8-те най-подходящи езикови елемента

Елементите на визуалния език са елементите, които се използват за художествено изразяване. Визуалните елементи в изкуството са еквивалентни на думи в областта на езика.

Тези елементи се допълват от принципите на визуалния език, които са еквивалентни на изреченията на говоримия език. Елементите формират принципите. Артистите използват елементите и принципите, за да предават идеи и чувства.

Точно както говоримият език се основава на букви, звуци и граматика, визуалността се основава на елементи и принципи, които, когато се използват заедно, създават произведения, които предават идеи и смисъл на зрителя.

Те са основните компоненти на композицията във визуалното изкуство. Композицията е организираното разпространение на изображение или обекти според правилата на дизайна.

8-те основни елемента на визуалния език

1- Точка

Това е визуалният елемент, върху който почиват другите. Тя може да бъде определена като сингулярност в пространството.

В геометричен план това е областта, където се срещат две линии. Когато един художник прави проста точка на повърхността, той създава връзка между фигурата и повърхността.

Съществува и използването на точката като стил сам по себе си; Пуантилизмът станал известен благодарение на френския художник Жорж Серат в края на 19-ти век.

2 - Линията

Когато две или повече точки се съберат, се създава линия. Линията е ръбът на форма или тяло, или посоката на нещо в движение.

Има много видове линии, всички характеризирани, тъй като тяхната дължина е по-голяма от тяхната ширина. Те могат да бъдат статични или динамични в зависимост от това как художникът решава да ги използва.

Те служат за определяне на движението, посоката и енергията на едно произведение на изкуството. Линиите са навсякъде: телефонният кабел, клоните на дървото, следата от самолет, криволичещите пътища.

Линията може да е имплицитна; неявната линия е линия, която не съществува, но изглежда че присъства. Говори се също за реална или конкретна линия, която съществува.

3- Стойност

Ценностите са нюанси и сенки, вариращи от лекота до тъмнина. Вариациите на тези стойности дават усещане за пространство и дълбочина в обекта.

Стойностите се характеризират, защото подчертават трите измерения на обектите. Силна разлика в стойностите може да създаде акцент върху изображението.

4- Цвят

Цветът е отразена светлина върху повърхността. Тя може да създаде акцент, хармония, емоции, единство и движение.

Същият цвят може да има различни нюанси, тонове (стойности на светлина и тъмнина на цвят) и интензивност. Интензивността е нивото на яркост или непрозрачност на даден цвят.

5- Текстура

Това качество е свързано с чувството за допир. Можете да създавате акцент, движение, модел, емоция, наред с други ефекти.

Имплицитната текстура е тази, която изглежда присъства, но е илюзия. Реалната или конкретната текстура е тази, която наистина може да почувства на допир.

6- Фигура

Фигурата обхваща двуизмерна област. Има два вида фигури: органични и геометрични.

Органичните фигури са тези с извити или непрекъснати ръбове. От друга страна, геометричните фигури имат остри и ъглови ръбове.

7- Форма

Тя се изразява в област от три измерения или с обем. Вариациите на светлината и сянката подчертават формата.

8- Пространство

Това е илюзията за дълбочина и перспектива. Начините за създаване на пространство са чрез наслагване на фигури или форми една пред друга.

Пространството се постига и чрез отвори и кухини.