Психоактивни вещества: характеристики и типове

Психоактивни вещества са елементи, които правят специфични промени в мозъчната функция. Психоактивният характер се отнася до вещество, което при поглъщане изпълнява някакъв ефект върху централната нервна система.

Психоактивни вещества могат да бъдат различни видове и да изпълняват различни функции на мозъчно ниво, като например инхибиране на болката, промяна на настроението или промяна на възприятието.

По същия начин те могат да бъдат консумирани с различни цели. С рекреационни цели или с терапевтични цели. Целта на консумацията на тези вещества зависи от намеренията на потребителя.

От друга страна, психоактивните вещества могат да бъдат разделени между законни и незаконни. Някои от тях са вещества, чието потребление се приема от имоти на различни държави, а други са незаконни вещества.

Най-свързаните с тях психологически състояния са пристрастяване, зависимост, въздържание, толерантност и злоупотреба, тъй като повечето от тях могат да причинят някои от тези реакции в потребителя.

Общи характеристики на психоактивните вещества

Психоактивни вещества са химични вещества, които се характеризират с действие в централната нервна система.

В този смисъл, за да се каталогизира дадено вещество като психоактивно, е необходимо то да бъде погълнато или погълнато и след като бъде приложено, да се направят промени във функционирането на централната нервна система.

Психоактивни вещества могат да бъдат както естествени, така и синтетични и техните начини на приложение могат да варират. Те могат да се прилагат или орално или парентерално, инжектирани, изсумтяни и др.

Начинът на приложение зависи в по-голяма степен от качествата на всяко вещество, въпреки че много от тях могат да се прилагат по различни начини, в зависимост от предпочитанията на потребителя.

Те не изпълняват специфични функции в централната нервна система, но могат да причинят голям брой промени в мозъчната функция.

Това означава, че всеки вид психоактивна субстанция представлява различен механизъм на действие, действа върху различни области на мозъка и причинява определени симптоми.

От друга страна, въпреки факта, че номенклатурата "психоактивни вещества" обикновено се свързва с наркомания или с малтретиращи вещества, причината за консумацията на тези вещества може да бъде много различна.

Например, кокаинът е психоактивно вещество, тъй като неговото потребление влияе върху функционирането на централната нервна система и се използва за чисто рекреационни цели.

Въпреки това, анксиолитик също се счита за психоактивно вещество, тъй като неговата консумация променя функциите на мозъка и обикновено (но не винаги) се използва за терапевтични цели.

В този смисъл е необходимо също да се подчертае, че психоактивните вещества включват елементи, които са законови и субстанции, които са незаконни.

Продължавайки с предишния пример, кокаинът е незаконно психоактивно вещество, докато анксиолитиците са юридически психоактивни вещества.

Същият този факт се случва и с психоактивни вещества за отдих като алкохол или тютюн, които са законни в повечето страни.

Психоактивни вещества срещу наркотици

Макар че са две номенклатури, които носят много прилики и обикновено се използват като синоними, психоактивните вещества не се отнасят точно до същите елементи като наркотиците.

Определението за психоактивно вещество е ясно и подробно днес. Тоест, то се отнася за всеки вид вещество, чието потребление генерира промени в мозъчното функциониране на човека.

В този смисъл терминът психоактивни вещества е широко понятие, което включва голям брой вещества, включително лекарства.

Определението за наркотици обаче е малко по-объркващо в днешното общество. От медицинска гледна точка и според Световната здравна организация (СЗО), лекарството е цялото това вещество с потенциал за предотвратяване или излекуване на заболяване.

Обратно, от популярна гледна точка и на разговорен език терминът „наркотици“ се отнася до психоактивни вещества, които се използват за развлекателни цели и които са незаконни.

По този начин психоактивните вещества не се отнасят само до вещества с потенциал за предотвратяване или излекуване на заболяване (лекарства) или незаконни вещества, които се използват за развлекателни цели (незаконни наркотици).

