Какви са елементите на скица?

Елементите на скица са чертежа, мерките или размерите на обекта и пропорциите по отношение на реалния размер на същия.

Скица е рисунка от свободна ръка, без да се използват измервателни уреди или везни. Той служи като проект или предварителна скица на по-подробен технически чертеж.

Този тип чертежи са напълно безплатни, т.е. скицата може да представлява това, което искате: обект, човек, сцена или пейзаж и т.н.

Независимо от скоростта на скиците, те трябва да бъдат чисти, ясни и схематични чертежи. Но преди всичко, трябва да уважавате пропорциите в размерите на частите, които съставляват чертежа.

Кои са основните елементи на скица?

Като се има предвид неформалността на скиците, те могат да бъдат извършени бързо и с много малко приспособления, тъй като те са освободени от формалностите на конвенционалния технически чертеж.

Всички скици имат три основни елемента в състава им, които ще бъдат описани по-долу:

Рисуване на ръка

Рисуването на свободна ръка е същността на скицата. Скиците обикновено се правят на място, като се спазва обектът на чертежа и се репликира върху листа хартия формата и приблизителните измервания.

Скицата е много по-подробен тип чертеж от скицата и затова е важно да се опитате да симулирате действителния вид на обекта или сцената, която се представя.

При изработването на скица е важно да се поддържа яснотата и прецизността на чертежа, така че въпреки че е рисуван от ръка, той се разглежда като представяне на реалността.

За това е важно да се избере добър ъгъл, за да се направи чертежът, т.е. изборът на гледна точка на обекта ще бъде решаващ за яснотата на скицата.

Тази гледна точка ще зависи, от своя страна, от сложността на формата или сцената, която човек желае да представи.

Идеалното би било да се избере перспектива на сцената, която позволява да се представи реалността на обекта или мястото по възможно най-простия начин.

Мерки или анотации на обекта

След като направите чертежа, продължете с поставянето на размерите на обекта. Този аспект обикновено се определя от оразмеряването на чертежа.

Размерът се състои от графично описание на измерванията на всяка от страните на форма или обект, чрез поставяне на размерите.

От своя страна, размерите са набор от линии, които се прожектират от основния чертеж от изображението, за да симулират разстоянията между точките от всяка страна на обекта на изследване.

Пропорция на обекта

Тъй като това е рисунка с ръце, не е възможно да се използват мащабите за рисуване в този вид представяне.

Следователно, единственият начин да се гарантира, че скицата е добро представяне на реалността, е да се погрижим за пропорциите на формите и отношенията между тях.

Това се отнася както за един обект, така и за симетрията на нейните части, както и за отношението на размерите между обектите. Широко-дългите отношения и обратното са ключови за постигане на последователност и надеждност на скицата.