Социален конфликт: видове, елементи и най-често срещани

Социалният конфликт е проблем от голяма сложност, в който се намесват социални групи, институции или правителство, които имат различни гледни точки, които генерират ситуация на спор, която може да завърши с актове на насилие.

Някои борби са за вярвания, ценности, оскъдни ресурси, нужди, по-добро качество на живот, както и за много други. Едната страна желае да премахне другата, за да постигне собствените си интереси, засягайки структурата на обществото.

Социален конфликт се формира според неговата природа. Проблемите могат да бъдат в икономиката, културата, семейството, политиката и въоръжените органи.

Действията на много компании могат да предизвикат социални конфликти. Като имат цели и предприемат конкретни действия, се появяват групи, които не са съгласни.

Конфликтите, генерирани от компаниите, обикновено са свързани с екологични щети, лошо управление на публичните сектори, заплати и трудови права.

Корупцията е вторият по големина проблем в социалния конфликт. Към списъка се добавят несигурност, бедност, безработица, наркомания, проституция, липса на образование и ранна бременност.

Всяка ситуация на социален конфликт трябва да се насочва с предпазливост, за да се избегне насилието.

Най-често срещаните социални конфликти

глад

Гладът е един от основните социални конфликти в света. По-голямата част от недохранените хора са от Африка, жени и деца.

6923 милиона души страдат от липса на храна, въпреки че Европейският съюз и Съединените щати редовно изпращат храна на страните.

Много страни генерират големи суми пари и богатство. Много хора обаче живеят в крайна бедност.

Липса на производствен потенциал

Основните причини са липсата на производствен потенциал, тъй като не може да се живее само с природни ресурси. Това засяга предимно големи популации.

Те представляват проблеми на сушата, наводненията, неефективната експлоатация на ресурсите, проблемите на изостаналостта в технологиите и др.

войни

Войните са част от социални конфликти. Развиващите се страни страдат от сериозни проблеми с корупцията. Това води до граждански войни и религиозни войни.

Някои световни сили се намесват, за да предотвратят войни. В същото време те допринасят с медицински консумативи и храна, за да помогнат на засегнатите народи.

В момента все още има войни, подкрепяни от САЩ, Китай, Русия и други страни.

бедност

Бедността е един от най-сложните проблеми в много страни от третия свят.

Тези региони се характеризират с бърз растеж на населението, висок процент на неграмотност, липса на образователна инфраструктура, ниска производителност на труда и малко ресурси.

Освен това те представляват оскъдно индустриално развитие. Това води до нисък износ и външни дългове.

корупция

Корупцията е политическо явление, което поражда неудобство сред населението, особено когато има кризисни моменти. Достъпът до политическа власт поражда свобода, която без отговорност може да доведе до вземане на решения за тяхна собствена изгода, а не до общото благо.

Социални различия между мъжете и жените

Един от социалните конфликти, настъпили най-много през последното десетилетие, се дължи на социалните различия между мъжете и жените; заплата, работа у дома, възможности за работа, сигурност, мъжественост, насилие по пол ...

Елементи на социалния конфликт

Актьори на конфликта

Някои от основните елементи са участниците, които са пряко конфликтни за своите идеали. От проблем, който се генерира от наличието на различия, всяка страна действа въз основа на техните интереси или убеждения, независимо от последствията.

диалог

Решения могат да бъдат намерени чрез диалог между страните, но и двете групи трябва да се съгласят да участват, за да разрешат своите различия.

посредник

Под медиатор или фасилитатор, който може да бъде същото състояние, може да се постигне пряко договаряне.

Процесите, които най-вероятно ще успеят, са тези, които имат легитимност, са съвместни и ефективни.

тип

функционален

В рамките на видовете социални конфликти съществуват функционални конфликти.

Това са тези, които се появяват с по-голяма интензивност. Той обаче запазва и подобрява положението на проблема между двете страни. Тоест, това е конфликт, който се оказва полезен.

Функционалните конфликти принадлежат към групата конфликти, които благоприятстват разрешаването на други проблеми.

В допълнение, те помагат за премахване на напрежението, насърчават анализа, който води до промени, и възможните решения, са адаптивни, помагат при вземането на решения и на свой ред насърчават работата в екип.

D е функционален

От друга страна, дисфункционалните конфликти са тези, които ограничават и възпрепятстват хармонията в развитието на една компания, група или сектор на държавата.

Този тип конфликт създава насилие, засягащо емоционалния и физическия баланс на участниците. Творчеството, производителността и личните дейности също намаляват.

Перспектива на авторите

Томас Хобс

Основните визии за социален конфликт се крият в изследванията на социолога Томас Хобс.

Хобс подчертава, че обществото постоянно се променя и се състои от противоречиви елементи, които генерират нужди, нестабилност, насилие и злоупотреба с власт.

Ралф Дарендорф

От друга страна, социологът и философът Ралф Дарендорф е допринесъл за социологията на конфликтите, като е разработил теоретичен модел, в който обяснява произхода на социалните конфликти и причини. Неговата визия изяснява съществуването на социалната система, интегрирана с конфликта.

Луис Косер

От своя страна социологът Люис Косер твърди, че социалният конфликт се счита за функционален модел, който поддържа системата. Така обществото е цяло, където всяка част се развива в съответствие с нейните дейности.

Разлики със социалното насилие

Конфликтите и насилието не са едно и също нещо. Първият е оста, който причинява проблема, а вторият завършва като следствие от определените действия или мерки, които предизвикват конкретни събития и агресии.

Освен това има латентни конфликти, които се характеризират с тяхната анонимност. Това означава, че те не се цитират открито, но остават скрити, което води до сблъсък.

И накрая, има разрешени конфликти, състоящи се от случаи, одобрени от двете страни, които постигат споразумение чрез ангажименти, съдебни или административни решения, между другото.

Взаимното одобрение възстановява връзките между страните в конфликта.