има неблагоприятни физически условия, които са се увеличили благодарение на използването на технологията. Това е случаят със синдрома на карпалния тунел, така наречените "къпини пръст" и цервикални лезии.

Нарушаване на личната безопасност и обществото

Някои хора казват, че сърфирането в интернет предполага рискове. Експертите показват, че свързването към неизвестни отворени Wi-Fi мрежи означава, че всеки може да има достъп до данните, които сте въвели по време на сърфирането.

Също така, специалистите критикуват публикуването на снимки в социалните мрежи, като хвърлят данни за това къде и с кого сте.

Проучванията сочат, че престъпниците преглеждат сметките на потенциалните си жертви, за да знаят ежедневния си живот и да се справят по-лесно с тях.

Въпреки че технологията носи огромни ползи, потребителите трябва да мислят и разпознават границите на този инструмент. Понякога поради небрежност, небрежност или прекалено много доверие рисковете, които това включва, са пренебрегнати.

Намаляване на работните места

В някои области е възможно технологичният напредък да облагодетелства компаниите чрез генериране на по-голяма ефективност при осъществяване на техните процеси, но в същото време те могат да бъдат неблагоприятни за работниците, които могат да загубят работата си.

Тази тема поражда много спорове. В идеалния случай е възможно да се намери точка на равновесие, която позволява да се повиши ефективната производителност в една компания и в същото време да се признае работата на човека в него.

През следващите няколко години изкуственият интелект и роботите ще премахнат милиони работни места и може да отнеме няколко години, за да създадат други.

Отслабване на някои умения

Има много полезни инструменти, които спестяват време и генерират много по-оптимални резултати, но в някои случаи тези инструменти могат да допринесат не за насърчаване на творчеството и интелигентността, особено сред най-младите.

Например, калкулаторът е много полезен, но когато се използва за извършване на прости операции, които могат да се извършват без използването на какъвто и да е инструмент, се насърчава „умствената мързел“, която може да доведе до влошаване на ученето.