5-те най-важни приложения на биологията в земеделието

Многобройните приложения на биологията в селското стопанство значително подобриха производството и разпространението на храни за консумация от човека. Опитомяването и отглеждането на растения и животни започнаха преди почти 10 000 години.

От своя произход целта на селското стопанство е да задоволи най-основните човешки потребности: храна.

Преди седемнадесети век много малко хора признават практическото приложение на това изследване. Благодарение на напредъка в науката, особено в областта на биологията, селскостопанската продуктивност беше силно облагодетелствана.

Може да се интересувате и от приложенията на биологията в ежедневието.

Петте основни приложения на биологията в селското стопанство

1- Контрол на вредителите

Контролът на вредителите е едно от основните приложения на биологията в селското стопанство. Биологичните знания са разработили метод за потискане или контрол на популацията на нежелани насекоми, други животни или растения.

Това се постига чрез въвеждане, стимулиране или изкуствено повишаване на техните естествени врагове до икономически незначителни нива.

Сред използваните механизми са естествени, като хищничество, паразитизъм или тревопасни.

По този начин активната манипулация на природните феномени е поставена в услуга на човешката цел. Това ни позволява да работим в хармония с природата.

2- Създаване на растения, устойчиви на вредители

Друго приложение на биологията в селското стопанство е разработването на сортове растения, устойчиви на вредители.

По света нежеланите животни са заплаха за земеделските култури.

Те значително намаляват добива и засягат почти всички аспекти на растенията.

Чрез конвенционално отглеждане са създадени някои устойчиви на насекоми култури.

Напоследък има голям напредък в биотехнологията. Например, устойчивостта към вредители и болести на културите се е увеличила чрез генетично модифицирани растения, което предполага намаляване на химическия контрол на вредителите.

3 - Селективно размножаване за подобряване на земеделските растения и животни

От 18-ти век знанията за биологията се използват за кръстосване на сродни видове.

Селективното развъждане се стреми да подобри качества като вкус, цвят, устойчивост на заболявания и продуктивност.

В началото на 20-ти век генетиката започва да се използва за разработване на нови сортове растения и животни.

Това доведе до важни промени в селското стопанство, особено в производителността на някои култури.

4- Разбиране на въздействието на климата върху културите

Биологията помага да се разбере как климатичните промени влияят върху културите. Например, температурата играе важна роля в различните биологични процеси, които са критични за развитието на растението.

Оптималната температура варира за покълване, растеж и размножаване. Тези оптимални температури трябва да се появят в определени периоди от жизнения цикъл на инсталацията; в противен случай растежът и развитието на растението могат да бъдат засегнати.

5- Консервиране на храни

Консервирането на храни се отнася до процеси за спиране на влошаването на състоянието на храната поради микробно действие.

Напоследък биологичните методи за съхранение на храните стават все по-важни.

Те се състоят в добавяне на култури от безвредни микроорганизми с висока чистота към храната. Културите имат инхибиторен ефект върху нежеланите микроорганизми на разлагане.