Какво е Паяк карта? Топ функции

Картата на паяка е вид концептуална карта, която има за цел да подпомогне организирането на идеи и мисли. Тя е проста по структура и е предназначена да представя накратко най-важните идеи за дадена тема.

Концептуалните карти като цяло са широко използвани в изследователските процеси. Това са схеми, които помагат за организирането на всички идеи за дадена тема. По този начин те улесняват разбирането на това, както и бързия достъп до съответната информация.

Неговата адаптивност е голямо предимство. Тя може да се използва като инструмент за очертаване на идеи, преди да се осъществи проект или като визуална подкрепа в презентациите. Това се дължи на простотата на представянето на идеите.

Той е много полезен като изследователски и учебен ресурс, тъй като той е бърз начин за записване и организиране на важна информация за определена тема.

структура

Картите на паяците дължат името си на формата, която приличат; тази на паяк. В този образ основната идея представлява тялото на паяка, а подчинените идеи са краката.

Очертанието на картата на паяците е доста просто и много от неговите предимства са в този аспект.

Основната идея, от която започват всички останали, се намира в центъра, като по този начин се илюстрира йерархията на това.

От тази централна идея другите се разклоняват, всички свързани директно с основната идея.

Сред тези вторични идеи основната идея е разбита; това означава, че те могат да бъдат характеристики, съответни характеристики или наблюдения за него.

Тъй като вашият капацитет е ограничен до максимум 8 вторични идеи, важно е да се направи предварителен проект с всички идеи, които се считат за важни.

Препоръчително е да се направи преглед на проекта и да се гарантира, че се съхраняват само най-важните бележки.

Картите паяци са много полезни инструменти за представяне на идеи, така че те са популярни. Но има аспекти, които изобщо не са благоприятни за този тип схеми.

5-те основни предимства на картата на паяка

1 - Показва ясно идеи

Оформлението на съдържанието е просто и приветливо.

2 - Лесен за разработване

Тя има проста структурна схема, която също така съдържа съществената информация за субекта. Така че е възможно да познаваш предмета по общ начин.

3 - Лесно за разбиране визуално

Идеите са ясно подредени.

4 - Това е поразително

Той е приятен за окото, което го прави по-привлекателен за читателите.

5- Изложените данни са свързани с централната тема

Неговата схема прави идеите лесно свързани с темата.

Четирите основни недостатъка на паяка

1- Информацията е организирана без йерархия

Той не показва подходящи данни, свързани с приоритета, който един елемент може да има над останалите.

2- Връзката между елементите е неуправляема

Връзката между представените данни не е ясна.

3 - Тя е ограничена до данните, които разкрива

Идеите, свързани с централната тема, не могат да бъдат разделени.

4 - Има ли възможност да изложи малко информация

Същата проста структура играе срещу, тъй като има много ограничен капацитет.