Те се отнасят до всички видове вещества с въздействие върху централната нервна система (така че те включват незаконни наркотици, законни наркотици и лекарства), независимо от тяхната законност или цел на консумация.

Основни понятия

Консумацията на психоактивни вещества може да генерира многобройни мозъчни ефекти в човека. Специфичните ефекти зависят толкова много от качествата на веществото, колкото от формата на употреба и количеството, изразходвано.

В този смисъл две различни психоактивни лекарства, като алкохол или кокаин, могат да генерират противоречиви мозъчни ефекти. Докато първата инхибира мозъчната функция, втората я стимулира.

Обаче, извън специфичните ефекти и механизми на действие на всяко вещество, тези елементи са свързани с пет основни психологически ситуации: злоупотреба, зависимост, зависимост, въздържание и толерантност.

злоупотреба

Злоупотребата се отнася до употребата на психоактивно вещество, което се характеризира с увреждане или заплаха за увреждането на физическото или психическото здраве на потребителя, както и тяхното социално благополучие.

В общи линии това се отнася до модел на прекомерно и със сигурност импулсивно потребление, което има отрицателни последици за здравето и благосъстоянието на субекта.

пристрастеност

Пристрастяването е психопатологично състояние, характеризиращо се с патологично търсене на награда и / или облекчение чрез употребата на психоактивно вещество.

Като цяло не всички психоактивни вещества трябва да генерират пристрастяване във всички случаи на консумация, въпреки че това обикновено е случаят, особено когато психоактивното вещество се консумира многократно и при високи дози.

Като цяло се счита, че психоактивното вещество генерира пристрастяване към потребителя, когато се развие абстинентния синдром при спиране на консумацията му.

зависимост

Зависимостта от психоактивни вещества се отнася до набор от когнитивни, поведенчески и физиологични симптоми, които показват, че индивидът продължава да консумира вещество въпреки появата на значителни проблеми, свързани с него.

Това означава, че човекът, който развива зависимостта от дадено вещество, изисква ефектите, които това причинява в тялото му да функционира правилно, или на психологическо ниво, на физическо ниво, или на психологическо ниво и на физическо ниво.

въздържане

Синдромът на отнемане е състояние, което е тясно свързано с зависимостта от психоактивни вещества.

Това условие се появява, когато зависимият субект престане да консумира веществото. По това време ще изпитате серия от досадни симптоми, физически, психологически или физически и психологически.

толерантност

Толерантността се нарича прогресивна необходимост от прилагане на увеличаващи се количества от психоактивно вещество. Този факт се дължи на "привикването" на ефектите на веществото.

С други думи, организмът се свиква с присъствието на психоактивното вещество в неговия интериор, причината, поради която всеки път, когато изисква по-големи количества, за да изпита желаните ефекти.

Видове психоактивни вещества

Класификацията на психоактивните вещества е забележително сложен процес. Психоактивните вещества имат много различни качества, които могат да мотивират различни класификации.

Първо, психоактивните вещества могат да бъдат каталогизирани според техния произход. Това означава, че те могат да бъдат разделени на естествени лекарства (които изглеждат спонтанно в природата) и синтетични наркотици (които изискват физически и химически процеси, за да ги получат).

Друга класификация, използвана за разделяне на видовете психоактивни вещества, е диференциацията между твърдите наркотици и меките наркотици.

Твърдите лекарства се отнасят до вещества, които създават сериозни рискове за здравето, а меките лекарства водят до предполагаемо по-малко опасни вещества.

Тази категоризация е използвана особено при дефиниране на вещества, които се използват за развлекателни цели, но е малко по-объркващо, когато се прилагат за психоактивни вещества като цяло.

И накрая, една от най-често използваните класификации, която ни позволява да дефинираме по-добре характеристиките на всяко психоактивно вещество, се отнася до неговия механизъм на действие и преди всичко до мозъчните ефекти, произвеждани от неговото потребление.

