Какво е движението на вълните? Основни характеристики

Движението на вълната е разпространението на вълна в среда, която не съдържа съпротива в пътя и която е обект на еднородно гравитационно поле.

Вълновото движение не прехвърля материята с помощта на електромагнитни или механични вълни. Вълните смущават някакъв вид свойство на средата чрез плътност, електромагнитно поле, налягане и др.

Този тип движение може да се анализира и като състава на две праволинейни движения, една хоризонтална и една вертикална униформа.

Ясен пример за този тип движение е звукът. Той се разпространява чрез надлъжни еластични вълни през течност, която генерира вибрационно движение.

Характеристики на вълновото движение

Процесът като фундаментален, но в същото време сложен като движението на вълните, се състои от много характеристики, които определят неговата природа и обясняват причината за неговия произход. Някои от тях са:

Предаване на мощност

Движението на вълните е пътят, пренасян от вълна, която носи енергия и не е от значение. Този процес се осъществява чрез материални или нематериални средства.

Средства за размножаване

Движението на вълните предава вълни през различни медии и можем да ги разделим на: материални и нематериални среди.

Вълните, предавани от материалната среда (механични вълни), са тези, при които няма пренос на материя в средата, която минава през нея. Пример за това е вълната, която минава през камшик.

Единият му край се разклаща и, дори и да не се движи, през него се разпространява вълна. В този вид движение откриваме звукови вълни, еластични вълни и гравитационни вълни.

Вълните, предавани от нематериална среда (немеханични вълни), не се нуждаят от среда, те просто се разпространяват и извършват движение на вълната във вакуум. Пример за това би било движението, направено от електромагнитни вълни.

Функция на разпространение

Има надлъжни вълни и напречни вълни. Надлъжните са тези, при които движението на вълната е успоредно на посоката на разпространение на същата.

От друга страна, в напречната посока, движението е перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната.

Стационарни вълни

Този тип вълни са тези, при които има интерференция на две вълни с еднаква амплитуда, които напредват в обратна посока през среда.

Дифракцията на вълните

Вълновата дифракция е свойство, при което вълните обграждат препятствие и я превръщат в излъчващ фокус на тази вълна.

Периодичност на пулсацията

Вълните могат да се характеризират и с тяхната периодичност. Периодичните вълни са тези, които се разпространяват в повтарящи се цикли. От друга страна, непериодичните вълни са тези, които произхождат в изолация и се наричат ​​импулси.

свойства

Вълните се характеризират с различни свойства, които позволяват да се изясни и демонстрира как се случва явлението на вълновото движение.

Някои от тези свойства включват отражение (отскачане на вълната, както се случва с ехото) и пречупване (промяна на посоката при промяна на материалната среда), между другото.