8-те най-важни елемента на Excel

Елементите на Excel са серия от инструменти и бутони, които улесняват работата при анализиране и организиране на данните, представени на екрана.

Тези елементи включват няколко ленти, таблици, етикети, редове и колони. Excel е програма за създаване на електронни таблици, създадени от Microsoft.

В момента Excel е една от най-популярните програми за електронни таблици в света, както в офиса, така и у дома.

Той работи чрез редове и колони, които образуват клетки, в които могат да бъдат включени парични данни, дати, запаси и дати.

Елементи и функции на Microsoft Excel

В Excel можете да работите с формули, графики и програми директно в редове от код. Сред основните предимства и удобства при използването на програмата е неговата формула, която ви позволява да използвате предварително определени уравнения (като сумиране) или да ги създавате за удобство.

Когато се приложи формула, програмата „го възпроизвежда“ във всички необходими клетки, което позволява спестяване на огромно количество време, тъй като трябва да се въведат само данните и резултатите да се четат.

1 - Toolbar

Excel е приложение на пакета Microsoft Office, така че използването на неговата лента с инструменти е доста стандартизирано.

Тя включва основни команди за обработка на файлове като запазване, отпечатване, отваряне или визуализация.

2 - лента от опции

Той се намира в електронната таблица и покрива целия екран хоризонтално. В лентата можете да намерите практически всички необходими инструменти за работа в Excel. Тя е разделена на раздели за по-добра организация на функциите.

От лентата можете да редактирате шрифтовете и цветовете на листа, да проверите правописа, да вмъкнете и импортирате редове, колони или формули, да промените изгледа на файла или да го защитите срещу промени и издания.

3- Колони

Наред с редовете, колоните са основната част от операцията на Excel. Те са организирани хоризонтално и идентифицирани с главни букви от А до Я.

Последната версия на програмата поддържа до 16 хиляди колони.

4-редове

Те са набор от числови елементи, организирани вертикално. Пресечната точка на ред и колона се нарича клетка и се идентифицира чрез комбинация от букви и цифри (например B14).

Последната версия на Excel поддържа малко повече от един милион реда.

5-клетки

Всеки един от квадратчетата на електронната таблица. Съответства на пресичането между ред и колона и се идентифицира чрез комбинация от името на двете.

6- Бар Формула

Това е правоъгълник за редактиране, където данните на клетките могат да бъдат модифицирани. Възможно е също да се извършват математически операции като събиране, изваждане, умножение, деление, мощности и тригонометрични функции.

Използването му е много просто и обикновено се използва за клетка, която автоматично показва стойността на една операция, изпълнявана между другото. Например, клетка В14 може да покаже резултата от сумата между клетки А11 и В2.

7. Етикет на листата

Той се намира в долния ляв ъгъл и ви позволява да превключвате между няколко отделни електронни таблици.

Броят на листите, с които можете да работите едновременно, зависи от количеството налична памет и мощността на оборудването.

8 - Поле за имена

Той се намира до лентата с формулите и показва клетката, в която работите.