В този смисъл психоактивните вещества могат да се разделят на три основни групи: стимулиращи вещества, психеделични вещества и депресанти.

  1. Стимуланти: те се отнасят до всички вещества, които активират централната нервна система и увеличават нейната активност. Основните стимулиращи вещества са кокаин, амфетамини, никотин и кофеин.
  1. Психоделици : те са известни също като халюциногенни вещества, тъй като основният им мозъчен ефект се дължи на промяната на възприятието. LSD, псилоцибин или кетамин са някои примери.
  1. Депресанти: вещества, които действат върху централната нервна система, намалявайки степента на активност и повишавайки инхибирането. Най-консумираните депресанти са алкохол, барбитурати и бензодиазепини.

Въпреки своята полезност, тази класификация е твърде обща, тъй като има вещества, принадлежащи към една и съща класификация, които могат да представляват важни разлики. В този смисъл, Goldsetin представи по-подробна класификация, съставена от:

никотин

Никотинът е вещество, което обикновено се прилага в пушена форма. Той има чернодробен метаболизъм и действа на церебрално ниво, стимулирайки никотиновите рецептори и стимулирайки освобождаването на допамин и норадреналин в мозъка.

Основните ефекти на веществото са генерирането на силна зависимост и увеличаването на стимулацията, увеличаващото се внимание, паметта, концентрацията и метаболизма и намаляването на глада.

Седативни вещества

Седативните вещества са включени в депресантите. Те се образуват от вещества като алкохол, барбитурати и бензодиазепини. Както и инхалаторите разтворители (бензин, ацетон и др.), Инхалационни газове (азотен оксид) и течен екстаз.

Неговото главно мозъчно действие се състои в увеличаване на инхибирането чрез стимулиране на невротрансмитер GABA и неговата консумация причинява ефекти като седация, сънливост, спокойствие и телесна релаксация.

Кокаин и амфетамини

Кокаинът и амфетамините, заедно с други вещества като фенфлурамин, фентермин или мазиндол са основните стимуланти.

Неговата консумация мотивира увеличаване на мозъчната активност и причинява ефекти като пристрастяване, повишена енергия, намален сън, възбуда на тялото и повишено настроение.

Синтезни вещества

Синтетичните вещества са всички, които са получени чрез химически процеси, извършвани в лаборатории. Основните синтетични вещества са MDMA, екстази, EDM, WFP и DOB и обикновено генерират стимулиращи ефекти.

марихуана

Канабисът е вещество, чието активно вещество е тетрахидроканабинол (THC). Консумацията му обикновено предизвиква перцептивни изкривявания, промяна в паметта, липса на координация, депресия или сънливост.

кофеин

Кофеинът е част от веществата на метилксантините. Той действа на нивото на мозъка на аденозиновите рецептори и спомага за освобождаването на допамин и норадреналин.

Консумацията му обикновено води до намаляване на нуждата от сън, повишаване на вниманието и способностите за възприемане и забавяне на умората.

психеделични

Психоделиците са психоактивни вещества, които се характеризират главно чрез генериране на халюциногенни ефекти в мозъка. Състои се от вещества като производни на лизергинова киселина, заместени триптамини или фенилетиламини.

Анаболни стероиди

И накрая, анаболните стероиди са синтетични вещества, подобни на тестостерона, които се използват за увеличаване на физическото развитие на тялото.

Правни и незаконни вещества

Понастоящем съществуват както правни психоактивни вещества, така и незаконни психоактивни вещества, въпреки че последните изглеждат по-многобройни.

Вещества, които не се използват за терапевтични цели и са законни в повечето страни, са алкохол, кофеин и никотин.

По същия начин, психотропните лекарства (транквилизатори, амфетамини, аналгетици, бензодиазепини, антидепресанти, антипсихотици и барбитурати) са вещества, които са законни, но чиято употреба е ограничена до консумация с лекарско предписание като отговор на специфичен терапевтичен план.