Какво представляват комуникационните устройства? Основни характеристики

Комуникационните устройства са устройства, които генерират и / или приемат аналогови или цифрови сигнали, позволяващи обмен на информация. Тези средства са създадени от човешкото същество през цялата му историческа еволюция.

Най-общо казано, комуникационно устройство е всяко устройство, което може да се използва за предаване на съобщение.

Понастоящем те са основните действащи лица на комуникационните технологии (ИКТ).

Компютрите или компютрите са най-представителните комуникационни устройства.

Тези електронни машини са проектирани да приемат, обработват данни и да ги преобразуват в информация.

Като комуникационни устройства, компютрите са по-бързи и по-ефективни в сравнение с други традиционни устройства като телефон и поща.

9-те примера за комуникационни устройства

1 - Модемът

Това е устройство, което преобразува цифровите сигнали в аналогови сигнали чрез процес, наречен модулация, и аналогови сигнали в цифрово чрез демодулация.

Неговата функция е да изпраща модулиращ сигнал през друг сигнал, наречен носител. Модемът произтича от необходимостта да се комуникират компютри за споделяне на данни между тях.

2- Превключвател

Това е цифрово устройство, използвано за взаимно свързване на компютъризирано оборудване, или сегменти от мрежа, формирана от тях. Тя също се нарича превключвател.

Той управлява логически сливането на части от една и съща мрежа, филтрирайки информацията, за да я оптимизира по отношение на производителността и сигурността.

3 - Маршрутизаторът

Тя също се нарича рутер или пакет рутер. Това устройство позволява използването на няколко IP адреса в една и съща мрежа, позволявайки създаването на подмрежи.

4- Мобилен телефон

Това е безжично електронно устройство за достъп до мобилна телефония. Тя се нарича клетъчна, защото всяка от повтарящите се антени, които са част от мрежата, се състои от клетки.

5 - устройства за дълги разстояния

Този тип устройства са свързани чрез сложна мрежа, която постига комуникация на дълги разстояния чрез вградена LAN.

Дългосрочните телефонни разговори се осъществяват чрез цифрова модулация на аналогови сигнали.

6. Сателитна телефония

Сателитните телефони позволяват ефективна комуникация в най-отдалечените места на Земята.

Тези устройства използват същата мобилна технология, като намират спътници с ниска орбита, които се въртят в пространството.

Когато се установи връзката със сателита, сигналът се пренасочва към комуникационна станция на земята.

7- На базата на VOIP

Технологията VOIP се състои от предаване на телефонни сигнали напред и назад през интернет.

Телефонните разговори, базирани на тези устройства, са по-остри в сравнение с конвенционалната телефония.

8- GPS

Това устройство позволява да се определи точното и точно положение на даден обект на Земята. Използва се за локализиране на деца, възрастни хора и хора с увреждания.

Той се използва и за локализиране на превозните средства като превантивна мярка срещу кражби.

9 - Аугментиращи устройства

Augmentative или помощ, са комуникационни устройства, които дават глас на хората с увреждания, което им позволява да се изразяват, без да се налага да бъдат подпомагани от други хора.