Какви са обучителните модели? Основни характеристики

Учебните модели са пет: традиционният, поведенческият, конструктивист, моделът Subdury и проективният модел. Всички отговарят на различните потребности от обучение в класната стая.

Тези модели на обучение произтичат от теории, предназначени да провеждат правилно образованието на хората на всяко ниво.

С появата на учебни планове или модели, преподавателите могат да гарантират различни видове обучение, които могат да бъдат адаптирани към различни типове ученици и знания.

С тези модели се търси коректно подходът, методологията и оценката в образователната област.

Петте най-важни учебни модела

1 - Традиционен модел

Най-старият модел на обучение е традиционният модел. В него учителят беше отговорен за формоването на ученика и неговото обучение.

Ученикът приема всички изявления, без да ги разпитва и запаметява, тъй като учителят се счита за върховен авторитет в темата.

Говореше се за енциклопедичен или цялостен подход от страна на учителя.

Този подход се смята за опасен в определен смисъл, като се има предвид, че ако учителят подправя информацията, учениците повтарят и прилагат погрешни концепции, считайки ги за точни.

2 - Поведенчески модел

От традиционния модел беше отворен поведенческият модел, в който един и същ ученик трябва да научи знанията, но винаги с провеждането или ръководството на професора. Тази теория беше представена от Скинър и Плавлов, двамата обучаващи се специалисти.

Недоброжелателите на поведенческия модел твърдят, че този модел е по-насочен към най-силните или най-умните ученици в класната стая.

Това поставя в неблагоприятно положение групите с по-ниски коефициенти или с трудности да изследват или разбират и анализират информация.

3 - Конструктивистки модел

Конструктивистският модел, разработен от Виготски, Пиаже и Аусубел, цели развитието на студентските знания да бъде постепенно и да се изгражда от самия ученик.

Някои страни, като Великобритания, са решили да отхвърлят тази учебна практика, защото считат, че нивата на търсене на студенти падат, когато се прилагат.

4 - Модел на субдури

Моделът Съдбъри заявява, че той може да бъде научен без намесата на учител. Учителят би станал съветник на студента само ако им бъде поискан урок.

Помислете за разработчиците на този метод, че щетите се правят на студентите, като искат да ги учат индивидуално; следователно те прибягват до групови преживявания, за да получат обучение. Този метод е насочен главно към деца и юноши.

5 - Проективен модел

Последният модел на приложно обучение е проективният модел. Както подсказва името, се опитвате да образовате, започвайки от създаването на проекти.

Тези проекти се създават от учителя в класната стая, за да събудят интерес и любопитство у учениците по конкретни теми.

Целта на този метод е да се насърчат научните изследвания във всяка област на знанието, като се гарантира, че заключенията от изследванията са пряко свързани с конкретния опит на всеки член.