Какво представляват строителните технологии? Най-важните функции

Строителните технологии представляват набор от инженерни техники, които се прилагат към структурните строителни процеси. Те се използват и при проектирането на транспортни системи, промишленост и проекти, свързани с енергетиката.

Строителният сектор, въпреки че е един от най-склонните да инкорпорира иновациите в своите процеси, успя да се преосмисли под прикритието на нови технологии.

Този процес достигна своя връх в края на 2007 г., когато настъпи спукването на балона с недвижими имоти.

Гореспоменатото събитие е довело до трансформация на потребителските навици и очаквания, които са склонни към търсенето на удобни, икономични и качествени структури.

Основни аспекти на строителните технологии

Трансформацията на пазара, отразена в увеличаването на търсенето на сгради, адаптирани към нуждите на променящия се свят, доведе до промени.

В това отношение се появиха строителни технологии, обхващащи многообразието на детайлите в съвременния строителен процес, като:

- Сигурност.

- Електрическото окабеляване.

- Механични и бетонни системи.

- Рамката.

- Зидария.

- Довършителните дограми.

- Проверка на място.

- Строителните кодове.

- Анализ на планове и спецификации.

- Управлението на работниците.

- Екологичният аспект.

6-те основни примера на строителните технологии

1 - Устойчиви материали

Те са тези, които намаляват използването на природните ресурси и се възползват от отпадъците, произведени от човека.

Например, конструкции, базирани на армиран хоросан (пръст и цимент), слой от тухли и пресяти стърготини, генерират значителни икономии на енергия.

Структурите, построени по този начин, не изискват отопление или климатизация, тъй като използваните материали разпределят топлината, съхранявана през деня.

2- MagPanel

Те са панели, изградени с магнитооксид. Когато се сглобяват един с друг, тези панели не изискват цимент или друг материал за присъединяване. Това е силата на магнетизма, която действа в замяна на всеки адхезивен материал.

3- Пегас две

Това е технология за улавяне на реалността, която позволява 360 ° оценка на повече от 80 км / ч.

Този инструмент, заедно с дроните, революционизира областта на топографията.

4- 3D печат

В момента се използва за производство на сложни форми на строителство за няколко часа, като производството на конструкции намалява разходите и сроковете за доставка.

Тази технология е доказана в представянето на моделите и при отпечатването на стени, тухли и изолационни материали.

5- Интернет на нещата

Високото търсене на интелигентни домове и офиси доведе до включването на строителния сектор в своите проекти устройства, които модулират работата на техните помещения.

От интелигентни термостати, които откриват присъствието на хора в осветителните системи и активирането на уредите, те са все по-често срещани в новите структури.

6- кинетичните начини

Въз основа на моделите на околната среда днес се прилага създаването на устойчива и устойчива енергия.

Пример за това е идеята за получаване на кинетична енергия от спирането на автомобилите, за превръщането й в електрическа енергия.